Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  365/B

Business name: 
"PACKA"
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
Place of business: 
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
Identification number (IČO): 
14 020 815
  (from: 07/01/1991)
Date of entry: 
07/01/1991
  (from: 07/01/1991)
Date of deletion: 
05/05/1993
  (from: 05/05/1993)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/05/1993)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 07/01/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj konfekcie,vykonávanie obchodnej činnosti v oblasti výrobnej konfekcie, predaj výrobkov z krištálu, textilu a textilnej galantérie a drobného tovaru
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
sprostredkovanie,nákup a predaj surovín a výrobkov z nich
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
obchodná činnosť a leasing prístrojovej techniky a príslušenstva k nej
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
Ing. Jaroslav Packa
Rovniankova 22
Bratislava
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
Other legal facts: 
V y m a z u j e sa: Firma: "PACKA" /vl. č. 1801, dňom 05.05.1993/. Stary spis: Firm. 1801
  (from: 05/05/1993)
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal Obvodný úrad Bratislava 5 - živnostenské odd. rozhodnutím č. R/1013/2/91 zo dňa 2.3.1991, rozšírené rozhodnutím č. R/4935/6/91 zo dňa 11.6.1991 a rozhodnutím č. R/5503/6/91 zo dňa 27.6.1991 podľa § 6 a 9 Zák.č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov a § 46 Zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. Ostatné: Rozhodnutie Obvodného úradu Bratislava V., č.j.R/9516/11/91 zo dňa 7.11.1991 o registrácii zmeny predmtu činnosti - rozšírenie. Stary spis: Firm. 1801
  (from: 07/01/1991 until: 05/04/1993)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person