Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3657/B

Business name: 
TRIUM INVEST, a.s.
  (from: 08/09/2005)
Registered seat: 
Rajská 7
Bratislava 811 08
  (from: 07/23/2014)
Identification number (IČO): 
35 949 350
  (from: 08/09/2005)
Date of entry: 
08/09/2005
  (from: 08/09/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/09/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
organizovanie kurzov, seminárov, školení, kultúrno- spoločenských a športových podujatí
  (from: 08/09/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/09/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 08/09/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/09/2005)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/09/2005)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
prenájom hnuteľných vecí- leasing v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/09/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/09/2005)
administratívne a kancelárske práce vrátane rozmnožovacích fotokopírovacích služieb
  (from: 08/09/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 08/09/2005)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/09/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/2005)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 56/5943
Bratislava 811 02
From: 08/09/2005
  (from: 09/05/2009)
MUDr. Ľubica Ondrušová - člen predstavenstva
Cajlanská 159
Pezinok 902 01
From: 01/23/2008
  (from: 02/16/2008)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 08/17/2007)
Capital: 
593 193,55 EUR Paid up: 593 193,55 EUR
  (from: 12/12/2013)
Shares: 
Number of shares: 7
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,39 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 09/05/2009)
Number of shares: 28
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,93 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 09/05/2009)
Number of shares: 18
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 09/05/2009)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 16,59 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 09/05/2009)
Number of shares: 560
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti akcionára o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a orgán spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 12/12/2013)
Supervisory board: 
Matej Sabol , M.A. - predseda
Grösslingova 31
Bratislava 811 09
From: 07/02/2014
  (from: 07/23/2014)
Ing. Ivana Mižičková , PhD. - člen
Klemensova 4
Bratislava 811 09
From: 07/02/2014
  (from: 07/23/2014)
JUDr. Marta Tvrdošinská Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
From: 04/01/2020
  (from: 10/15/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 28.06.2005, spísanou formou notárskej zápisnice N 118/2005, Nz 29822/2005 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/09/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 05.10.2006 - odvolanie a voľba člena predstavenstva.
  (from: 11/10/2006)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 11.06.2007 o zmene priezviska a adresy trvalého bydliska člena predstavenstva.
  (from: 06/21/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 12/2008, Nz 2736/2008, NCRls 2822/2008 zo dňa 23.01.2008.
  (from: 02/16/2008)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti spísaná vo forme notárskej zápisnice N 2666/2013 Nz 41553/2013 NCRLs 42281/25013 dňa 12.11.2013.
  (from: 12/12/2013)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia, Notárska zápisnica - N 1071/2014, Nz 25051/2014, NCRls 25513/2014 - Osvedčenie o priebehu časti riadneho valného zhromaždenia z 02.07.2014.
  (from: 07/23/2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.03.2020 - odvolanie a voľba člena dozornej rady.
  (from: 10/15/2020)
Date of updating data in databases:  01/19/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person