Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3741/B

Business name: 
KOVOLIFT s r. o.
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
Registered seat: 
Vajnorská 135
Bratislava 832 37
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
Identification number (IČO): 
31 335 306
  (from: 11/02/1992)
Date of entry: 
11/02/1992
  (from: 11/02/1992)
Date of deletion: 
07/31/2007
  (from: 08/02/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1992)
Objects of the company: 
revízie a skúšky výťahov
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
riadenie činnosti na elektrických zariadeniach výťahov
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
školiaca činnosť v oblasti vyhradených technických zariadení
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
Partners: 
Michal Bucsek
Bajzova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Michal Bucsek
Bajzova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Pavol Gerthofer
Košická 18
Senec
Slovak Republic
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Pavol Gerthofer
Košická 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Dušan Ingeli
Záhradná 232
Čataj
Slovak Republic
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Dušan Ingeli
Záhradná 232
Čataj
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Roman Ondriš
Eisnerova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Roman Ondriš
Eisnerova 15
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Marta Štefková
Medveďovej 34
Bratislava 851 04
Slovak Republic
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Marta Štefková
Majerovej 34
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Contribution of each member: 
Marta Štefková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Dušan Ingeli
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Roman Ondriš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Pavol Gerthofer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Michal Bucsek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Marta Štefková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Dušan Ingeli
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Roman Ondriš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Pavol Gerthofer
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Michal Bucsek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 11 000 Sk
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
konatelia
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Dušan Ingeli
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Marta Štefková
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Marta Štefková
Medveďovej 34
Bratislava 851 04
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Menom spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 11/02/1992 until: 05/04/1999)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 02.04.2007, sp. zn. 36Exre/1170/2005 súd začal konanie o výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť KOVOLIFT s.r.o., so sídlom Vajnorská 135, 832 37 Bratislava z obchodného registra v plnom rozsahu.
  (from: 08/02/2007)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou zo dňa 30.9.1992 podľa Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7652
  (from: 11/02/1992 until: 08/01/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.1999.
  (from: 05/05/1999 until: 08/01/2007)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.3K 90/99 zo dňa 8.6.1999 právoplatným 12.7.1999 bol na majetok dlžníka KOVOLIFT s.r.o., so sídlom Vajnorská 135, Bratislava, IČO 31 335 306 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Michal Rosina, advokát, AK, ul. 17. novembra 37, Trenčianske Teplice.
  (from: 09/20/1999 until: 08/01/2007)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 28.6.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.8.2005, č. k. 3K 90/99 - 430, ktorým súd zrušil konkurz na majetok obchodnej spoločnosti KOVOLIFT, s.r.o. z dôvodu nedostatku majetku na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Súd zbavil JUDr. Michaela Rosinu, so sídlom ul. 17 novembra 37, 914 51 Trenčianske Teplice funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 09/17/2005 until: 08/01/2007)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person