Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10146/R

Business name: 
CREDIT, a.s.
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
Registered seat: 
Kožušnícka 4
Trenčín 911 50
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
Identification number (IČO): 
36 305 294
  (from: 10/01/1998)
Date of entry: 
10/01/1998
  (from: 10/01/1998)
Date of deletion: 
11/26/2001
  (from: 11/26/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/01/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
skladovanie
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
leasing strojov a zariadení
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
leasing spojený s financovaním
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
poriadanie výstav a veľtrhov
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
vydávanie neperiodických publikácii
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
reklamné činnosti
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
Ing. Blažej Beňačka - predseda
Centrum I 43/114
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Ing. Jozef Gašparík
Nad Zábrehom 454/7
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/01/1998 until: 10/03/1999)
Ing. Jozef Mitošinka - člen
Hliny 1420/20
Považská Bystrica
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Ing. Jozef Mitošinka - predseda predstavenstva
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 10/01/1998 until: 10/03/1999)
Ing. Ivan Šubrt - člen
Bagarova 27
Martin
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Ing. Alexander Wolf
Rudolfa Viesta 25
Martin
  (from: 10/01/1998 until: 10/03/1999)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisuje každý člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, podpisujúci pripojí svoj podpis.
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
Capital: 
11 000 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 11/25/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 08/25/1999)
Shares: 
Number of shares: 1070
Type: kmeňové
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/29/2000 until: 11/25/2001)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Form: listinné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 05/29/2000 until: 11/25/2001)
Number of shares: 1070
Type: kmeňové
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 05/28/2000)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 05/28/2000)
Number of shares: 70
Type: kmeňové
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 08/25/1999)
Number of shares: 30
Type: prioritné
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 10/01/1998 until: 08/25/1999)
Supervisory board: 
Ing. Ján Cap
Třebíčska 3
Humenné
  (from: 10/01/1998 until: 10/03/1999)
Ing. Ľubomír Gažák - člen
SNP 365/72
Nová Dubnica 018 51
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Ing. Emil Pafčuga
Milana Rázusa 18
Trenčín
  (from: 05/28/1999 until: 10/03/1999)
Ing. Milan Rehák
58
Kostolná-Záriečie
  (from: 10/01/1998 until: 05/27/1999)
Ing. Ladislav Sklenár , CSc. - predseda
Fazuľova 2
Bratislava 811 07
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Doc. Ing Július Tóth , CSc.
Muránska 8
Košice
  (from: 10/01/1998 until: 10/03/1999)
Doc. Ing Július Tóth , CSc. - člen
Muránska 8
Košice
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Other legal facts: 
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 4.4.2001 /notárska zápisnica N 107/2001, NZ 107/2001 zo dňa 4.4.2001/ schválilo zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením s obchodnou spoločnosťou DMD FIN, a.s. Trenčín Kožušnícka 4, IČO 36 297 194, ktorá sa stala jej univerzálnym právnym nástupcom. Na základe uvedeného a so súhlasom správcu dane zo dňa 20.4.2001 sa CREDIT, a.s. dňom 26.11.2001 z obchodného registra v y m a z á v a .
  (from: 11/26/2001)
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 252/98, NZ 230/98 zo dňa 26.8.1998 a zakladateľkou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb./jednorázovo § 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 10/01/1998 until: 11/25/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 3.12.1998 /notárska zápisnica N 339/98, Nz 353/98 zo dňa 3.12.1998/ - dodatok č.1 .
  (from: 05/28/1999 until: 11/25/2001)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 20.1.1999 /notárska zápisnica N 20/99, Nz 19/99/.
  (from: 08/26/1999 until: 11/25/2001)
Riadne valné zhromaždenie dňa 30.6.1999 odvolalo a zvolilo orgány spoločnosti.
  (from: 10/04/1999 until: 11/25/2001)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/24/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person