Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10967/N

Business name: 
AN.SCH.TRADE, s.r.o.
  (from: 01/21/2011 until: 10/22/2018)
ITALMODA, s.r.o.
  (from: 04/06/1998 until: 01/20/2011)
Registered seat: 
Dolnozoborská 42/66
Nitra 949 01
  (from: 09/27/2002 until: 10/22/2018)
Farská 9
Nitra 949 01
  (from: 01/30/2002 until: 09/26/2002)
Staničná 3
Nitra 949 01
  (from: 04/06/1998 until: 01/29/2002)
Identification number (IČO): 
36 527 459
  (from: 04/06/1998)
Date of entry: 
04/06/1998
  (from: 04/06/1998)
Date of deletion: 
10/23/2018
  (from: 10/23/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/23/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/06/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod v rozsahu voľných živností/
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
reklamná činnosť
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
pohostinská činnosť
  (from: 09/27/2002 until: 10/22/2018)
Partners: 
Lotfi Aboudi
Cintorínska 4
Nitrianske Hrnčiarovce
Slovak Republic
  (from: 07/31/1998 until: 01/20/2011)
Lotfi Aboudi
Sovietskej armády 346
Hliník nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 04/06/1998 until: 07/30/1998)
Andrea Schniererová
191
Výčapy-Opatovce 951 44
Slovak Republic
  (from: 01/21/2011 until: 10/22/2018)
Massimo Cerini
Via I. Magio 4
Magnago
Taliansko
  (from: 04/06/1998 until: 07/30/1998)
Contribution of each member: 
Lotfi Aboudi
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/06/1998 until: 07/30/1998)
Massimo Cerini
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 04/06/1998 until: 07/30/1998)
Lotfi Aboudi
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/31/1998 until: 09/07/2009)
Lotfi Aboudi
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 09/08/2009 until: 01/20/2011)
Andrea Schniererová
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/21/2011 until: 10/22/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
Lotfi Aboudi
Sovietskej armády 346
Hliník nad Hronom
  (from: 04/06/1998 until: 01/29/2002)
Lotfi Aboudi
Cintorínska 4
Nitrianske Hrnčiarovce
  (from: 01/30/2002 until: 01/20/2011)
Lotfi Aboudi
Cintorínska 4
Nitrianske Hrnčiarovce
Until: 12/23/2010
  (from: 01/21/2011 until: 01/20/2011)
Juraj Schnierer
Radlinského 106/5
Nitra 949 01
From: 12/23/2010
  (from: 01/21/2011 until: 10/22/2018)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený samostatne konateľ.
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 01/21/2011 until: 10/22/2018)
6 638,783775 EUR
  (from: 09/08/2009 until: 01/20/2011)
200 000 Sk
  (from: 04/06/1998 until: 09/07/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra č.k. 29CbR/18/2017-61 zo dňa 08.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.09.2018 , bola zrušená obchodná spoločnosť AN.SCH.TRADE, s. r.o. bez likvidácie. Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro, vložka č. 10967/N sa v y m a z u j e dňom 23.10.2018 obchodná spoločnosť AN.SCH.TRADE, s.r.o., so sídlom Dolnozoborská 42/66, 949 01 Nitra, IČO: 36 527 459.
  (from: 10/23/2018)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.3.1998 podľa §§ 24, 56 - 75 a 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
  (from: 04/06/1998 until: 10/22/2018)
Dodatok zo dňa 10.7.1998 k spoločenskej zmluve. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 20.7.1998.
  (from: 07/31/1998 until: 10/22/2018)
Dodatok zo dňa 10.8.1999 k spoločenskej zmluve, zmena sídla z: Staničná 3, Nitra, na: Farská 9, Nitra.
  (from: 01/30/2002 until: 10/22/2018)
Dodatok zo dňa 29.7.2002 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Farská 9, Nitra na: Dolnozoborská 42/66, Nitra).
  (from: 09/27/2002 until: 10/22/2018)
Súdny exekútor JUDr. Jozef Kaduch, so sídlom Dolný Val 30, Žilina, vydal dňa 08.03.2012 exekučný príkaz č.k. EX 72/2008-23 na vykonanie exekúcie postihnutím obchodného podielu povinného Andrey Schniererovej, bytom Výčapy - Opatovce 191, spoločníčky v spoločnosti AN.SCH.TRADE, s.r.o. so sídlom Dolnozoborská 42/66, Nitra, IČO: 36 527 459, v exekučnom konaní sp. zn. EX 72/2008 oprávneného: TENET, s.r.o. Kálov 356, Žilina, IČO: 36 012 602, o vymoženie sumy: 5.730,93 EUR s príslušenstvom.
  (from: 12/14/2012 until: 10/22/2018)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person