Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10093/R

Business name: 
LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skr. forma LEVAGRI & Co, a.s.
  (from: 03/05/1998)
Registered seat: 
Hlavná 1
Trenčín 911 05
  (from: 06/10/1999)
Identification number (IČO): 
36 302 635
  (from: 03/05/1998)
Date of entry: 
03/05/1998
  (from: 03/05/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/05/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/05/1998)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 03/05/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 03/05/1998)
reklamné činnosti
  (from: 03/05/1998)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou účtovných, organizačných a ekonomických poradcov/
  (from: 03/05/1998)
výskum trhu
  (from: 03/05/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľnosti - sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
  (from: 03/05/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/05/1998)
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/05/1998)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 03/05/1998)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/05/1998)
prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí
  (from: 03/05/1998)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 03/03/2003)
poradenská činnosť v rozsahu voľných živností a agroinžinierska činnosť
  (from: 03/03/2003)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/14/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/14/2007)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/20/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/05/1998)
Ing. Miroslav Maxon - predseda
Orechovská 321/49
Trenčín 911 05
From: 05/06/2020
  (from: 06/18/2020)
Peter Šebek - člen
10
Špania Dolina 974 01
From: 05/06/2020
  (from: 06/18/2020)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo ďalší členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/05/1998)
Capital: 
1 361 200 EUR Paid up: 1 361 200 EUR
  (from: 06/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 4100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov
  (from: 06/17/2009)
Supervisory board: 
Ing. Marta Kobzová
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 01
From: 05/06/2020
  (from: 06/18/2020)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 05/06/2020
  (from: 06/18/2020)
Mgr. Adela Maxonová
Orechovská 321/49
Trenčín 911 05
From: 05/06/2020
  (from: 06/18/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 279/97, NZ 280/97 zo dňa 27.11.1997 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 03/05/1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 67/98, NZ 50/98 zo dňa 13.03.1998/ prijalo dodatok k stanovám spoločnosti.
  (from: 05/14/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 59/00, NZ 62/00 zo dňa 3.4.2000) rozhodlo o zmene stanov, dodatok č.3.
  (from: 04/25/2000)
Zmeny v orgánoch spoločnosti LEVAGRI & Co, a.s. boli zmenené na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 150/2000, Nz 158/2000 zo dňa 14.8.2000.
  (from: 10/02/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 9.12.2002 schválilo zmeny stanov a.s., zmenu člena dozornej rady a.s. a prijalo úplné nové znenie stanov a.s.
  (from: 03/03/2003)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person