Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10144/R

Business name: 
ALIMENTAX, a.s.
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Registered seat: 
Jilemnického 21
Nové Mesto nad Váhom 915 01
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Identification number (IČO): 
36 305 171
  (from: 09/22/1998)
Date of entry: 
09/22/1998
  (from: 09/22/1998)
Date of deletion: 
07/07/2011
  (from: 07/07/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/07/2011)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/22/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
reklamné činnosti
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
nákladná cestná doprava najviac s piatimi vozidlami, z ktorých každé má užitočnú hmotnosť najviac 3,5 tony alebo celkovú hmotnosť najviac 6 ton
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Adrián Skovajsa - predseda
Žitná 1483
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Radovan Skovajsa - člen
Husitská 1258/3
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Peter Moravčík - člen
Dolné Naštice 85
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle dvaja členovia predstavenstva, resp. samostatným prejavom vôle predseda predstavenstva.
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Supervisory board: 
Drahomíra Bernátková
Husitská 1258/3
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Zuzana Papšíková
Krásnohorská 6
Bratislava
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Valentína Skovajsová
Husitská 1258/3
Bánovce nad Bebravou
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 29CbR/137/2009-27 zo dňa 11. mája 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.06.2011 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ALIMENTAX, a. s., so sídlom, Jilemnického 21, Nové Mesto nad Váhom, IČO 36 305 171, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 10144/R.
  (from: 07/07/2011)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 184/98, NZ 143/98 zo dňa 9.7.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ a prijatím stanov.
  (from: 09/22/1998 until: 07/06/2011)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person