Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11068/N

Business name: 
UVS - ATRIUM, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 06/26/1998 until: 12/17/2004)
UVS - ATRIUM, spol. s r.o.
  (from: 10/11/1991 until: 06/25/1998)
Registered seat: 
Nové Zámky
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Identification number (IČO): 
18 049 788
  (from: 10/11/1991)
Date of entry: 
09/30/1991
  (from: 10/11/1991)
Date of deletion: 
12/18/2004
  (from: 12/18/2004)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/18/2004)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/11/1991)
Objects of the company: 
vnútorný a zahraničný obchod s nasledovným druhom spotrebných tovarov a výrobkov, najmä:
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
potravinárske výrobky, živé ryby
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
zelenina a ovocie
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
tabakové výrobky
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
alkoholické nápoje
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
drogériový tovar
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
textilné a kožené výrobky
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
obuvnícke výrobky
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
spotrebná elektronika
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
športové potreby
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
liečivé rastliny
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
prevádzka reštauračných zariadení
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
vnútorný a zahraničný obchod s papierenským tovarom a hračkami
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Partners: 
PhDr. Štefan Vida
Gorkého 12
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Ing. Július Šupala
Čerešňová 40
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Eva Udvarosová
Gorkého 4
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Contribution of each member: 
PhDr. Štefan Vida
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Ing. Július Šupala
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Eva Udvarosová
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Management body: 
Eva Udvarosová
Gorkého 4
Nové Zámky
  (from: 10/11/1991 until: 06/25/1998)
PhDr. Štefan Vida
Gorkého 12
Nové Zámky
  (from: 10/11/1991 until: 06/25/1998)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 06/26/1998 until: 12/17/2004)
Spoločnosť zastupujú riaditelia.
  (from: 10/11/1991 until: 06/25/1998)
Capital: 
105 000 Sk
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri hrádzi 2
Nové Zámky 940 77
Until: 12/18/2004
  (from: 01/30/2003)
 Liquidators:
JUDr. Zoltán Ludik
Konventná 2
Bratislava
  (from: 06/26/1998 until: 01/29/2003)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 10/01 - 44 zo dňa 02.07.2001, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.08.2001, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti zamietnutý pre nedostatok majetku spoločnosti. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro 11068/N v y m a z u j e sa dňom 18.12.2004 obchodná spoločnosť UVS - ATRIUM, spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Ľ. Štúra 4, Nové Zámky, IČO : 18 049 788.
  (from: 12/18/2004)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.09.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník.
  (from: 10/11/1991 until: 12/17/2004)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.03.1998 o zrušení spoločnosti s likvidáciou.
  (from: 06/26/1998 until: 12/17/2004)
Krajský súd v Bratislave uznesením zo dňa 2.7.2001, č.k. 7K 10/01 - 44, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22.8.2001, zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok spoločnosti.
  (from: 07/12/2002 until: 12/17/2004)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person