Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1252/T

Business name: 
PN print s.r.o.
  (from: 12/22/2005)
Registered seat: 
Štefánikova 130
Piešťany 921 01
  (from: 02/08/1993)
Identification number (IČO): 
31 428 908
  (from: 02/08/1993)
Date of entry: 
02/08/1993
  (from: 02/08/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/08/1993)
Objects of the company: 
výroba periodických a neperiodických publikácií
  (from: 02/08/1993)
výroba merkantilných a spoločenských tlačív a tlačovín
  (from: 02/08/1993)
obchodno-odbytová činnosť
  (from: 02/08/1993)
zahranično-obchodná činnosť
  (from: 02/08/1993)
poradenská a kozultačná činnosť
  (from: 02/08/1993)
vydavateľská neperiodická činnosť
  (from: 08/22/2001)
Partners: 
Milan Šiška
Budatínska 6/6828
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 07/07/2005)
Mária Šišková
Budatínska 6828/6
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 12/22/2005)
Contribution of each member: 
Milan Šiška
Amount of investment: 4 980 EUR Paid up: 4 980 EUR
  (from: 05/29/2009)
Mária Šišková
Amount of investment: 1 660 EUR Paid up: 1 660 EUR
  (from: 05/29/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/08/1993)
Milan Šiška
Budatínska 6/6828
Piešťany 921 01
From: 02/08/1993
  (from: 06/03/2017)
Mária Šišková
Budatínska 6828/6
Piešťany 921 01
From: 12/12/2005
  (from: 06/03/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/08/1993)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/29/2009)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 23.6.1992 v zmysle ustanovení Zák.č. 513/91 Zb..
  (from: 02/08/1993)
Dodatok č. 1 zo dňa 12.06.1995 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/06/1995)
Zmluva o prevode obchodného podielu uzatvorená medzi spoločníkmi zo dňa 06.06.1996. Dodatok č. 2 zo dňa 06.06.1996 k spoloenskej zmluve.
  (from: 11/15/1996)
Prispôsobenie spoločenskej zmluvy zákonu č. 11/98 Z.z. dodatkom č. 3 zo dňa 14.05.1998.
  (from: 01/18/1999)
Valné zhromaždenie dňa 03.05.2002 rozhodlo o zmene - prispôsobení spoločenskej zmluvy, v zmysle ust. § 768c Obchodného zákonníka, vo forme dodatku č. 4.
  (from: 07/29/2002)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person