Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37234/B

Business name: 
Dúbravka Centrum, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 02/19/2019 until: 11/14/2020)
Registered seat: 
Boženy Němcovej 8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
  (from: 10/24/2018 until: 11/14/2020)
Identification number (IČO): 
35 950 781
  (from: 08/18/2005)
Date of entry: 
08/18/2005
  (from: 08/18/2005)
Person dissolved from: 
31.1.2019
  (from: 11/15/2020)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 11/15/2020)
Date of deletion: 
11/15/2020
  (from: 11/15/2020)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 11/15/2020)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/18/2005)
Capital: 
78 144 EUR Paid up: 78 144 EUR
  (from: 09/14/2017 until: 11/14/2020)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/31/2019
  (from: 02/19/2019)
 Liquidators:
Jaroslav Lehončák
Lazovná 1891/58
Banská Bystrica 974 01
From: 01/31/2019 Until: 11/15/2020
  (from: 02/19/2019)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti v likvidácii koná a podpisuje likvidátor, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, svojmu menu a priezvisku pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom likvidátor.
  (from: 02/19/2019)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/09/2016
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.11.2016, sp. zn. 4R/4/2016-249, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 09.11.2017, súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka Dúbravka Centrum, spol. s r.o., so sídlom Rožňavská 12, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 35 950 781. Do funkcie správcu súd ustanovil: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 44 088 833, zn. správcu: S1240.
  (from: 12/14/2017)
Restructuring trustee: 
Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.
Dunajská 48
Bratislava 811 08
Mark: S1240
From: 11/09/2016
  (from: 12/14/2017)
Sale of an enterprise: 
Predaj podniku
Na základe Zmluvy o predaji podniku uzavretej v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 14.09.2018 bol podnik obchodnej spoločnosti Dúbravka Centrum, spol. s.r.o. so sídlom Dunajská 48, 811 08 Bratislava, IČO: 35 950 781, predaný obchodnej spoločnosti ROVENA SK s.r.o. so sídlom Okružná 1695/3, 078 01 Sečovce, IČO: 51 267 012.
  (from: 09/27/2018)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person