Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10140/R

Business name: 
DMD PROGRES, a.s.
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 01
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Identification number (IČO): 
36 304 964
  (from: 09/07/1998)
Date of entry: 
09/07/1998
  (from: 09/07/1998)
Date of deletion: 
01/23/2003
  (from: 01/23/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/07/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
skladovanie /s výnimkou verejného skladu/
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
leasing strojov a zariadení
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
faktoring a forfaiting
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
reklamné činnosti
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Ing. Jozef Gašparík - člen predstavenstva
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 09/07/1998 until: 04/24/2000)
Ing. Alexander Wolf - člen predstavenstva
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 09/07/1998 until: 04/24/2000)
Ing. Ivan Šubrt - predseda predstavenstva
Bagarova 27
Martin 036 01
  (from: 04/25/2000 until: 01/22/2003)
Ing. Jozef Mitošinka - člen predstavenstva
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Ing. Blažej Beňačka - člen predstavenstva
Centrum I 43/114
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 04/25/2000 until: 01/22/2003)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spolu. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vy- tlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Capital: 
1 616 000 000 Sk
  (from: 04/20/2001 until: 01/22/2003)
1 610 000 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 04/19/2001)
Shares: 
Number of shares: 16
Druh: prioritné na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/21/2001 until: 01/22/2003)
Number of shares: 1600
Druh: kmeňové na meno
Form: zaknihované
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/21/2001 until: 01/22/2003)
Number of shares: 16
Druh: prioritné na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/25/2000 until: 09/20/2001)
Number of shares: 1600
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 04/20/2001 until: 09/20/2001)
Number of shares: 1594
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 08/25/2000 until: 04/19/2001)
Number of shares: 1594
Type: kmeňové
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 08/24/2000)
Number of shares: 16
Type: prioritné
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 10/11/1999 until: 08/24/2000)
Number of shares: 1610
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/07/1998 until: 10/10/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ján Cap - člen dozornej rady
Třebíčska 3
Humenné
  (from: 09/07/1998 until: 04/24/2000)
Ing. Emil Pafčuga - člen dozornej rady
Milana Rázusa 18
Trenčín
  (from: 09/07/1998 until: 04/24/2000)
Doc. Ing. Július Tóth , CSc. - člen dozornej rady
Muránska 8
Košice
  (from: 09/07/1998 until: 04/24/2000)
Ing. Ľubomír Gažák - predseda dozornej rady
SNP 365/72
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/25/2000 until: 01/22/2003)
Ing. Ľubomír Holeček - člen dozornej rady
Okružná 100/508
Nová Dubnica 018 51
  (from: 04/25/2000 until: 01/22/2003)
Ing. Peter Dudák - člen dozornej rady
Nezábudkova 10
Bratislava 821 01
  (from: 04/25/2000 until: 01/22/2003)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.09.2002 (notárska zápisnica N 621/02, Nz 591/02 zo dňa 27.09.2002) schválilo zrušenie spoločnosti bez likvidácie ku dňu 27.09.2002 a zlúčenie spoločnosti DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, 911 50 Trenčín, IČO 34 129 421, ako nástupníckej spoločnosti so spoločnosťami DMD INVEST, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO 36 300 713, DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO 36 304 964 a DMD STROJÁR, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO 31 637 175 ako zanikajúcimi spoločnosťami. Obchodná spoločnosť DMD holding, a.s., Kožušnícka 4, 911 50 Trenčín, IČO 34 129 421 je univerzálnym právnym nástupcom zaniknutej spoločnosti DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO 36 304 964, preberá všetky jej práva a záväzky i majetok. Na základe uvedených skutočností, so súhlasom správcu dane sa DMD PROGRES, a.s., Kožušnícka 4, 911 01 Trenčín, IČO 36 304 964 ku dňu 23.01.2003 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 01/23/2003)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 177/98, NZ 155/98 zo dňa 15.6.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. a prijatím stanov.
  (from: 09/07/1998 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 303/98, NZ 312/98 zo dňa 10.11.1998) schválilo nové znenie stanov.
  (from: 06/03/1999 until: 01/22/2003)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 13.1.1999 /notárska zápisnica N 8/99, Nz 7/99/.
  (from: 10/11/1999 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie dňa 30.6.1999 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a dozornej rady.
  (from: 04/25/2000 until: 01/22/2003)
Zmena zápisu na základe zákona č. 127/99 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa § 9 ods.3 stanov a.s.
  (from: 08/25/2000 until: 01/22/2003)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 405/99, Nz 396/99) rozhodlo o zmene Stanov - dodatok č.1.
  (from: 04/20/2001 until: 01/22/2003)
Riadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 146/01, Nz 148/01) zo dňa 15.6.2001 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 09/21/2001 until: 01/22/2003)
Date of updating data in databases:  05/24/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person