Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10149/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
BCH, a.s.
  (from: 10/24/2003)
Registered seat: 
Račianska 22
Bratislava 831 02
  (from: 10/24/2003)
Identification number (IČO): 
36 305 375
  (from: 10/06/1998)
Date of entry: 
10/06/1998
  (from: 10/06/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/06/1998)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/06/1998)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/06/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 10/06/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 10/06/1998)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/06/1998)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/06/1998)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 03/19/2001)
prenájom nehnuteľností v spojení s inými službami
  (from: 03/19/2001)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 03/19/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/24/2003)
Ing. Jiří Dlouhý - člen
Vnútorná okružná 1/3
Komárno
From: 03/06/2003
  (from: 08/18/2003)
Ing. Peter Hrín - člen
Drobného 1900/4
Bratislava
From: 03/06/2003
  (from: 08/18/2003)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať a podpisovať dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/24/2003)
Capital: 
35 000 000 Sk
  (from: 10/06/1998)
Shares: 
Number of shares: 350
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 03/19/2001)
Stockholder: 
SPARTA, a.s. v konkurze
M.R.Štefánika 1833
Dolný Kubín 026 01
  (from: 10/24/2003)
Supervisory board: 
Ing. Andrea Martáková
M.R.Štefánika 365/58
Stará Turá
  (from: 10/06/1998)
Ing. Peter Murín
Palkovičova 245/15
Bratislava
  (from: 10/06/1998)
Doc. Ing. Jozef Papula , CSc.
nám. Hraničiarov 11
Bratislava
  (from: 10/06/1998)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 186/98, NZ 195/98 zo dňa 22.5.1998 a zakladateľskou listinou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. a prijatím stanov.
  (from: 10/06/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 27.9.1999 odvolalo a zvolilo člena predstavenstva.
  (from: 04/05/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 30.3.2000 prerokovalo odstúpenie z funkcie člena predstavenstva.
  (from: 11/15/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 48/2000, NZ 40/2000 zo dňa 22.3.2000) schválilo zmenu stanov - dodatok č.2.
  (from: 03/19/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 28.5.2001 odvolalo a zvolilo členov predstavenstva.
  (from: 06/12/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.6.2001 schválilo zmenu člena predstavenstva a.s.
  (from: 06/28/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 19.11.2001 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (from: 07/22/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 6.3.2003 rozhodlo o zmene štatutárneho orgánu spoločnosti.
  (from: 08/18/2003)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 5.9.2003 (notárska zápisnica N 365/2003, Nz 77625/2003 zo dňa 5.9.2003) rozhodlo o zmene v predstavenstve a schválilo zmenu stanov a.s. prijatím ich úplného znenia.
  (from: 10/24/2003)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person