Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10075/R

Business name: 
DMD INVEST, a.s.
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Identification number (IČO): 
36 300 713
  (from: 12/05/1997)
Date of entry: 
12/05/1997
  (from: 12/05/1997)
Date of deletion: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/05/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
skladovanie
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
sprostredkovanie obchodu a iná sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
leasing strojov a zariadení
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
podnikateľské poradenstvo (s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov)
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
ostatné vzdelávania - organizovanie kurzov a školení
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
reklamné činnosti
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností, prenájom nehnuteľností
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/01/1999 until: 01/22/2003)
Managing board
  (from: 12/05/1997 until: 06/30/1999)
Ing. Jozef Gašparík - člen
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/14/1998 until: 01/22/2003)
Ing. Jozef Mitošinka - podpredseda
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 12/05/1997 until: 07/13/1998)
Ing. Jozef Mitošinka - podpredseda
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 07/14/1998 until: 01/22/2003)
Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice 040 01
  (from: 12/05/1997 until: 07/13/1998)
Ing. Alexander Wolf - člen
Rudolfa Viesta 25
Martin 036 01
  (from: 12/05/1997 until: 07/13/1998)
Ing. Alexander Wolf - predseda
Rudolfa Viesta 25
Martin 036 01
  (from: 07/14/1998 until: 01/22/2003)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 07/01/1999 until: 01/22/2003)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menu a funkcii podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 12/05/1997 until: 06/30/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 09/04/2001 until: 01/22/2003)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 02/28/2000 until: 09/03/2001)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/05/1997 until: 02/27/2000)
Supervisory board: 
Ing. Milan Cagala , CSc. - predseda
Izbická 29
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 12/05/1997 until: 07/13/1998)
Ing. František Kubica - člen
Višňová 18
Ivanka pri Bratislave
  (from: 12/05/1997 until: 07/13/1998)
Ing. František Kubica - člen
Višňová 18
Ivanka pri Bratislave
  (from: 07/14/1998 until: 01/22/2003)
Ing. Marta Lobotková
Inovecká 3
Trenčín 911 00
  (from: 07/01/1999 until: 01/22/2003)
Ing. Milan Rehák - podpredseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
  (from: 12/05/1997 until: 07/13/1998)
Ing. Milan Rehák - podpredseda
58
Kostolná - Záriečie 913 04
  (from: 07/14/1998 until: 06/30/1999)
Doc. Ing. Július Tóth , CSc. - predseda
Muránska 8
Košice 040 81
  (from: 07/14/1998 until: 01/22/2003)
Other legal facts: 
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 27.09.2002 (priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 620/02, NZ 590/02 zo dňa 27.09.2002) sa spoločnosť DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713 zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa so spoločnosťou DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421. Zmluva o zlúčení zo dňa 27.09.2002. Obchodná spoločnosť DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 34 129 421 preberá všetky pohľadávky a záväzky zaniknutej spoločnosti DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713 ako jej právny nástupca. Podľa § 68 a nasl. Obchodného zákonníka sa obchodná spoločnosť DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, Trenčín, IČO 36 300 713 so súhlasom správcu dane z obchodného registra dňom 23.01.2003 v y m a z á v a .
  (from: 01/23/2003)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 260/97, NZ 264/97 zo dňa 07.11.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 12/05/1997 until: 01/22/2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 30.03.1998 (notárska zápisnica N 120/98, NZ 101/98) - dodatok č. 1.
  (from: 07/14/1998 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie dňa 3.12.1998 (notárska zápisnica N 337/98, Nz 351/98) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 2.
  (from: 07/01/1999 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 450/99, Nz 434/99 zo dňa 3.12.1999) schválilo zmenu stanov - dodatok č. 3
  (from: 02/28/2000 until: 01/22/2003)
Riadne valné zhromaždenie dňa 20.7.2001 /notárska zápisnica č. N 446/01, NZ 420/01 vrátane prílohy 1., 2. zo dňa 20.7.200/ schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č. 4 k stanovám.
  (from: 09/04/2001 until: 01/22/2003)
Date of updating data in databases:  05/16/2022
Date of extract :  05/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person