Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10114/R

Business name: 
ZTS - TOPHAUS, a.s.
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Registered seat: 
areál ZTS, a.s.
Dubnica nad Váhom č. 924 018 41
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Identification number (IČO): 
36 526 754
  (from: 03/24/1998)
Date of entry: 
02/18/1998
  (from: 03/24/1998)
Date of deletion: 
08/02/2005
  (from: 08/02/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle § 8a ods.1 písm. a) zák. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 08/02/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/24/1998)
Objects of the company: 
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
projektovanie stavieb
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
staviteľ
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
vnútorné stavebné práce
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
výroba prvkov pre montované stavby z dreva a iných ľahkých hmôt
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Ivan Lauko - predseda predstavenstva
SNP 2/50
Nová Dubnica
  (from: 03/24/1998 until: 11/26/2003)
Ing. Ján Bezák - člen
Komenského 667/14
Bošany
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Ing. Marián Vargic - člen
Narcisova 2333/8
Topoľčany
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovai predstavenstva a to vždy dvaja spoločne.
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Capital: 
21 537 000 Sk
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Shares: 
Number of shares: 17022
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/1998 until: 08/01/2005)
Number of shares: 4515
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/22/1998 until: 08/01/2005)
Number of shares: 21537
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/24/1998 until: 06/21/1998)
Supervisory board: 
Ing. arch. Marian Antal - člen
Trenčianska 54/23
Nová Dubnica
  (from: 06/22/1998 until: 08/01/2005)
Ing. Jozef Barančok , CSc. - člen
Okružná 514/112
Nová Dubnica
  (from: 03/24/1998 until: 06/21/1998)
Ján Chabroň - predseda
Narcisova 2201/19
Topoľčany
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Ing. Jozef Kusý - člen
Partizánska 266/8
Nová Dubnica
  (from: 06/22/1998 until: 08/01/2005)
Ing. Alexander Volf - člen
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 54/02-81, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.06.2005, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka ZTS - TOPHAUS, a.s., areál ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom č. 924, IČO 36 526 754 pre nemajetnosť dlžníka.
  (from: 08/02/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou dňa 9.1.1998 bez výzvy na upisovanie akcií podľa §§ 56 - 75 a §§ 154 - 220 zák. č. 513/1991 Zb. /Obchodný zákonník/ v znení neskorších predpisov. Na valnom zhromaždení spoločnosti bola dňa 27.2.1998 schválená zmena stanov spoločnosti. Sídlo spoločnosti bolo zmenené z Stummerova 41, Topoľčany na areál ZTS, a.s., Dubnica nad Váhom č. 924.
  (from: 03/24/1998 until: 08/01/2005)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.4.1998 schválilo zmenu stanov spoločnosti /dodatok č. 3/ a zmenu členov dozornej rady. 17.022 ks akcií na doručiteľa majú podobu listinného cenného papiera 4.515 ks akcií na meno majú podobu zaknihovaného ceného papiera. /Akcie nie sú verejne obchodovateľné/.
  (from: 06/22/1998 until: 08/01/2005)
Date of updating data in databases:  05/24/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person