Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42663/S

Business name: 
Green Musl Society, s.r.o.
  (from: 11/16/2021)
Registered seat: 
Matuškova 14
Banská Bystrica 974 01
  (from: 11/16/2021)
Identification number (IČO): 
31 681 158
  (from: 11/26/1993)
Date of entry: 
11/26/1993
  (from: 11/26/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/26/1993)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 04/02/2015)
murárstvo
  (from: 04/02/2015)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 04/02/2015)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 04/02/2015)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 04/02/2015)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 04/02/2015)
výroba strojov pre hospodárske odvetvia
  (from: 04/02/2015)
čistenie kanalizačných systémov
  (from: 04/02/2015)
diagnostika kanalizačných potrubí
  (from: 04/02/2015)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/02/2015)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 04/02/2015)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/02/2015)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 04/02/2015)
stavebné cenárstvo
  (from: 04/02/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/02/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 04/02/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 04/02/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 04/02/2015)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 04/02/2015)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/02/2015)
predaj leteckých prepravných služieb
  (from: 04/02/2015)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/02/2015)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/02/2015)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/02/2015)
administratívne služby
  (from: 04/02/2015)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/02/2015)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/02/2015)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/02/2015)
vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanie
  (from: 04/02/2015)
odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
  (from: 04/02/2015)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 04/02/2015)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/02/2015)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/02/2015)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/02/2015)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/02/2015)
osadzovanie a údržba dopravného značenia a inštalovanie dopravných značiek
  (from: 04/02/2015)
projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/02/2015)
opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov
  (from: 04/02/2015)
uvádzanie do prevádzky, revízie a opravy požiarnych klapiek
  (from: 04/02/2015)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/02/2015)
projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení
  (from: 04/02/2015)
oprava a kontrola požiarnych vodovodov
  (from: 04/02/2015)
oprava a kontrola požiarnych hydrantov
  (from: 04/02/2015)
kontrola, opravy a montáž systémov automatického hasenia
  (from: 04/02/2015)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 04/02/2015)
montáž, oprava, servis a kontrola protipožiarnych výplní a uzáverov stavebných otvorov
  (from: 04/02/2015)
verejné obstarávanie
  (from: 04/02/2015)
Partners: 
BARADA LLC
NW 36th Avenue 8730
Miami, Florida 331 47
United States of America
Other identification number : 130821
  (from: 11/16/2021)
Contribution of each member: 
BARADA LLC
Amount of investment: 6 641 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 641 EUR
  (from: 11/16/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/06/2015)
Acting in the name of the company: 
Konateľ zastupuje spoločnosť navonok a koná za spoločnosť samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/19/2021)
Capital: 
6 641 EUR Paid up: 6 641 EUR
  (from: 01/06/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 1.10.1993 pod č. N 196/93 a Nz 194/93 v súlade s ust.§ 105 a nasl.zák.č.513/91 Zb.
  (from: 11/26/1993)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 19.5.1995.
  (from: 06/14/1995)
Spoločenská zmluva zo dňa 11.9.1995.
  (from: 10/05/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.6.1998 podľa z.č.11/98 Z.z.
  (from: 09/21/1998)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person