Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10113/R

Business name: 
NOMA Trenčín, a.s.
  (from: 03/27/2000)
NOMA, a.s.
  (from: 05/20/1998 until: 03/26/2000)
Registered seat: 
K výstavisku 447/14
Trenčín 911 01
  (from: 03/21/2017)
K výstavisku 447/14
Trenčín 911 40
  (from: 07/14/2015 until: 03/20/2017)
Jilemnického 2
Trenčín 911 01
  (from: 05/20/1998 until: 07/13/2015)
Identification number (IČO): 
36 303 577
  (from: 05/20/1998)
Date of entry: 
05/20/1998
  (from: 05/20/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/20/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností (maloobchod)
  (from: 05/20/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností (veľkoobchod)
  (from: 05/20/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/20/1998)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 05/20/1998)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/20/1998)
prieskum trhu
  (from: 05/20/1998)
reklamná činnosť
  (from: 05/20/1998)
organizovanie výstav, výstavníctvo
  (from: 05/20/1998)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 05/20/1998)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/20/1998)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 03/27/2000)
prenájom nehnuteľností
  (from: 03/27/2000)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 07/26/2001)
upratovacie a čistiace práce
  (from: 07/26/2001)
prevádzkovanie garáží
  (from: 07/26/2001)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá
  (from: 07/26/2001)
prenájom telekomunikačných zariadení
  (from: 07/26/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/06/2007)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 11/30/1999 until: 03/26/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/20/1998)
Ing. Juraj Holec - člen
Pod Juhom 3440/9
Trenčín 911 01
From: 05/20/1998
  (from: 03/10/2020)
Ing. Miroslav Majerník - podpredseda
Partizánska 6366/75A
Trenčín 911 01
From: 11/14/2013
  (from: 12/19/2013)
Ing. Štefan Bratko - Predseda predstavenstva
Partizánska 2921/8
Trenčín 911 01
From: 05/24/2016
  (from: 10/03/2017)
Ing. Emil Dobiaš - Vice-chairman of the Board of Directors
Niva 133/7
Trenčín 911 01
From: 04/28/2020
  (from: 11/24/2020)
JUDr. Oliver Baláž - podpredseda
Vyšehradská 9
Bratislava
  (from: 05/20/1998 until: 12/18/2001)
Ing. Štefan Bratko - predseda
Partizánska 2921/8
Trenčín 911 01
From: 05/20/1998
  (from: 03/01/2007 until: 10/02/2017)
Ing. Štefan Bratko - predseda
Partizánska 2921/8
Trenčín 911 01
From: 05/20/1998 Until: 05/23/2016
  (from: 10/03/2017 until: 10/02/2017)
Ing. Štefan Bratko - predseda
Partizánska 8
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 02/28/2007)
Ing. Kamil Brieštenský - člen
Dlhé hony 9
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 07/16/2004)
Ing. Kamil Brieštenský - člen
Dlhé hony 9
Trenčín
Until: 06/17/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Ing. Emil Dobiaš - člen
Niva 133/7
Trenčín - Opatová 911 00
From: 06/17/2004
  (from: 05/25/2017 until: 03/09/2020)
Ing. Emil Dobiáš - člen
Niva 133/7
Trenčín - Opatová 911 00
From: 06/17/2004
  (from: 07/17/2004 until: 05/24/2017)
Ing. Juraj Holec - člen
Pod Juhom 3440/9
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 02/28/2007)
Ing. Juraj Holec - člen
Pod Juhom 3440/9
Trenčín
From: 05/20/1998
  (from: 03/01/2007 until: 03/09/2020)
Ing. František Holler - podpredseda
Hany Meličkovej 3431/39
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 01/14/1999
  (from: 03/01/2007 until: 10/05/2016)
Ing. František Holler - podpredseda
Hany Meličkovej 3431/39
Bratislava - Karlova Ves 841 05
From: 01/14/1999 Until: 09/26/2016
  (from: 10/06/2016 until: 10/05/2016)
Ing. František Holler - podpredseda
Smolenická 12
Bratislava
  (from: 11/30/1999 until: 02/28/2007)
Ing. Marián Ježek , CSc. - podpredseda
Jankolova 3
Bratislava
  (from: 05/20/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Miroslav Majerník - člen
Partizánska 6366/75A
Trenčín 911 01
From: 06/17/2004
  (from: 07/17/2004 until: 12/18/2013)
Ing. Miroslav Majerník - člen
Partizánska 6366/75A
Trenčín 911 01
From: 06/17/2004 Until: 11/14/2013
  (from: 12/19/2013 until: 12/18/2013)
Ing. Alena Miklovičová - člen
Štefánikova 422/84
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 07/16/2004)
Ing. Alena Miklovičová - člen
Štefánikova 422/84
Trenčín
Until: 06/17/2004
  (from: 07/17/2004 until: 07/16/2004)
Ing. Marián Orság - člen
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
From: 11/14/2013
  (from: 12/19/2013 until: 10/05/2016)
Ing. Marián Orság - člen
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
From: 11/14/2013 Until: 09/26/2016
  (from: 10/06/2016 until: 10/05/2016)
Ing. Marián Orság - podpredseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
  (from: 12/19/2001 until: 02/28/2007)
Ing. Marián Orság - podpredseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
From: 08/10/2001
  (from: 03/01/2007 until: 12/18/2013)
Ing. Marián Orság - podpredseda
Pribinova 32
Zlaté Moravce 953 01
From: 08/10/2001 Until: 11/14/2013
  (from: 12/19/2013 until: 12/18/2013)
Ing. Marián Orság - podpredseda predstavenstva
Pribinova 1247/32
Zlaté Moravce 953 01
From: 09/26/2016
  (from: 10/06/2016 until: 05/24/2017)
JUDr. Patrik Podhorský - člen predstavenstva
Cpinova 1580/4
Modra 900 01
From: 09/26/2016
  (from: 10/06/2016 until: 06/13/2017)
JUDr. Patrik Podhorský - člen predstavenstva
Cpinova 1580/4
Modra 900 01
From: 09/26/2016
  (from: 06/14/2017 until: 06/13/2017)
Mgr. Miroslav Rozložník , PhD. - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 63
Pezinok 902 01
  (from: 06/14/2017 until: 03/09/2020)
Ing. Emil Dobiaš - člen
Niva 133/7
Trenčín - Opatová 911 01
From: 06/17/2004 Until: 04/27/2020
  (from: 11/24/2020 until: 11/23/2020)
Marián Orság - podpredseda predstavenstva
Pribinova 1247/32
Zlaté Moravce 953 01
From: 09/26/2016 Until: 04/27/2020
  (from: 11/24/2020 until: 11/23/2020)
Mgr. Miroslav Rozložník , PhD. - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 533/63
Pezinok 902 01
From: 05/02/2017 Until: 04/27/2020
  (from: 11/24/2020 until: 11/23/2020)
Marián Orság - podpredseda predstavenstva
Pribinova 1247/32
Zlaté Moravce 953 01
From: 09/26/2016
  (from: 05/25/2017 until: 11/23/2020)
Mgr. Miroslav Rozložník , PhD. - člen predstavenstva
Hviezdoslavova 533/63
Pezinok 902 01
  (from: 03/10/2020 until: 11/23/2020)
Ing. Emil Dobiaš - člen
Niva 133/7
Trenčín - Opatová 911 01
From: 06/17/2004
  (from: 03/10/2020 until: 11/23/2020)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať predseda predstavenstva a obidvaja podpredsedovia predstavenstva, všetci výlučne spoločne.
  (from: 12/19/2013)
Za spoločnosť sú oprávnení konať len predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva a ďalší členpredstavenstva výlučne spoločne, pokiaľ zákon neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonátak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripojasvoj podpis.
  (from: 05/20/1998 until: 12/18/2013)
Capital: 
6 308 000 EUR Paid up: 6 308 000 EUR
  (from: 06/03/2009)
190 000 000 Sk Paid up: 190 000 000 Sk
  (from: 08/01/2007 until: 06/02/2009)
180 000 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 07/23/2002)
Shares: 
Number of shares: 1900
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/03/2009)
Number of shares: 1900
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/24/2002 until: 06/02/2009)
Number of shares: 1800
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/23/2000 until: 07/23/2002)
Number of shares: 1800
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/20/1998 until: 08/22/2000)
Supervisory board: 
JUDr. Martin Buraj
Nábrežná 1633/2
Trenčín 911 01
From: 09/26/2016
  (from: 10/06/2016)
Roman Rokaši
Svinná 175
Svinná 913 24
From: 05/13/2019
  (from: 07/10/2019)
Ing. Zuzana Luhová
Medená 101/5
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 04/28/2020
  (from: 11/24/2020)
Bruno Baláž - člen
Vyšehradská 9
Bratislava 851 06
  (from: 12/19/2001 until: 02/28/2007)
Bruno Baláž - člen
Vyšehradská 9
Bratislava 851 06
From: 08/10/2001
  (from: 03/01/2007 until: 11/23/2007)
Bruno Baláž - člen
Vyšehradská 9
Bratislava 851 06
From: 08/10/2001 Until: 10/29/2007
  (from: 11/24/2007 until: 11/23/2007)
Mgr. Miroslav Bobák - člen
32
Pichne 069 01
  (from: 11/30/1999 until: 12/18/2001)
JUDr. Marián Buraj - člen
Jiráskova 8
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 02/28/2007)
JUDr. Marián Buraj - člen
Jiráskova 8
Trenčín
From: 05/20/1998
  (from: 03/01/2007 until: 10/05/2016)
JUDr. Marián Buraj - člen
Jiráskova 8
Trenčín
From: 05/20/1998 Until: 09/26/2016
  (from: 10/06/2016 until: 10/05/2016)
Ing. František Holler - člen
Smolenická 12
Bratislava
  (from: 05/20/1998 until: 11/29/1999)
Ing. Jozef Pamětický
Súkenícka 1
Modra 900 01
From: 10/29/2007
  (from: 11/24/2007 until: 01/11/2019)
Ing. Jozef Pamětický
Súkenícka 1
Modra 900 01
From: 10/29/2007 Until: 11/30/2018
  (from: 01/12/2019 until: 01/11/2019)
Ing. Anton Rokáši - predseda
Opatovská 492/52
Trenčín
  (from: 05/20/1998 until: 02/28/2007)
Ing. Anton Rokáši - predseda
Opatovská 492/52
Trenčín
From: 05/20/1998
  (from: 03/01/2007 until: 07/09/2019)
Ing. Anton Rokáši - predseda
Opatovská 492/52
Trenčín
From: 05/20/1998 Until: 11/19/2018
  (from: 07/10/2019 until: 07/09/2019)
MVDr. RNDr. Linda Balážová , PhD.
Hviezdoslavova 63
Pezinok 902 01
From: 12/01/2018 Until: 04/27/2020
  (from: 11/24/2020 until: 11/23/2020)
MVDr. RNDr. Linda Balážová , PhD.
Hviezdoslavova 63
Pezinok 902 01
From: 12/01/2018
  (from: 01/12/2019 until: 11/23/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 59/98, NZ 59/98 zo dňa 16.02.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 05/20/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 14.01.1999 (notárska zápisnica N 5/99, NZ 4/99) schválilo zmenu stanov a rozhodlo o zmene orgánov a.s.
  (from: 11/30/1999)
Riadne valné zhromaždenie konané dňa 24.5.1999, priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 111/99, NZ 89/99, schválilo dodatok č.2, ktorým sa menia Stanovy akciovej spoločnosti.
  (from: 03/27/2000)
Mimoriadne valný zhromaždenie konané dňa 13.12.1999, (priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 302/99, NZ 242/99) schválilo zmenu Stanov spoločnosti.
  (from: 08/23/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 26.6.2000 schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č.4 k stanovám a.s. (notárska zápisnica N 255/2000, NZ 243/2000 zo dňa 26.6.2000). Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 7.11.2000 schválilo zmenu stanov a.s. - Dodatok č.5 k stanovám a.s. (notárska zápisnica N 448/2000, NZ 432/2000 zo dňa 7.11.2000).
  (from: 07/26/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie konané dňa 10.8.2001 schválilo zmenu v orgánoch spoločnosti.
  (from: 12/19/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie, konané dňa 03.12.2001, priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 337/01, NZ 278/01 schválilo zmenu stanov.
  (from: 07/24/2002)
Valné zhromaždenie dňa 30.09.2002 (notárska zápisnica N 333/02, NZ 315/02 zo dňa 30.09.2002) schválilo úplné znenie stanov.
  (from: 10/31/2002)
Riadne valné zhromaždenie dňa 6.8.2003 (notárska zápisnica N 186/2003, NZ 67804/2003 zo dňa 6.8.2003) schválilo zmenu stanov a.s. (obmedzenie prevoditeľnosti akcií).
  (from: 10/17/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/09/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person