Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  7386/B

Business name: 
MH Teplárenský holding, a.s.
  (from: 01/01/2022)
Registered seat: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 03/01/2022)
Identification number (IČO): 
36 211 541
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
výroba, výkup a odbyt elektrickej energie
  (from: 05/01/2022)
výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie
  (from: 05/01/2022)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 05/01/2022)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/01/2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 05/01/2022)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu, - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu, - merače tepla a ich členy
  (from: 05/01/2022)
investičná výstavba energetických zariadení
  (from: 05/01/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov, E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 05/01/2022)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 05/01/2022)
kovoobrábanie
  (from: 05/01/2022)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/01/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/01/2022)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 05/01/2022)
Laboratórny rozbor výhravnosti palív / kalorimetria
  (from: 05/01/2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/01/2022)
Revízie elektrických zariadení a sietí
  (from: 05/01/2022)
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 05/01/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A, - technické zariadenia tlakové skupina B
  (from: 05/01/2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, h spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní, - technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa, h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 05/01/2022)
zváracie práce
  (from: 05/01/2022)
vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu
  (from: 05/01/2022)
zámočníctvo
  (from: 05/01/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/01/2022)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 05/01/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu
  (from: 05/01/2022)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (from: 05/01/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/01/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/01/2022)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2022)
Montáž, oprava a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 05/01/2022)
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 05/01/2022)
Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/01/2022)
Revízie tlakových zariadení – kotlov
  (from: 05/01/2022)
Revízie tlakových nádob stabilných
  (from: 05/01/2022)
Revízie plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/01/2022)
Revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, oprava a údržba tlakových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 05/01/2022)
Montáž a opravy meračov tepla
  (from: 05/01/2022)
Údržba, oprava, rekonštrukcia a montáž kotlov
  (from: 05/01/2022)
Údržba, oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových nádob stabilných
  (from: 05/01/2022)
Oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Údržba, oprava tlakových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 05/01/2022)
Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok, označovanie elektrických technických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 05/01/2022)
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 05/01/2022)
Prenájom parkovacej plochy
  (from: 05/01/2022)
Prenájom podnikových rekreačných zariadení s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 05/01/2022)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/01/2022)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2022)
Poradenská služba v energetike
  (from: 05/01/2022)
Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2022)
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/01/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/01/2022)
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/01/2022)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Diagnostika porúch na potrubných vedeniach vody a kanalizácie v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Zameriavanie podzemných potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Organizovanie školení
  (from: 05/01/2022)
Oprava pracovných strojov
  (from: 05/01/2022)
Zemné práce
  (from: 05/01/2022)
Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/01/2022)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 05/01/2022)
Výkon činnosti energetického audítora
  (from: 05/01/2022)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby.
  (from: 05/01/2022)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 07/15/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2002)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Fatranská 2/C
Košice - mestská časť Západ 040 10
From: 06/08/2020
  (from: 06/18/2020)
Ing. Marcel Vrátný - Chairman of the Board of Directors
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Ing. Vojtech Červenka - Member of the Board of Directors
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/07/2022)
Capital: 
38 210 898 EUR
  (from: 07/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 1111
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 1585
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 38
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 503
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Stockholder: 
MH Manažment, a. s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 07/07/2022)
Supervisory board: 
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 214/2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Ing. Peter Jurčo , MBA
Priehradná 569/21
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v súlade so zák.č. 513/1991 Zb. Vznikla rozdelením akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12 v súlade s § 69 ods. 4 zák.č. 513/1991 Zb. na akciové spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Bratislava, Miletičova 5 a Tepláreň Košice, a.s., so sídlom Košice, Teplárenská 3. Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. zo dňa 13.12.2001. Stanovy akciovej spoločnosti podľa zák. 513/1991 Zb. Majetok, veci, práva, povinnosti a záväzky zrušenej akciovej spoločnosti v rozsahu podľa Zápisnice zo dňa 13.12.2001 prešli na Tepláreň Košice, a.s.
  (from: 01/21/2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.2.2002. Deň vzniku funkcie prokuristu Ing. Petra Schwartza 28.2.2002.
  (from: 05/03/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia - not. záp. č. N 1804/02 Nz 1804/02 zo dňa 16.12.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Zánik funkcie prukuristu: Ing. Peter Schwartz, r.č. , Slovenskej jednoty 46, Košice: 7.1.2003.
  (from: 01/29/2003)
Zmluva o zlúčení zo dňa 01.04.2022.
  (from: 05/01/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2022)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Bratislavská teplárenská, a.s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 829 05
  (from: 05/01/2022)
Martinská teplárenská, a.s.
Robotnícka 17
Martin 036 80
  (from: 05/01/2022)
Trnavská teplárenská, a.s.
Coburgova 84
Trnava 917 42
  (from: 05/01/2022)
Zvolenská teplárenská, a.s.
Lučenecká cesta 25
Zvolen 961 50
  (from: 05/01/2022)
Žilinská teplárenská, a.s.
Košická 11
Žilina 011 87
  (from: 05/01/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO 36 211 541 ako predávajúcim a spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov so sídlom Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO 31 718 523 ako kupujúcim zo dňa 21. decembra 2009.
  (from: 03/02/2010)
Date of updating data in databases:  03/29/2023
Date of extract :  03/31/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person