Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3678/B

Business name: 
Percebes Energy, a.s.
  (from: 04/03/2015)
Registered seat: 
Slavónska 631/5
Bratislava - mestská časť Jarovce 851 10
  (from: 04/19/2023)
Identification number (IČO): 
35 952 164
  (from: 08/26/2005)
Date of entry: 
08/26/2005
  (from: 08/26/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/2005)
Objects of the company: 
administratívne práce
  (from: 10/22/2005)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/22/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/22/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti riadenia projektov a investícií
  (from: 10/22/2005)
manažment
  (from: 10/22/2005)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 04/07/2018)
usktutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 04/07/2018)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 04/07/2018)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 04/07/2018)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/07/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 04/07/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 04/07/2018)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 04/07/2018)
finančný lízing
  (from: 04/07/2018)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/07/2018)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 04/07/2018)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/07/2018)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/07/2018)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 04/07/2018)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/07/2018)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/07/2018)
verejné obstarávanie
  (from: 04/07/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/2005)
Ing. Martin Thomay , M.A. - člen
Slavónska 5
Bratislava 851 10
From: 03/20/2018
  (from: 04/07/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je oprávnený zaväzovať a za ňu podpisovať člen predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a svojmu menu a funkcii podpisujúci pripojí svoje vlastnoručne podpisy.
  (from: 04/03/2015)
Capital: 
6 671 994 EUR Paid up: 6 671 994 EUR
  (from: 02/19/2015)
Shares: 
Number of shares: 2010
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 319,4 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie
  (from: 02/19/2015)
Stockholder: 
MTX, s. r. o.
Mostová 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
  (from: 04/19/2023)
Supervisory board: 
Mgr. Petra Thomay
Slavónska 5
Bratislava 851 10
From: 03/20/2018
  (from: 04/07/2018)
Mgr. Boris Gombarčík
Kvačalova 14
Bratislava 821 08
From: 03/20/2018
  (from: 04/07/2018)
JUDr. Milan Škultéty
Hlaváčikova 43
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/31/2018
  (from: 01/19/2019)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou spísanou vo forme notárskej zápisnice N 174/2005, Nz 37612/2005, NCRls 37102/2005 zo dňa 15.8.2005 notárom JUDr. Petrom Kriškom v zmysle ust. §§ 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/26/2005)
Notárska zápisnica N 216/2005, Nz 44059/2005, NCRIs 43496/2005 napísaná dňa 21.9.2005 notárom JUDr. Petrom Kriškom osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia /zmena stanov/.
  (from: 10/22/2005)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 07.02.2006 vo forme notárskej zápisnice č. N 56/2006, Nz 4702/2006, NCRls 4692/2006 spísanej JUDr.Petrom Kriškom, na ktorom bola schválená zmena stanov a rozhodnutie o predĺžení poverenia predstavenstva zvýšiť základné imanie spoločnosti.
  (from: 02/16/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2006.
  (from: 10/21/2006)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.12.2012, č.k. 33Exre/209/2012, právoplatné dňa 4.1.2013
  (from: 01/09/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.12.2012, č.k. 33Exre/210/2012, právplatné dňa 4.1.2013.
  (from: 01/09/2013)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 7.12.2012, č.k. 33Exre/211/2012, právoplatné dňa 4.1.2013.
  (from: 01/09/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.11.2014.
  (from: 02/19/2015)
Notárska zápisnica - N 944/2015, Nz 11077/2015, NCRls 11348/2015 - Zmluva o zlúčení zo dňa 01.04.2015.
  (from: 04/03/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.12.2018.
  (from: 01/19/2019)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person