Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3750/B

Business name: 
QUATRO INVEST, spol. s r.o.
  (from: 11/02/1992 until: 08/25/2004)
Registered seat: 
Priemyselná 6
Bratislava 824 90
  (from: 11/02/1992 until: 08/25/2004)
Identification number (IČO): 
31 335 438
  (from: 11/02/1992)
Date of entry: 
11/02/1992
  (from: 11/02/1992)
Date of deletion: 
08/26/2004
  (from: 08/26/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1992)
Objects of the company: 
projektovo - investičná činnosť
  (from: 11/02/1992 until: 08/25/2004)
obchodná činnosť súvisiaca s priamym a sprostredkovaným predajom a nákupom všetkých tovarov v rámci voľnej živnosti
  (from: 11/02/1992 until: 08/25/2004)
Partners: 
Milan Kollár
Bradáčova 5
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
PhDr. Branislav Králik
Rustaveliho 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Ing. arch. Ivan Matys
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 09/18/1998 until: 08/25/2004)
Ing. arch. Ivan Matys
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 06/21/1996 until: 09/17/1998)
Ing. arch. Ivan Matys
Líščie Nivy 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Ing. Juraj Široký
Gromovové 28
Praha
Česká republika
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Ivan Matys
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
PhDr. Branislav Králik
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Ing. Juraj Široký
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Milan Kollár
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 13 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Ing. arch. Ivan Matys
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/21/1996 until: 09/17/1998)
Ing. arch. Ivan Matys
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/18/1998 until: 08/25/2004)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/21/1996 until: 08/25/2004)
konatelia
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Branislav Králik
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Ivan Matys
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Ing. arch. Ivan Matys
Líščie Nivy 2
Bratislava 821 08
  (from: 06/21/1996 until: 08/25/2004)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ.
  (from: 06/21/1996 until: 08/25/2004)
Menom spoločnosti koná konateľ, každý samostatne.
  (from: 11/02/1992 until: 06/20/1996)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 09/18/1998 until: 08/25/2004)
100 000 Sk
  (from: 11/02/1992 until: 09/17/1998)
Other legal facts: 
v y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť QUATRO INVEST, spol. s r.o., Priemyselna 6, 824 90 Bratislava, IČO: 31 335 438 odd. Sro, vložka č. 3750/B z obchodného registra.
  (from: 08/26/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2. 11. 1992 podľa zákona číslo 5l3/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 7670
  (from: 11/02/1992 until: 08/25/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 18. 3. 1996 na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Stary spis: S.r.o. 7670
  (from: 06/21/1996 until: 08/25/2004)
Notárska zápisnica N 253/98, Nz 194/98 zo dňa 15.6.1998 osvedčujúca rozhodnutie spoločníka o zvýšení základného imania a zmenu spoločenskej zmluvy v zmysle ustanovení Zák.č. 11/1998 Zb.
  (from: 09/18/1998 until: 08/25/2004)
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 315/00 - 38 zo dňa 18.11.2003, ktorým súd návrh o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: QUATRO INVEST, spol. s r.o., Priemyselná 6, 824 90 Bratislava, IČO: 31 335 438 zamietol pre nemajetnosť dlžníka. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.12.2003. Spoločnosť bola v zmysle ust. § 68 ods. 3 písm. d) zák. č. 513/1991 Zb. zrušená.
  (from: 01/20/2004 until: 08/25/2004)
Date of updating data in databases:  03/27/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person