Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10111/R

Business name: 
TECHNOLOGYR, a.s.
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
Registered seat: 
Súvoz 1
Trenčín 911 32
  (from: 08/16/2006 until: 07/12/2010)
Hurbanova 58
Trenčín 911 01
  (from: 05/13/1998 until: 08/15/2006)
Identification number (IČO): 
36 303 461
  (from: 05/13/1998)
Date of entry: 
05/13/1998
  (from: 05/13/1998)
Date of deletion: 
07/13/2010
  (from: 07/13/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/13/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/13/1998)
Objects of the company: 
overovanie inštalovania meračov tepla, teplej vody v zmysle vyhlášky 505/1990 Zb. o stanovených meradlách
  (from: 05/13/1998 until: 12/12/2001)
podnikateľské poradenstvo v oblasti úspor energií, stavebnej a obchodnej činnosti
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
dodávka, montáž a vydanie osvedčenia merania tepla, teplej a studenej vody v rozsahu stanovenom v registračnom osvedčení č. 2-310/1994 vyd. dňa 21.2.1994 SLM SRMR v Bratislave
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
spracovanie technickej dokumentácie pre realizovanie prác v odbore činnosti TZB-ústredné vykurovanie
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
vykonávanie inžinierskej činnosti
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
dodávka a montáž kotlov plynových a vyhrievacích telies
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
dodávka a montáž klimatizačných zariadení a elektrokotlov
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
školenie a periodické preškolenie pre obsluhu nízkotlakových kotlov
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
zabezpečenie prípravy na skúšky odbornej spôsobilosti pre kuričov kotlov 3. a 4. triedy
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
kontroly, revízie a skúšky plynových zariadení
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
revízie a skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových tlakových nádob do pretlaku 2, 5 MPA
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
revízie, skúšky tesnosti a tlakové skúšky prevádzkových parných a horúcovodných kotlov 3. triedy, ako aj stavené a 1. tlakové skúšky parných a horúcovodných kotlov pri výrobnej, montážnej alebo opravárenskej organizácii
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
inštalovanie, montáže a údržba regulačných systémov ústredného vykurovania
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
elektroinštalácie, opravy a údržba elektrických zariadení v budovách
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
oprava a údržba prvkov meracej a regulačnej techniky na technickom zariadení budov
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
inštalatérske práce na rozvodoch ÚK a rozvodoch teplej a studenej vody /s výnimkou elektrických častí/
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
činnosť stavebného dozoru - pozmené stavby
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohla- sovacích živností
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
činnosť stavbyvedúceho, pozemné stavby, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete - výroba a distribúcia tepla
  (from: 11/10/1999 until: 07/12/2010)
činnosť stavebného dozoru, pozemné stavby, technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, vzduchotechnika, systémy riadenia a merania, technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /tepla/
  (from: 11/10/1999 until: 07/12/2010)
overovanie inštalovania meračov tepla, teplej vody v zmysle vyhlášky 210/2000 Zb. o ustanovených meradlách
  (from: 12/13/2001 until: 07/12/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
Ing. Milan Bartoš - podpredseda
Roseggerg 30 RH 13
Bad Deutsch Altenburg 2405
Rakúska republika
From: 09/21/2006
  (from: 10/18/2006 until: 02/29/2008)
Ing. Milan Bartoš - podpredseda
Roseggerg 30 RH 13
Bad Deutsch Altenburg 2405
Rakúska republika
From: 09/21/2006 Until: 07/06/2007
  (from: 03/01/2008 until: 02/29/2008)
Ing. Milan Bartoš - predseda
Belehradská 8
Bratislava 831 03
From: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 07/29/2005)
Ing. Milan Bartoš - predseda
Belehradská 8
Bratislava 831 03
From: 11/05/2003 Until: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 07/29/2005)
Bc. Alena Danáčová - člen
54
Dubodiel 913 23
From: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 08/15/2006)
Bc. Alena Danáčová - člen
54
Dubodiel 913 23
From: 03/29/2005 Until: 07/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Ing. Milan Hurtík - predseda
Podjavorinskej 7
Bratislava
  (from: 05/13/1998 until: 11/09/1999)
Ing. Róbert Kati - predseda
Makovického 498/2
Prievidza
From: 10/31/2002
  (from: 02/01/2003 until: 08/16/2004)
Ing. Róbert Kati - predseda
Makovického 498/2
Prievidza
From: 10/31/2002 Until: 04/21/2004
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Lucián Nemec - člen
Višňová 19
Michalovce 071 01
From: 04/21/2004
  (from: 08/17/2004 until: 07/29/2005)
Ing. Lucián Nemec - člen
Višňová 19
Michalovce 071 01
From: 04/21/2004 Until: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 07/29/2005)
Ing. Lucián Nemec - podpredseda
Mateja Bela 47
Trenčín 911 01
From: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 08/15/2006)
Ing. Lucián Nemec - podpredseda
Mateja Bela 47
Trenčín 911 01
From: 03/29/2005 Until: 07/28/2006
  (from: 08/16/2006 until: 08/15/2006)
Ing. Drahoš Pavlík - podpredseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
From: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 07/29/2005)
Ing. Drahoš Pavlík - podpredseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
From: 11/05/2003 Until: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 07/29/2005)
Ing. Drahoš Pavlík - predseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
From: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 11/08/2007)
Ing. Drahoš Pavlík - predseda
Pod Brezinou 36
Trenčín 911 01
From: 03/29/2005 Until: 10/31/2006
  (from: 11/09/2007 until: 11/08/2007)
Ing. Ľudovít Straňák - podpredseda
Malá Kamenná 1907/5
Nitra - Zobor
From: 10/31/2002
  (from: 02/01/2003 until: 08/16/2004)
Ing. Ľudovít Straňák - podpredseda
Malá Kamenná 1907/5
Nitra - Zobor
From: 10/31/2002 Until: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Marian Šedaj - predseda
Halalovka 66
Trenčín
From: 09/17/2001 Until: 04/07/2002
  (from: 12/13/2001 until: 01/31/2003)
Ing. Pavol Štefánek - člen
Soblahovská 17
Trenčín
From: 10/31/2002
  (from: 02/01/2003 until: 08/16/2004)
Ing. Pavol Štefánek - člen
Soblahovská 17
Trenčín
From: 10/31/2002 Until: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
František Šturcel - člen
Šoltésovej 3
Trenčín
From: 05/13/1998 Until: 10/30/2002
  (from: 05/13/1998 until: 01/31/2003)
Ing. Alexander Uherkovich - podpredseda
J. Halašu 20
Trenčín
From: 05/13/1998 Until: 10/30/2002
  (from: 05/13/1998 until: 01/31/2003)
Ing. Milan Bartoš - predseda
Längenfeldgasse 28/8/15
Viedeň
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Belehtradská 8
Bratislava
  (from: 11/10/1999 until: 12/12/2001)
Acting in the name of the company: 
Konať a zaväzovať sa v mene spoločnosti sú oprávnení predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva. Každý z nich koná a zaväzuje sa v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 11/10/1999 until: 07/12/2010)
Number of shares: 400
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 11/09/1999)
Number of shares: 600
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 11/09/1999)
Supervisory board: 
Ing. Rastislav Aschmann - predseda
Húskova 75
Košice
  (from: 11/10/1999 until: 08/16/2004)
Ing. Rastislav Aschmann - predseda
Húskova 75
Košice
Until: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Branislav Augustovič
Malinovská 254
Zálesie 900 28
From: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 07/29/2005)
Ing. Branislav Augustovič
Malinovská 254
Zálesie 900 28
From: 11/05/2003 Until: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 07/29/2005)
Ing. Ivan Bothgál - člen
Novomestského 2
Nitra 949 11
From: 10/31/2002
  (from: 02/01/2003 until: 10/17/2006)
Ing. Ivan Bothgál - člen
Novomestského 2
Nitra 949 11
From: 10/31/2002 Until: 09/21/2006
  (from: 10/18/2006 until: 10/17/2006)
JUDr. Jaroslava Fejérová
72
Višňové 916 15
From: 03/29/2005
  (from: 07/30/2005 until: 02/29/2008)
JUDr. Jaroslava Fejérová
72
Višňové 916 15
From: 03/29/2005 Until: 07/06/2007
  (from: 03/01/2008 until: 02/29/2008)
Ing. Miloš Gajdošík - člen
Jelenia 19
Bratislava
From: 05/13/1998 Until: 10/30/2002
  (from: 11/10/1999 until: 01/31/2003)
Bernadeta Hajnalová - člen
Koceľova 25
Bratislava 821 08
From: 10/31/2002
  (from: 02/01/2003 until: 08/16/2004)
Bernadeta Hajnalová - člen
Koceľova 25
Bratislava 821 08
From: 10/31/2002 Until: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 08/16/2004)
Ing. Ján Haverla
Južná trieda 45
Košice
  (from: 05/13/1998 until: 11/09/1999)
Ing. Anton Jusko
Volgogradská 42
Prešov 080 07
From: 11/05/2003
  (from: 08/17/2004 until: 02/29/2008)
Ing. Anton Jusko
Volgogradská 42
Prešov 080 07
From: 11/05/2003 Until: 07/06/2007
  (from: 03/01/2008 until: 02/29/2008)
Ján Petráš
M.R.Štefánika 57
Levice
  (from: 05/13/1998 until: 11/09/1999)
Ing. Alexander Uherkovich
J. Halašu 20
Trenčín 911 01
From: 09/21/2006 Until: 10/01/2008
  (from: 05/26/2009 until: 05/25/2009)
Ing. Alexander Uherkovich
J. Halašu 20
Trenčín 911 01
From: 09/21/2006
  (from: 10/18/2006 until: 05/25/2009)
Ing. Milan Bartoš
Längenfeldgasse 28/8/15
Viedeň
Rakúska republika
  (from: 05/13/1998 until: 11/09/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/92/2009-21 zo dňa 26. mája 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.06. 2010, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť TECHNOLOGYR, a. s. so sídlom Súvoz 1, Trenčín, IČO 36 303 461 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sa vo vložke číslo 10111/R.
  (from: 07/13/2010)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 283/97, NZ 286/97 zo dňa 10.12.1997 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ prijatím stanov.
  (from: 05/13/1998 until: 07/12/2010)
Valné zhromaždenie dňa 22.7.1998 /notárska zápisnica N 212/98, NZ 189/98/ schválilo zmenu stanov spoločnosti /rozšírenie predmetu činnosti/ - úplne znenie stanov a.s.
  (from: 09/14/1998 until: 07/12/2010)
Valné zhromaždenie dňa 27.4.1999 /notárska zápisnica N 116/99, NZ 115/99/ schválilo zmenu stanov a.s. a zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 11/10/1999 until: 07/12/2010)
Valné zhromaždenie dňa 17.9.2001 schválilo zmenu štatutárneho orgánu.
  (from: 12/13/2001 until: 07/12/2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňom 30.10.2002 schválilo zmeny členov predstavenstva a dozornej rady a.s.
  (from: 02/01/2003 until: 07/12/2010)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person