Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  157380/B

Business name: 
D&D BauDa s. r. o.
  (from: 12/17/2021)
Registered seat: 
Karpatské námestie 7770/10A
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  (from: 12/17/2021)
Identification number (IČO): 
54 261 007
  (from: 12/17/2021)
Date of entry: 
12/17/2021
  (from: 12/17/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/17/2021)
Objects of the company: 
Stolárstvo
  (from: 12/17/2021)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/17/2021)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 12/17/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 12/17/2021)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/17/2021)
Administratívne služby
  (from: 12/17/2021)
Výroba chemikálií, chemických vlákien, plastov, kaučuku a prípravkov z týchto materiálov
  (from: 12/17/2021)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/17/2021)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/17/2021)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 12/17/2021)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/17/2021)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/17/2021)
Verejné obstarávanie
  (from: 12/17/2021)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 12/17/2021)
Výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržba
  (from: 12/17/2021)
Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
  (from: 12/17/2021)
Výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 12/17/2021)
Výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 12/17/2021)
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 12/17/2021)
Výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 12/17/2021)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 12/17/2021)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/17/2021)
Vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 12/17/2021)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 12/17/2021)
Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 12/17/2021)
Výroba sviečok a tieniacej techniky
  (from: 12/17/2021)
Poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 12/17/2021)
Sťahovacie služby
  (from: 12/17/2021)
Kuriérske služby
  (from: 12/17/2021)
Vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 12/17/2021)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/17/2021)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/17/2021)
Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 12/17/2021)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 12/17/2021)
Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 12/17/2021)
Vykonávanie odbornej prípravy na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 12/17/2021)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 12/17/2021)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 12/17/2021)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 12/17/2021)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/17/2021)
Činnosti na úseku požiarnej ochrany v rozsahu servis, oprava, kontrola, plnenie hasiacich prístrojov, požiarnych/požiarnotechnických zariadení
  (from: 12/17/2021)
Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2021)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/17/2021)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/17/2021)
Špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií
  (from: 02/23/2024)
Výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov a elektrických zariadení a súčiastok
  (from: 02/23/2024)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/23/2024)
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 02/23/2024)
Poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
  (from: 02/23/2024)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 02/23/2024)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/23/2024)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu, prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 02/23/2024)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/23/2024)
Poskytovanie služieb osobného charakteru
  (from: 02/23/2024)
Pravidelná kontrola detského ihriska
  (from: 02/23/2024)
Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
  (from: 02/23/2024)
Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
  (from: 02/23/2024)
Partners: 
Mgr. Diana Obuchová
Mandľová 35/14
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
Slovak Republic
  (from: 12/17/2021)
Contribution of each member: 
Mgr. Diana Obuchová
Amount of investment: 19 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 19 000 EUR
  (from: 02/23/2024)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/17/2021)
Mgr. Diana Obuchová
Mandľová 35/14
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 12/17/2021
  (from: 12/17/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konateľ samostatne.
  (from: 12/17/2021)
Procuration: 
Michal Lebeda
Mandľová 35/14
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
From: 02/23/2024
  (from: 02/23/2024)
Za spoločnosť koná prokurista samostatne. Prokurista podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a priezvisku pripojí svoj podpis a označenie „prokurista“ alebo „per procuram“ príp. skratku „p.p.“ alebo „ppa“. Prokurista je oprávnený scudzovať, zaťažovať a nadobúdať nehnuteľnosti spoločnosti bez obmedzenia. Prokurista je oprávnený udeliť plnú moc tretím osobám na jednotlivé úkony súvisiace s prevádzkou a činnosťou spoločnosti.
  (from: 02/23/2024)
Capital: 
19 000 EUR Paid up: 19 000 EUR
  (from: 02/23/2024)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 12.11.2021 v zmysle príslušných ustanovení z. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov – Obchodného zákonníka v platnom znení.
  (from: 12/17/2021)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person