Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10153/R

Business name: 
ARKÁDIA SLOVAKIA, a.s.
  (from: 11/02/1998)
Registered seat: 
Jesenského 561/3
Bánovce nad Bebravou 957 01
  (from: 11/02/1998)
Identification number (IČO): 
36 305 618
  (from: 11/02/1998)
Date of entry: 
11/02/1998
  (from: 11/02/1998)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/02/1998)
Objects of the company: 
prevádzkovanie sauny
  (from: 11/02/1998)
prevádzkovanie biliardovej herne
  (from: 11/02/1998)
prevádzka športových zariadení
  (from: 11/02/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom /veľkoobchod/
  (from: 11/02/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/02/1998)
sprostredkovanie nákupu a predaja nehnu- teľnosti
  (from: 11/02/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/02/1998)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 11/02/1998)
prieskum trhu
  (from: 11/02/1998)
reklamná činnosť
  (from: 11/02/1998)
organizovanie výstav
  (from: 11/02/1998)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
  (from: 11/02/1998)
prevádzkovanie hotela s možnosťou stravovania
  (from: 11/02/1998)
poskytovanie ubytovacích služieb
  (from: 11/02/1998)
verejné stravovanie
  (from: 11/02/1998)
pohostinská činnosť
  (from: 11/02/1998)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 11/02/1998)
prevádzkovanie parkoviska
  (from: 01/10/2002)
prevádzkovanie detského zábavného kútika
  (from: 01/10/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/2003)
Ing. Jaroslav Dobrotka - predseda
Clementisova 1645/32A
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 11/02/1998
  (from: 08/11/2007)
Ing. Jana Dobrotková - podpredseda predstavenstva
Clementisova 1497/32
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/16/2016
  (from: 05/25/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 07/10/2003)
Capital: 
132 800 EUR Paid up: 132 800 EUR
  (from: 03/28/2009)
Shares: 
Number of shares: 400
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/28/2009)
Stockholder: 
Ing. Jaroslav Dobrotka
Clementisova 1497/32
Bánovce nad Bebravou
  (from: 05/17/2022)
Supervisory board: 
Roman Mikušiak
K priehrade 786/3
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 07/25/2006
  (from: 08/22/2006)
Kamila Dobrotková
Clementisova 1497/32
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 05/16/2016
  (from: 05/25/2016)
Peter Tinák
Clementisova 1497/32
Bánovce nad Bebravou 957 01
From: 03/04/2020
  (from: 06/23/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice N 520/98, NZ 514/98 zo dňa 12.10.1998 a zakladateľskou zmluvou podľa § 154 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. /jednorázovo § 172/ upísaním akcií a prijatím stanov.
  (from: 11/02/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 10.12.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 631/99, Nz 590/99 schválilo zmenu stanov.
  (from: 01/27/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 8.9.2000 odvolalo a zvolilo nové členky orgánov spoločnosti. 4. zasadnutie dozornej rady zvolilo predsedu.
  (from: 10/23/2000)
Riadne valné zhromaždenie dňa 3.8.2001 (notárska zápisnica N 484/01, NZ 459/01 zo dňa 3.8.2001) schválilo zmenu stanov a.s. (Dodatok č. 2 k Stanovám a.s.) a zmenu člena predstavenstva, dozornej rady a.s.
  (from: 01/10/2002)
Valné zhromaždenie dňa 31.10.2002 (notárska zápisnica N 685/02, NZ 653/02 zo dňa 31.10.2002) rozhodlo o zmene stanov a zvýšení základného imania. (doložka o oprave notárskej zápisnice zo dňa 01.07.2003)
  (from: 07/10/2003)
Valné zhromaždenie dňa 05.08.2003 rozhodlo o zmene v dozornej rade a.s.
  (from: 03/26/2004)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person