Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10150/R

Business name: 
NÁBYTOK BODNÁR, a.s. v konkurze
  (from: 04/01/2008 until: 12/13/2022)
Registered seat: 
Priemyselná 7
Prievidza 971 01
  (from: 10/14/1998 until: 12/13/2022)
Identification number (IČO): 
36 305 430
  (from: 10/14/1998)
Date of entry: 
10/14/1998
  (from: 10/14/1998)
Date of deletion: 
12/14/2022
  (from: 12/14/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/14/2022)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/14/1998)
Capital: 
61 000 000 Sk
  (from: 11/18/1998 until: 12/13/2022)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K 93/00-323 zo dňa 14.12.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.12.2005 bol ustanovený nový správca konkurznej podstaty JUDr. Ján Raška, so sídlom Bratislava, M. Benku 10. Správcovi Mgr. Jozefovi Pastierovi funkcia zanikla 1.9.2005.
  (from: 12/14/2022)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 11/24/2022
  (from: 12/14/2022)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 9K/93/2000-672 zo dňa 19.10.2022, právoplatné dňa 24.11.2022, bol zrušený konkurz vyhlásený na majetok NÁBYTOK BODNÁR, a.s., v konkurze, priemyselná 7, 971 01 Prievidza, IČO 36 305 430 z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz a z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Súd zároveň zbavil JUDr. Jána Rašku funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/14/2022)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  05/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person