Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  156835/B

Business name: 
EP Med International s. r. o.
  (from: 11/25/2021)
Registered seat: 
Strážna 9F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 11/25/2021)
Identification number (IČO): 
54 227 313
  (from: 11/25/2021)
Date of entry: 
11/25/2021
  (from: 11/25/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/2021)
Objects of the company: 
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 11/25/2021)
Finančný lízing
  (from: 11/25/2021)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/25/2021)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 11/25/2021)
Faktoring a forfaiting
  (from: 11/25/2021)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 11/25/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/25/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/25/2021)
Verejné obstarávanie
  (from: 11/25/2021)
Výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 11/25/2021)
Výroba kŕmnych zmesí
  (from: 11/25/2021)
Vypožičiavanie, prenájom a úschova zbraní a streliva
  (from: 11/25/2021)
Kuriérske služby
  (from: 11/25/2021)
Výroba celulózy , papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 11/25/2021)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 11/25/2021)
Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín, pesticídov a agrochemických produktov
  (from: 11/25/2021)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 11/25/2021)
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 11/25/2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/25/2021)
Výroba zdravotníckych pomôcok
  (from: 11/25/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/25/2021)
Nákup, predaj alebo preprava zbraní a streliva
  (from: 11/25/2021)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/25/2021)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 11/25/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 11/25/2021)
Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
  (from: 11/25/2021)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 11/25/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 11/25/2021)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 11/25/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 11/25/2021)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 11/25/2021)
Zadávanie klinického skúšania liečiv
  (from: 11/25/2021)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 11/25/2021)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 11/25/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 11/25/2021)
Administratívne služby
  (from: 11/25/2021)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 11/25/2021)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/25/2021)
Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 11/25/2021)
Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/25/2021)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 11/25/2021)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 11/25/2021)
Partners: 
George Evans
Strážna 9F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 11/25/2021)
Provaznik Intercontinental s. r. o. IČO: 54 242 037
Barošova 310/40
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 01/11/2022)
Bc. Miroslav Provazník
Barošova 310/40
Ilava 019 01
Slovak Republic
  (from: 11/25/2021 until: 01/10/2022)
Contribution of each member: 
George Evans
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/25/2021)
Provaznik Intercontinental s. r. o.
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 01/11/2022)
Bc. Miroslav Provazník
Amount of investment: 2 500 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 500 EUR
  (from: 11/25/2021 until: 01/10/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/25/2021)
Bc. Miroslav Provazník
Barošova 310/40
Ilava 019 01
From: 11/25/2021
  (from: 11/25/2021)
George Evans
Strážna 9F
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 11/25/2021
  (from: 11/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Konatelia v mene spoločnosti konajú a za spoločnosť podpisujú spoločne.
  (from: 11/25/2021)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 11/25/2021)
Date of updating data in databases:  10/02/2023
Date of extract :  10/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person