Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10134/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
LIEHOVARY A ŠKROBÁREŇ, a.s.
  (from: 08/07/1998)
Registered seat: 
Chynorany 956 33
  (from: 08/07/1998)
Identification number (IČO): 
36 304 689
  (from: 08/07/1998)
Date of entry: 
08/07/1998
  (from: 08/07/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/07/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchod so živými zvieratami
  (from: 08/07/1998)
výroba mäsa a mäsových výrobkov
  (from: 08/07/1998)
maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
  (from: 08/07/1998)
nákup tovaru za účelom jeho predaja iným prrevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/07/1998)
nákup tovaru za účelom jeho predaja konečným spotrebiteľom (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/07/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 08/07/1998)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja (poľnohospodárska výroba rastlinná a živočíšna)
  (from: 08/07/1998)
výroba škrobu a škrobárskych výrobkov
  (from: 08/07/1998)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 08/07/1998)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 08/07/1998)
zámočníctvo
  (from: 08/07/1998)
kovoobrábanie
  (from: 08/07/1998)
údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 08/07/1998)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 08/07/1998)
pohostinské a reštauračné služby
  (from: 08/07/1998)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu - surového liehu
  (from: 05/07/1999)
výroba liehu a jeho uvádzanie do obehu - zušľachťovanie liehu rafináciou
  (from: 05/07/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/07/1998)
Ing. Antonín Horečný
Veľká okružná 1040/35
Partizánske
  (from: 07/30/1999)
JUDr. Pavel Babiak
ul. A.Hlinku 22
Bojnice
  (from: 05/15/2000)
Raman Ameti
ul. Stredanská 1790/14
Topoľčany
  (from: 05/15/2000)
Ing. Marián Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 08/07/1998 until: 07/29/1999)
Ing. Martin Jurčo
Nábrežie Aurela Stodolu 1747/31
Liptovský Mikuláš
  (from: 07/30/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Miroslav Roman
Námestie Ľ.Štúra 5949/9
Banská Bystrica
  (from: 07/30/1999 until: 05/14/2000)
Ing. Pavel Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 08/07/1998 until: 07/29/1999)
Miloš Vajda
Krušovská 2050/21
Topoľčany
  (from: 08/07/1998 until: 07/29/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k napísanému alebo k akokoľvek natlačenému zneniu firmy pripoja svoj podpis vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 08/07/1998)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 08/07/1998)
Shares: 
Number of shares: 100
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/15/2000)
Number of shares: 100
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/07/1998 until: 05/14/2000)
Supervisory board: 
Denisa Báleková
Nádaždiho 15
Prievidza
  (from: 07/30/1999)
Jozef Bujna
M. Urbana 19
Bánovce nad Bebravou
  (from: 07/30/1999)
Igor Dado
Športová 40/36
Prievidza
  (from: 07/30/1999)
Ing. Jana Geletová
384
Žabokreky nad Nitrou
  (from: 07/30/1999)
Oľga Ondrejová
73
Kuzmice
  (from: 07/30/1999)
Jozef Škvarenina
Garbiarska 482
Bošany
  (from: 07/30/1999)
Ľuboš Aláč
Novomeského 2
Šaľa
  (from: 08/07/1998 until: 07/29/1999)
Radovan Grznárik
Tajovského 1283/61
Partizánske
  (from: 08/07/1998 until: 07/29/1999)
Ing. Pavol Srnka
Fándlyho 496/30
Bošany
  (from: 08/07/1998 until: 07/29/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 134/98, NZ 128/98 zo dňa 05.07.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (jednorázovo § 172) upísaním akcií a prijatím stanov. Spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia a o rozdelení a premene spoločnosti CEBO AGRO GROUP, s.r.o. so sídlom Partizánske, Nitrianska cesta 503/60, IČO : 34 131 507 a je jednou z jej právnych nástupcov v rozsahu podľa mimoriadnej účtovnej uzávierky, schválenej ku dňu 31.05.1998 a delimitačného protokolu.
  (from: 08/07/1998)
Valné zhromaždenie dňa 28.5.1999 /notárska zápisnica N 112/99, NZ 109/99/ schválilo zmenu stanov. Valné zhromaždenie dňa 28.6.1999 /notárska zápisnica N 118/99, NZ 115/99/ schválilo zmenu členov predstavenstva a dozornej rady.
  (from: 07/30/1999)
Valné zhromaždenie dňa 9.5.2000 (notárska zápisnica N 56/2000, Nz 54/2000).
  (from: 05/15/2000)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 30.11.2000 č.k. 6K 168/00-185 bol vyhlásený konkurz na majetok LIEHOVARY a ŠKROBÁREŇ, a.s., Chynorany, IČO 36 304 689. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Mgr. Karol Haťapka, advokát, AK Laurinská 2, 811 01 Bratislava.
  (from: 12/22/2000)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person