Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10075/R

Business name: 
DMD INVEST, a.s.
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Identification number (IČO): 
36 300 713
  (from: 12/05/1997)
Date of entry: 
12/05/1997
  (from: 12/05/1997)
Date of deletion: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/05/1997)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2002 (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 620/02, NZ 590/02 zo dňa 27.09.2002) sa spoločnosť DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713 zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa so spoločnosťou DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.09.2002. Obchodná spoločnosť DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 preberá všetky pohľadávky a záväzky zaniknutej spoločnosti DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713 ako jej právny nástupca. Podľa § 68 a nasl. Obchodného zákonníka sa obchodná spoločnosť DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713 so súhlasom správcu dane z obchodného registra dňom 23.01.2003 v y m a z á v a .
  (from: 01/23/2003)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person