Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10129/R

Business name: 
BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s.
  (from: 07/08/1998)
Registered seat: 
Hlavná 1
Trenčín 911 05
  (from: 07/08/1998)
Identification number (IČO): 
36 304 352
  (from: 07/08/1998)
Date of entry: 
07/08/1998
  (from: 07/08/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/1998)
Objects of the company: 
spracovanie ovocia, zeleniny a poľnohospodárskych produktov
  (from: 07/08/1998)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (from: 07/08/1998)
výroba kŕmnych zmesí, bielkovinových kŕmnych koncentrátov a minerálovitaminóznych zmesí pre výživu hospodárskych zvierat
  (from: 07/08/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/08/1998)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 07/08/1998)
poradenská, sprostredkovateľská, konzultačná a vzdlávacia činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 07/08/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/08/1998)
výskum trhu
  (from: 07/08/1998)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 07/08/1998)
poľnohospodárska a lesná výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/08/1998)
služby pre rastlinnú a živočišnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 07/08/1998)
reklamné činnosti
  (from: 07/28/1998)
skladovanie /s výnimkou prevádzkovania verejného skladu/
  (from: 07/28/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/28/1998)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 06/11/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/2003)
Managing board
  (from: 07/08/1998 until: 07/02/2003)
Ing. Ferdinand Marko - Member of the Board of Directors
Štefánikova 1449/34
Piešťany 921 01
From: 11/11/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Matej Beták - Chairman of the Board of Directors
Zemianske Lieskové 299
Melčice - Lieskové 913 05
From: 11/11/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Ľubomír Gajdoš - Member of the Board of Directors
Vážská 447/34
Nemšová 914 41
From: 11/11/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Ľubomír Gajdoš
Vážska 447/34
Nemšová
Until: 11/04/2002
  (from: 08/25/2000 until: 07/02/2003)
Ing. Ľubomír Gajdoš - predseda
Vážska 447/34
Nemšová
From: 11/04/2002
  (from: 07/03/2003 until: 12/27/2006)
Ing. Ľubomír Gajdoš - predseda
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 11/04/2002
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2017)
Ing. Ľubomír Gajdoš - predseda
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Ing. Ľubomír Janovíček
Turá Lúka 254
Myjava
  (from: 07/08/1998 until: 03/22/2000)
Ing. Stanislav Kobza - predseda
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín
Until: 11/04/2002
  (from: 07/08/1998 until: 07/02/2003)
Ing. Stanislav Kobza
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 01
From: 11/04/2002
  (from: 07/03/2003 until: 12/27/2006)
Ing. Stanislav Kobza - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 01
From: 11/04/2002
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2017)
Ing. Stanislav Kobza - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 01
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Ing. Stanislav Kobza - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 01
From: 11/05/2017
  (from: 12/22/2017 until: 07/08/2019)
Ing. Stanislav Kobza - člen
Nad Tehelňou 2306/11
Trenčín 911 01
From: 11/05/2017 Until: 02/07/2019
  (from: 07/09/2019 until: 07/08/2019)
Ing. Ivo Lovecký
Bavlnárska 22
Trenčín
Until: 11/04/2002
  (from: 07/08/1998 until: 07/02/2003)
Ing. Ivo Lovecký
Bavlnárska 22
Trenčín
From: 11/04/2002
  (from: 07/03/2003 until: 05/31/2004)
Ing. Ivo Lovecký
Bavlnárska 22
Trenčín
From: 11/04/2002 Until: 05/17/2004
  (from: 06/01/2004 until: 05/31/2004)
Ing. Štefan Petrík
A.Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou
  (from: 03/23/2000 until: 08/24/2000)
Ing. Martin Spurný - člen
Čerešňová 1193/1
Nemšová 914 41
From: 05/18/2004
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2017)
Ing. Martin Spurný - člen
Čerešňová 1193/1
Nemšová 914 41
From: 05/18/2004 Until: 11/04/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Ing. Martin Spurný - člen
Jaseňová 1997/15C
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017
  (from: 12/22/2017 until: 01/26/2022)
Ing. Martin Spurný - člen
Jaseňová 1997/15C
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017 Until: 12/09/2021
  (from: 01/27/2022 until: 01/26/2022)
Ing. Martin Spurný - člen
Vlárska 289/7
Nemšová 914 41
From: 05/18/2004
  (from: 06/01/2004 until: 12/27/2006)
Ing. Ľubomír Gajdoš - predseda
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017 Until: 11/05/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Ing. Miroslav Maxon - člen
Orechovská 321/49
Trenčín 911 05
From: 05/27/2019 Until: 11/10/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Ing. Matej Beták - Member of the Board of Directors
Zemianske Lieskové 299
Melčice - Lieskové 913 05
From: 12/10/2021 Until: 11/10/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Ing. Matej Beták - Member of the Board of Directors
Zemianske Lieskové 299
Melčice - Lieskové 913 05
From: 12/10/2021
  (from: 01/27/2022 until: 01/11/2023)
Ing. Ľubomír Gajdoš - predseda
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017
  (from: 12/22/2017 until: 01/11/2023)
Ing. Miroslav Maxon - člen
Orechovská 321/49
Trenčín 911 05
From: 05/27/2019
  (from: 07/09/2019 until: 01/11/2023)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/03/2003)
Menom spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne, alebo ďalší členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/08/1998 until: 07/02/2003)
Capital: 
3 362 828 EUR Paid up: 3 362 828 EUR
  (from: 04/08/2009)
101 290 000 Sk Paid up: 101 290 000 Sk
  (from: 07/03/2003 until: 04/07/2009)
101 290 000 Sk
  (from: 06/11/1999 until: 07/02/2003)
87 000 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 06/10/1999)
1 000 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 07/27/1998)
Shares: 
Number of shares: 10129
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov
  (from: 04/08/2009)
Number of shares: 10129
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: predkupné právo akcionárov
  (from: 06/01/2004 until: 04/07/2009)
Number of shares: 10129
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 03/23/2000 until: 05/31/2004)
Number of shares: 101290
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/11/1999 until: 03/22/2000)
Number of shares: 87000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 06/10/1999)
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/08/1998 until: 07/27/1998)
Supervisory board: 
Ing. Martin Spurný
Jaseňová 1997/15C
Nemšová 914 41
From: 12/10/2021
  (from: 01/27/2022)
Ing. Rudolf Krajčík
428
Nitrianska Blatnica 956 06
From: 11/11/2022
  (from: 01/12/2023)
Ing. Roman Zverbík
Žilinská 1667/17
Trenčín 911 01
From: 11/11/2022
  (from: 01/12/2023)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová
Until: 11/04/2002
  (from: 07/08/1998 until: 07/02/2003)
Pavol Chmelina
Vlárska 289/7
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017
  (from: 12/22/2017 until: 01/26/2022)
Pavol Chmelina
Vlárska 289/7
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017 Until: 12/09/2021
  (from: 01/27/2022 until: 01/26/2022)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová
From: 11/04/2002
  (from: 07/03/2003 until: 12/27/2006)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 11/04/2002
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2017)
Pavol Chmelina
Vlárska 7
Nemšová 914 41
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou
Until: 11/04/2002
  (from: 08/25/2000 until: 07/02/2003)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou
From: 11/04/2002
  (from: 07/03/2003 until: 12/27/2006)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/04/2002
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2017)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Ing. Pavol Štefánek
J.Paľu 9/17
Nemšová
Until: 11/04/2002
  (from: 07/08/1998 until: 07/02/2003)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 11/04/2002
  (from: 12/28/2006 until: 12/21/2017)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 11/04/2002 Until: 11/04/2017
  (from: 12/22/2017 until: 12/21/2017)
Ing. Pavol Štefánek
J. Palu 9/17
Nemšová
From: 11/04/2002
  (from: 07/03/2003 until: 12/27/2006)
Ing. Vojtech Tĺčik
Podkylava 9
Krajné
  (from: 07/08/1998 until: 08/24/2000)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/05/2017 Until: 11/05/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Ing. Štefan Petrík
A. Hlinku 1119/11
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/05/2017
  (from: 12/22/2017 until: 01/11/2023)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017 Until: 11/05/2022
  (from: 01/12/2023 until: 01/11/2023)
Ing. Pavol Štefánek
Čerešňová 1191/5
Nemšová 914 41
From: 11/05/2017
  (from: 12/22/2017 until: 01/11/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 22.06.1998 vo forme notárskej zápisnice N 215/98, NZ 219/98 podľa § 69, §§ 56-75 a §§ 154-220 Obchodného zákonníka. Akciová spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti BOSKOP Poľnonákup Trenčín, s.r.o. so sídlom v Trenčíne, Hlavná 1, IČO : 36269309, ktorá bola zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, v odd. S.r.o. vložka č. 10291/R. Na spoločnosť prechádzajú všetky práva a povinnosti vrátane neznámych zaniknutej spoločnosti BOSKOP Poľnonákup Trenčín, s.r.o.
  (from: 07/08/1998)
Na mimoriadnom Valnom zhromaždení dňa 15.7. 1998 bola schválená zmena stanov - Dodatok č. 1 k stanovám spoločnosti.
  (from: 07/28/1998)
Stanovy spoločnosti BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. boli zmenené dodatkom č. 2 zo dňa 16.12.1998. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 143/99, NZ 142/99 zo dňa 02.06.1999 prijalo dodatok č. 3 k stanovám spoločnosti.
  (from: 06/11/1999)
Stanovy spoločnosti BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s. boli zmenené Dodatkom č. 4 zo dňa 15.10.1999. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti, ktorého priebeh je osvedčený notárskou zápisnicou N 263/99, Nz 279/99 zo dňa 15.10.1999.
  (from: 03/23/2000)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 89/2000, NZ 98/2000 zo dňa 17.5.2000) schválilo zmeny v orgánoch.
  (from: 08/25/2000)
Riadne valné zhromaždenie zo dňa 04.11.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 268/02, NZ 269/02 schválilo zmeny v orgánoch a nové úplné znenie stanov spoločnosti.
  (from: 07/03/2003)
Sale of an enterprise: 
*
Predaj časti podniku (prevádzkáreň "farma Terezov") na základe zmluvy o predaj časti podniku uzatvorenej dňa 29.03.2006 medzi predávajúcim BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s., Hlavná 1, Trenčín, IČO 36 304 352 a kupujúcim CN Farm s.r.o., Komenského 3, Šurany, IČO 35 935 707, ktorá nadobudla účinnosť dňa 25.04.2006.
  (from: 05/31/2006)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person