Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  7386/B

Business name: 
MH Teplárenský holding, a.s.
  (from: 01/01/2022)
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
  (from: 02/24/2015 until: 12/31/2021)
Tepláreň Košice, a.s.
  (from: 01/21/2002 until: 02/23/2015)
Registered seat: 
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 03/01/2022)
Teplárenská 3
Košice 042 92
  (from: 01/21/2002 until: 02/28/2022)
Identification number (IČO): 
36 211 541
  (from: 01/21/2002)
Date of entry: 
01/21/2002
  (from: 01/21/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2002)
Objects of the company: 
výroba, výkup a odbyt elektrickej energie
  (from: 05/01/2022)
výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie
  (from: 05/01/2022)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 05/01/2022)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/01/2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 05/01/2022)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu, - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu, - merače tepla a ich členy
  (from: 05/01/2022)
investičná výstavba energetických zariadení
  (from: 05/01/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov, E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov, Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu, B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 05/01/2022)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 05/01/2022)
kovoobrábanie
  (from: 05/01/2022)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 05/01/2022)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/01/2022)
Inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 05/01/2022)
Laboratórny rozbor výhravnosti palív / kalorimetria
  (from: 05/01/2022)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 05/01/2022)
Revízie elektrických zariadení a sietí
  (from: 05/01/2022)
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Odborné prehliadky, odborné skúšky tlakových zariadení
  (from: 05/01/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A, - technické zariadenia tlakové skupina B
  (from: 05/01/2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: - technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa, h spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní, - technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa, g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane, g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa, h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín, h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 05/01/2022)
zváracie práce
  (from: 05/01/2022)
vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu
  (from: 05/01/2022)
zámočníctvo
  (from: 05/01/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/01/2022)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 05/01/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 05/01/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu
  (from: 05/01/2022)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (from: 05/01/2022)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/01/2022)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 05/01/2022)
verejné obstarávanie
  (from: 05/01/2022)
Montáž, oprava a údržba a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 05/01/2022)
Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 05/01/2022)
Montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 05/01/2022)
Revízie tlakových zariadení – kotlov
  (from: 05/01/2022)
Revízie tlakových nádob stabilných
  (from: 05/01/2022)
Revízie plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Revízie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/01/2022)
Revízia vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Montáž, rekonštrukcia, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených plynových zariadení, oprava a údržba tlakových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 05/01/2022)
Montáž a opravy meračov tepla
  (from: 05/01/2022)
Údržba, oprava, rekonštrukcia a montáž kotlov
  (from: 05/01/2022)
Údržba, oprava, rekonštrukcia a montáž tlakových nádob stabilných
  (from: 05/01/2022)
Oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Údržba, oprava tlakových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Oprava a údržba plynových zariadení
  (from: 05/01/2022)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení – tlakových
  (from: 05/01/2022)
Výroba, montáž, rekonštrukcie, opravy a údržby vyhradených elektrických zariadení a ich častí, vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok, označovanie elektrických technických zariadení
  (from: 05/01/2022)
Oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 05/01/2022)
Prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 05/01/2022)
Prenájom parkovacej plochy
  (from: 05/01/2022)
Prenájom podnikových rekreačných zariadení s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 05/01/2022)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/01/2022)
Výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2022)
Poradenská služba v energetike
  (from: 05/01/2022)
Inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/01/2022)
Uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/01/2022)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/01/2022)
Obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/01/2022)
Ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Diagnostika porúch na potrubných vedeniach vody a kanalizácie v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Zameriavanie podzemných potrubných vedení, komunikačných a energetických vedení v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Organizovanie školení
  (from: 05/01/2022)
Oprava pracovných strojov
  (from: 05/01/2022)
Zemné práce
  (from: 05/01/2022)
Finančný a operatívny leasing v rozsahu voľných živností
  (from: 05/01/2022)
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/01/2022)
Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie
  (from: 05/01/2022)
Výkon činnosti energetického audítora
  (from: 05/01/2022)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby.
  (from: 05/01/2022)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 07/15/2022)
výroba, výkup a odbyt elektrickej energie
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
výroba, výkup, rozvod a odbyt tepelnej energie
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla
  (from: 01/21/2002 until: 03/28/2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
úradné meranie-autorizovaná skúšobňa meračov tepla a vodomerov
  (from: 01/21/2002 until: 08/03/2009)
vykonávanie skúšok a rozborov v chemickom laboratóriu
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach vrátane prevádzkovania pohostinských činností
  (from: 01/21/2002 until: 03/28/2008)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 01/21/2002 until: 03/28/2008)
kovoobrábanie
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
stolárstvo
  (from: 01/21/2002 until: 07/22/2013)
zváracie práce
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
nákladná cestná doprava
  (from: 01/21/2002 until: 03/28/2008)
prenájom náradia
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
prevádzkovanie dráhy
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
investičná výstavba energetických zariadení
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
hospodárenie s kovovým a nekovovým odpadom
  (from: 01/21/2002 until: 03/28/2008)
výroba a predaj demineralizovanej vody
  (from: 01/21/2002 until: 04/30/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu: - technické zariadenia zdvíhacie skupina A - technické zariadenia zdvíhacie skupina B
  (from: 12/29/2007 until: 08/03/2009)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu: E1.1 technické zariadenia elektrické s napätím do 123 kV vrátane bleskozvodov E2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov Triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu B objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
oprava, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových v rozsahu: - technické zariadenia tlakové skupina A - technické zariadenia tlakové skupina B
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
oprava a montáž určených meradiel v rozsahu: - merače pretečeného množstva vody - na studenú vodu - merače pretečeného množstva vody - na teplú vodu - merače tepla a ich členy
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
montáž, rekonštrukcie, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 12/29/2007 until: 07/22/2013)
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
montáž, rekonštrukcie a údržba tlakových zariadení
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
výkon činnosti stavbyvedúceho Inžinierske stavby - potrubné, energetické a iné líniové stavby
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
faktoring a forfaiting
  (from: 12/29/2007 until: 04/30/2022)
overovanie určených meradiel v rozsahu: merače pretečeného množstva vody, merače tepla a ich členy
  (from: 12/29/2007 until: 08/03/2009)
montáž, rekonštrukcie, údržba plynových zariadení
  (from: 03/18/2008 until: 04/30/2022)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: technické zariadenia plynové skupina A na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa h spotreba plynov spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracovaní technické zariadenia plynové skupina B na: f znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa g1 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane g3 rozvod plynov s pretlakom plynu do 0,005 MPa h1 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 0,5 MW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín h2 spotrebu plynov spaľovaním s výkonom od 5 kW do 50 kW vrátane zariadení na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a všetky spotrebiče, pri ktorých sa vyžaduje napojenie na odťah spalín
  (from: 03/18/2008 until: 04/30/2022)
zámočníctvo
  (from: 03/18/2008 until: 04/30/2022)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/18/2008 until: 04/30/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/18/2008 until: 04/30/2022)
výroba, montáž, údržba a opravy zariadení pre dodávku tepla okrem vyhradených technických zariadení
  (from: 03/29/2008 until: 04/30/2022)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností
  (from: 03/29/2008 until: 07/22/2013)
prenájom nebytových priestorov a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/29/2008 until: 04/30/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi okrem nebezpečného odpadu
  (from: 03/29/2008 until: 04/30/2022)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 03/29/2008 until: 04/30/2022)
Správa a údržba bytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 08/12/2020 until: 04/30/2022)
Počítačové služby
  (from: 08/12/2020 until: 04/30/2022)
Vedenie účtovníctva
  (from: 08/12/2020 until: 04/30/2022)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/12/2020 until: 04/30/2022)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 08/12/2020 until: 04/30/2022)
Verejné obstarávanie
  (from: 09/24/2020 until: 04/30/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2002)
Ing. Miroslav Kavuľa - Chairman of the Board of Directors
Ružindol 525
Ružindol 919 61
From: 04/13/2024
  (from: 04/26/2024)
Ing. Martin Húska - Vice-chairman of the Board of Directors
Kupeckého 8
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 04/13/2024
  (from: 04/26/2024)
JUDr. Róbert Spál , LL. M., MBA - Member of the Board of Directors
Pažitná 46
Trnava 917 01
From: 04/25/2024
  (from: 05/04/2024)
Ing. Ladislav Andics - člen predstavenstva
Záhradnícka 130/21
Dunajská Streda 929 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ladislav Andics - člen predstavenstva
Záhradnícka 130/21
Dunajská Streda 929 01
From: 08/04/2010 Until: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ladislav Baločko
Obchodná 16
Košice
Until: 12/16/2002
  (from: 01/21/2002 until: 01/28/2003)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD. - člen predstavenstva
Húskova 7
Košice 040 11
From: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 06/21/2012)
Ing. Vojtech Bardiovský , PhD. - člen predstavenstva
Húskova 7
Košice 040 11
From: 09/07/2010 Until: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Ing. Martin Borovský - podpredseda predstavenstva
Nezábudkova 36
Bratislava 821 02
From: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 01/25/2011)
Ing. Martin Borovský - podpredseda predstavenstva
Nezábudkova 36
Bratislava 821 02
From: 09/07/2010 Until: 12/21/2010
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Ing. Štefan Borovský
Jilemnického 60
Michalovce 071 01
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 01/02/2006)
Ing. Štefan Borovský
Jilemnického 60
Michalovce 071 01
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
František Buchala
Račí potok 8
Košice 040 01
From: 12/16/2002
  (from: 01/29/2003 until: 11/21/2006)
František Buchala
Račí potok 8
Košice 040 01
From: 12/16/2002 Until: 10/12/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
Ing. Vojtech Červenka - Member of the Board of Directors
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022 until: 04/25/2024)
Ing. Vojtech Červenka - Member of the Board of Directors
Lesná 2
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 05/01/2022 Until: 04/12/2024
  (from: 04/26/2024 until: 04/25/2024)
Ing. Pavel Deák - predseda predstavenstva
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
From: 12/21/2010
  (from: 01/26/2011 until: 02/21/2011)
Ing. Pavel Deák - predseda predstavenstva
Nográdyho 561/10
Zvolen 960 01
From: 12/21/2010 Until: 01/27/2011
  (from: 02/22/2011 until: 02/21/2011)
Ing. Vladimír Dolný
Rovníkova 9
Košice
Until: 11/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 02/10/2004)
Ing. Ladislav Ďurík - člen predstavenstva
Čapajevova 21
Michalovce 071 01
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Ladislav Ďurík - člen predstavenstva
Čapajevova 21
Michalovce 071 01
From: 11/10/2005 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Pavol Faktor - člen predstavenstva
105
Stará Bystrica 023 04
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Pavol Faktor - člen predstavenstva
105
Stará Bystrica 023 04
From: 08/04/2010 Until: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ján Ferenci
Dargovská 3
Košice
Until: 11/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 02/10/2004)
Ing. Ján Ferenci - predseda predstavenstva
Dargovská 3
Košice 040 01
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Ján Ferenci - predseda predstavenstva
Dargovská 3
Košice 040 01
From: 11/10/2005 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Peter Greguš - člen predstavenstva
Fibichova 13
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 08/13/2010)
Ing. Peter Greguš - člen predstavenstva
Fibichova 13
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Milan Habán - člen
Ružová 31
Košice 040 11
From: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 08/26/2014)
Ing. Milan Habán - člen
Ružová 31
Košice 040 11
From: 06/14/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Milan Habán - člen a predseda predstavenstva
Ružová 583/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 08/12/2020
  (from: 08/25/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Milan Habán - člen a predseda predstavenstva
Ružová 583/31
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 08/12/2020 Until: 04/30/2022
  (from: 05/01/2022 until: 04/30/2022)
Mgr. Jaroslav Halas - člen
7
Beniakovce 044 42
From: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 08/26/2014)
Mgr. Jaroslav Halas - člen
7
Beniakovce 044 42
From: 06/14/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. František Hazala - člen
Pri pošte 1257/25
Košice 040 17
From: 05/15/2015
  (from: 05/28/2015 until: 06/17/2020)
Ing. František Hazala - člen
Pri pošte 1257/25
Košice 040 17
From: 05/15/2015 Until: 06/07/2020
  (from: 06/18/2020 until: 06/17/2020)
Ing. Karel Hirman - člen predstavenstva
Slnečná 29
Košice 040 01
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Karel Hirman - člen predstavenstva
Slnečná 29
Košice 040 01
From: 11/10/2005 Until: 08/20/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
JUDr. Andrej Holák - člen predstavenstva
Guothova 2E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/08/2020
  (from: 06/18/2020 until: 08/24/2020)
JUDr. Andrej Holák - člen predstavenstva
Guothova 2E
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/08/2020 Until: 07/21/2020
  (from: 08/25/2020 until: 08/24/2020)
Ing. Ján Huraj - podpredseda predstavenstva
401
Ružindol 919 61
From: 12/21/2010
  (from: 01/26/2011 until: 06/21/2012)
Ing. Ján Huraj - podpredseda predstavenstva
401
Ružindol 919 61
From: 12/21/2010 Until: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Ing. Drahomír Kajanovič - člen predstavenstva
Kurská 19
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 08/13/2010)
Ing. Drahomír Kajanovič - člen predstavenstva
Kurská 19
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Štefan Kapusta - člen
Huncovská 17
Košice 040 01
From: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 05/27/2015)
Ing. Štefan Kapusta - člen
Huncovská 17
Košice 040 01
From: 06/14/2012 Until: 05/14/2015
  (from: 05/28/2015 until: 05/27/2015)
Ing. Ján Kašprišin
Štefánikova 16
Košice
Until: 12/16/2002
  (from: 01/21/2002 until: 01/28/2003)
Ing. Ladislav Koch - podpredseda predstavenstva
Tomášiková 147/15
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 08/13/2010)
Ing. Ladislav Koch - podpredseda predstavenstva
Tomášiková 147/15
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Ladislav Koch - predseda
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 05/30/2018)
Ing. Ladislav Koch - predseda
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 06/14/2012 Until: 05/14/2018
  (from: 05/31/2018 until: 05/30/2018)
Ing. Ladislav Koch - predseda predstavenstva
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 05/14/2018
  (from: 05/31/2018 until: 06/17/2020)
Ing. Ladislav Koch - predseda predstavenstva
Slovenskej jednoty 81/5
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 05/14/2018 Until: 06/07/2020
  (from: 06/18/2020 until: 06/17/2020)
Ing. Igor Kozák - predseda
Palárikova 3
Košice
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 01/02/2006)
Ing. Igor Kozák - predseda
Palárikova 3
Košice
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Pavol Kubáni - člen predstavenstva
Pekná 13
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 08/13/2010)
Ing. Pavol Kubáni - člen predstavenstva
Pekná 13
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
JUDr. Juraj Kula
Hlavná 93
Košice 040 01
From: 12/16/2002 Until: 11/28/2003
  (from: 01/29/2003 until: 02/10/2004)
Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva
109
Zemplínske Jastrabie 076 03
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/12/2009)
Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva
Letecká 6
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 10/13/2009 until: 08/13/2010)
Ing. Ladislav Lazár - predseda predstavenstva
Letecká 6
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - člen predstavenstva
Budapeštianska 38
Košice 040 13
From: 12/21/2010
  (from: 01/26/2011 until: 06/21/2012)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - člen predstavenstva
Budapeštianska 38
Košice 040 13
From: 12/21/2010 Until: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - Member of the Board of Directors
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/15/2020
  (from: 12/31/2020 until: 12/31/2021)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - Member of the Board of Directors
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/15/2020 Until: 12/31/2021
  (from: 01/01/2022 until: 12/31/2021)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - podpredseda
Budapeštianska 38
Košice 040 13
From: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 08/26/2014)
Ing. Peter Mihaľov , PhD. - podpredseda
Budapeštianska 38
Košice 040 13
From: 06/14/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Peter Mihaľov , PhDr. - Member of the Board of Directors
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/01/2020
  (from: 12/11/2020 until: 12/30/2020)
Ing. Peter Mihaľov , PhDr. - Member of the Board of Directors
Čermeľská cesta 1448/6
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 12/01/2020 Until: 12/14/2020
  (from: 12/31/2020 until: 12/30/2020)
Ing. Zuzana Némethová - člen predstavenstva
Mliečno 408
Šamorín 931 01
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Zuzana Némethová - člen predstavenstva
Mliečno 408
Šamorín 931 01
From: 11/10/2005 Until: 08/16/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Miroslav Nosál - predseda
K lesu 895/48
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 01/27/2011
  (from: 02/22/2011 until: 06/21/2012)
Ing. Miroslav Nosál - predseda
K lesu 895/48
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 01/27/2011 Until: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
JUDr. Vladimír Pavlov
Floriánska 6
Košice 040 01
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 01/02/2006)
JUDr. Vladimír Pavlov
Floriánska 6
Košice 040 01
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Mgr. Peter Pihorňa - člen predstavenstva
Cyklistická 15
Košice 040 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 01/25/2011)
Mgr. Peter Pihorňa - člen predstavenstva
Cyklistická 15
Košice 040 01
From: 08/30/2010 Until: 12/21/2010
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Ing. Ján Podhorský - predseda predstavenstva
Na Hôrke 40
Košice 040 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ján Podhorský - predseda predstavenstva
Na Hôrke 40
Košice 040 01
From: 08/04/2010 Until: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
doc. Ing. Peter Skok , CSc. - člen predstavenstva
Jiráskova 53
Prešov 080 05
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
doc. Ing. Peter Skok , CSc. - člen predstavenstva
Jiráskova 53
Prešov 080 05
From: 08/04/2010 Until: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Fatranská 2/C
Košice - mestská časť Západ 040 10
From: 06/08/2020
  (from: 06/18/2020 until: 04/25/2024)
Ing. Lenka Smreková , FCCA - člen predstavenstva
Fatranská 2/C
Košice - mestská časť Západ 040 10
From: 06/08/2020 Until: 04/12/2024
  (from: 04/26/2024 until: 04/25/2024)
Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok 060 01
From: 04/16/2004
  (from: 06/15/2004 until: 11/21/2006)
Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok 060 01
From: 04/16/2004 Until: 10/12/2006
  (from: 11/22/2006 until: 11/21/2006)
RNDr. Ján Ščurka
Zochova 49
Kežmarok 060 01
From: 12/16/2002 Until: 11/28/2003
  (from: 01/29/2003 until: 02/10/2004)
Ing. Pavol Šimkovič - člen a predseda predstavenstva
Žihľava 687
Cinobaňa 985 22
From: 06/08/2020
  (from: 06/18/2020 until: 08/24/2020)
Ing. Pavol Šimkovič - člen a predseda predstavenstva
Žihľava 687
Cinobaňa 985 22
From: 06/08/2020 Until: 08/11/2020
  (from: 08/25/2020 until: 08/24/2020)
Daniel Takáč - člen predstavenstva
Moravská 70
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 09/14/2007)
Daniel Takáč , MBA - člen
Moravská 70
Košice 040 01
From: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 10/11/2016)
Daniel Takáč , MBA - člen
Moravská 70
Košice 040 01
From: 06/14/2012 Until: 09/22/2016
  (from: 10/12/2016 until: 10/11/2016)
Daniel Takáč , MBA - člen predstavenstva
Moravská 70
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 09/15/2007 until: 08/13/2010)
Daniel Takáč , MBA - člen predstavenstva
Moravská 70
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Mgr. Katarína Urbanová - člen predstavenstva
Hroncova 19
Košice 040 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 06/21/2012)
Mgr. Katarína Urbanová - člen predstavenstva
Hroncova 19
Košice 040 01
From: 08/04/2010 Until: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Vladimír Vágási - člen predstavenstva
Česká 1
Košice 040 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 06/21/2012)
Vladimír Vágási - člen predstavenstva
Česká 1
Košice 040 01
From: 08/30/2010 Until: 06/14/2012
  (from: 06/22/2012 until: 06/21/2012)
Mgr. Vladimír Vágási - člen
Česká 1
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 09/22/2016
  (from: 10/12/2016 until: 06/17/2020)
Mgr. Vladimír Vágási - člen
Česká 1
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 09/22/2016 Until: 06/07/2020
  (from: 06/18/2020 until: 06/17/2020)
Ing. Marcel Vrátný - Chairman of the Board of Directors
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022 until: 04/25/2024)
Ing. Marcel Vrátný - Chairman of the Board of Directors
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 05/01/2022 Until: 04/12/2024
  (from: 04/26/2024 until: 04/25/2024)
JUDr. Štefan Zamba
Varšavská 3
Košice
Until: 12/16/2002
  (from: 01/21/2002 until: 01/28/2003)
Ing. Ivan Zich - podpredseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ivan Zich - podpredseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
From: 08/04/2010 Until: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ivan Zich - predseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
From: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 01/25/2011)
Ing. Ivan Zich - predseda predstavenstva
Poľnohospodárska 26
Bratislava 821 07
From: 08/30/2010 Until: 12/21/2010
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Ing. Marcel Vrátný - člen predstavenstva
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 08/12/2020
  (from: 08/25/2020 until: 12/10/2020)
Ing. Marcel Vrátný - člen predstavenstva
Rychvald 1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 08/12/2020 Until: 11/30/2020
  (from: 12/11/2020 until: 12/10/2020)
Ing. Marcel Vrátný - Member of the Board of Directors
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 01/01/2022
  (from: 01/01/2022 until: 04/30/2022)
Ing. Marcel Vrátný - Member of the Board of Directors
1967
Rychvald 735 32
Česká republika
From: 01/01/2022 Until: 04/30/2022
  (from: 05/01/2022 until: 04/30/2022)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 07/07/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/12/2016 until: 07/06/2022)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda spolu s členom predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 09/10/2014 until: 10/11/2016)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/27/2014 until: 09/09/2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s podpredsedom predstavenstva, alebo predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva poverení členovia predstavenstva spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 02/22/2011 until: 08/26/2014)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia Predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia Predstavenstva, alebo člen Predstavenstva s prokuristom, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/21/2002 until: 02/21/2011)
Procuration: 
Ing. Peter Schwartz
Slovenskej jednoty 46
Košice
  (from: 05/03/2002 until: 01/28/2003)
Capital: 
38 210 898 EUR
  (from: 07/30/2009)
1 151 088 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/29/2009)
Shares: 
Number of shares: 1111
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 1585
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 38
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 503
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 07/30/2009)
Number of shares: 1111
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/29/2009)
Number of shares: 1585
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/29/2009)
Number of shares: 38
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/29/2009)
Number of shares: 503
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/21/2002 until: 07/29/2009)
Stockholder: 
MH Manažment, a. s.
Turbínová 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
  (from: 07/07/2022)
Fond národného majetku Slovenskej republiky
Trnavská cesta 100
Bratislava 821 01
  (from: 12/24/2011 until: 03/22/2016)
MH Manažment, a. s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 03/23/2016 until: 07/06/2022)
Supervisory board: 
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 10/05/2023
  (from: 11/09/2023)
Mgr. Katarína Goldbergerová
Stará Stupavská 4
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/25/2024
  (from: 05/04/2024)
Ing. Marek Minárik
Žitná 1980/65
Chorvátsky Grob 900 25
From: 04/25/2024
  (from: 05/04/2024)
Mgr. Štefan Balogh
Alžbetina 55
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 08/13/2010)
Mgr. Štefan Balogh
Alžbetina 55
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 06/28/2018
  (from: 07/11/2018 until: 09/11/2020)
Ing. Roman Bánoczay
Liptovská 42
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
From: 06/28/2018 Until: 09/01/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Alexander Barna
Tr. SNP 9
Košice 040 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Alexander Barna
Tr. SNP 9
Košice 040 01
From: 08/04/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. František Barnáš
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
From: 06/27/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/26/2014)
Ing. František Barnáš
Mirka Nešpora 41
Prešov 080 01
From: 06/27/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Zoltán Bartoš
Mojmírova 6
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 06/19/2007)
Ing. Zoltán Bartoš
Mojmírova 6
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 05/23/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Ing. Erik Blanár
Oštepová 7
Košice 040 01
  (from: 01/21/2002 until: 04/24/2007)
Ing. Erik Blanár
Oštepová 7
Košice 040 01
Until: 10/30/2006
  (from: 04/25/2007 until: 04/24/2007)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1
Košice 040 01
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 01/02/2006)
Ing. Dušan Čellár
Fibichova 1
Košice 040 01
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Ondrej Číž
Žehrianska 3
Bratislava 851 07
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Ondrej Číž
Žehrianska 3
Bratislava 851 07
From: 11/10/2005 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Peter Drončko
Kurská 14
Košice 040 22
  (from: 01/21/2002 until: 02/23/2005)
Peter Drončko
Kurská 14
Košice 040 22
Until: 01/21/2005
  (from: 02/24/2005 until: 02/23/2005)
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 11/08/2023)
Ing. Stanislav Dzuričko
Levočská 1375/4
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/30/2020 Until: 10/01/2023
  (from: 11/09/2023 until: 11/08/2023)
Ing. Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 05
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Darina Franková
Mierová 192
Bratislava 821 05
From: 08/04/2010 Until: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Jozef Gábor
Kecerovské Pekľany 133
* 044 47
*
From: 03/21/2014
  (from: 04/01/2014 until: 10/02/2014)
Jozef Gábor
Kecerovské Pekľany 133
* 044 47
*
From: 03/21/2014 Until: 09/25/2014
  (from: 10/03/2014 until: 10/02/2014)
JUDr. Roman Gorej
Hlavná 81/B
Košice 040 01
From: 06/27/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/26/2014)
JUDr. Roman Gorej
Hlavná 81/B
Košice 040 01
From: 06/27/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Peter Grejták
Požiarnická 18
Prešov 080 01
Until: 12/16/2002
  (from: 01/21/2002 until: 01/28/2003)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/02/2020
  (from: 09/12/2020 until: 08/11/2021)
Ing. Ivo Grobauer
Jenisejská 5
Košice - mestská časť Nad jazerom 040 12
From: 09/02/2020 Until: 07/31/2021
  (from: 08/12/2021 until: 08/11/2021)
JUDr. Peter Hajduček
Čsl. armády 35
Košice 040 01
From: 05/24/2007
  (from: 06/20/2007 until: 08/13/2010)
JUDr. Peter Hajduček
Čsl. armády 35
Košice 040 01
From: 05/24/2007 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Tibor Havrilko
Hlavná 151
Úpor 076 16
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 01/02/2006)
Tibor Havrilko
Hlavná 151
Úpor 076 16
From: 11/28/2003 Until: 11/09/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Dipl. Ing. Karel Hirman
Slnečná 29
Košice 040 01
From: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 07/31/2012)
Dipl. Ing. Karel Hirman
Slnečná 29
Košice 040 01
From: 09/07/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 09/14/2007)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
From: 10/12/2006
  (from: 09/15/2007 until: 08/13/2010)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
From: 06/27/2012
  (from: 08/01/2012 until: 11/18/2016)
Mgr. Gabriel Hreščák
Humenská 1
Michalovce 071 01
From: 06/27/2012 Until: 11/03/2016
  (from: 11/19/2016 until: 11/18/2016)
Ing. Slavko Hruška
Oštepová 3
Košice 040 01
From: 03/17/2011
  (from: 04/02/2011 until: 03/31/2014)
Ing. Slavko Hruška
Oštepová 3
Košice 040 01
From: 03/17/2011 Until: 03/20/2014
  (from: 04/01/2014 until: 03/31/2014)
Vladimír Hudák
Humenská 18/A
Košice 040 11
From: 01/21/2008
  (from: 03/18/2008 until: 04/01/2011)
Vladimír Hudák
Humenská 18/A
Košice 040 11
From: 01/21/2008 Until: 03/17/2011
  (from: 04/02/2011 until: 04/01/2011)
Ing. Mária Husárová
Slatinská 16
Bratislava 821 07
Until: 11/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 02/10/2004)
Ing. Ján Jaroš
Exnárová 35
Prešov 080 01
From: 03/17/2011
  (from: 04/02/2011 until: 03/31/2014)
Ing. Ján Jaroš
Exnárová 35
Prešov 080 01
From: 03/17/2011 Until: 03/20/2014
  (from: 04/01/2014 until: 03/31/2014)
Doc. Ing. Sylvia Jenčová , PhD.
Zemplínska 5
Prešov 080 01
From: 08/01/2021
  (from: 08/12/2021 until: 04/30/2022)
Doc. Ing. Sylvia Jenčová , PhD.
Zemplínska 5
Prešov 080 01
From: 08/01/2021 Until: 04/30/2022
  (from: 05/01/2022 until: 04/30/2022)
Ing. Vladimír Jenčurák
153
Kendice 082 01
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Vladimír Jenčurák
153
Kendice 082 01
From: 11/10/2005 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Miroslav Jurašek
Záhradná 21
Prešov 080 01
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Miroslav Jurašek
Záhradná 21
Prešov 080 01
From: 11/10/2005 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 03/20/2006)
Ing. Jozef Jurica
Sečovská 4
Bratislava 821 02
From: 11/28/2003 Until: 12/31/2005
  (from: 03/21/2006 until: 03/20/2006)
Mgr. Jaroslav Kaifer
Fibichova 11
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 08/13/2010)
Mgr. Jaroslav Kaifer
Fibichova 11
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Mgr. Michal Kapusta
Okružná 1
Banská Bystrica 974 04
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Mgr. Michal Kapusta
Okružná 1
Banská Bystrica 974 04
From: 08/04/2010 Until: 09/07/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Dionýz Kaszonyi
80
Veľké Raškovce 076 75
From: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Dionýz Kaszonyi
80
Veľké Raškovce 076 75
From: 11/10/2005 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Viera Keményová
Kopaničná 20
Nižná Myšľa 044 15
From: 03/17/2011
  (from: 04/02/2011 until: 03/31/2014)
Viera Keményová
Kopaničná 20
Nižná Myšľa 044 15
From: 03/17/2011 Until: 03/20/2014
  (from: 04/01/2014 until: 03/31/2014)
Ing. Lívia Knapová
Helsinská 7
Košice 040 13
From: 06/27/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/26/2014)
Ing. Lívia Knapová
Helsinská 7
Košice 040 13
From: 06/27/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Tatiana Kollárová
Belehradská 1
Košice 040 13
From: 01/21/2008
  (from: 03/18/2008 until: 04/01/2011)
Ing. Tatiana Kollárová
Belehradská 1
Košice 040 13
From: 01/21/2008 Until: 03/17/2011
  (from: 04/02/2011 until: 04/01/2011)
Ing. Igor Kozák
Palárikova 3
Košice 040 01
From: 12/16/2002 Until: 11/28/2003
  (from: 01/29/2003 until: 02/10/2004)
Ing. Jaromír Kuruc
Varšavská 11
Košice 040 13
From: 01/22/2005
  (from: 02/24/2005 until: 10/31/2006)
Ing. Jaromír Kuruc
Varšavská 11
Košice 040 13
From: 01/22/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Michal Lažo
čat. Nebiljaka 658/9
Svidník 089 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 03/28/2012)
Ing. Michal Lažo
čat. Nebiljaka 658/9
Svidník 089 01
From: 08/04/2010 Until: 01/19/2012
  (from: 03/29/2012 until: 03/28/2012)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
From: 03/16/2007
  (from: 04/25/2007 until: 03/17/2008)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
From: 03/16/2007 Until: 01/20/2008
  (from: 03/18/2008 until: 03/17/2008)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
From: 01/21/2008
  (from: 03/18/2008 until: 04/01/2011)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 22
From: 01/21/2008 Until: 03/17/2011
  (from: 04/02/2011 until: 04/01/2011)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 06/08/2020
  (from: 06/18/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Ľuboš Lopatka , PhD.
Rekreačná 6789/2
Biely Kostol 919 34
From: 06/08/2020 Until: 09/01/2020
  (from: 09/12/2020 until: 09/11/2020)
Ing. Ján Marinič
Dukelských hrdinov 2200
Snina 069 01
From: 11/28/2003
  (from: 02/11/2004 until: 01/02/2006)
Ing. Ján Marinič
Dukelských hrdinov 2200
Snina 069 01
From: 11/28/2003 Until: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
JUDr. Peter Matta
Vihorlatská 25
Košice 040 01
From: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 07/31/2012)
JUDr. Peter Matta
Vihorlatská 25
Košice 040 01
From: 08/30/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Peter Melicher
Park Angelinum 11
Košice 040 01
From: 05/24/2007
  (from: 06/20/2007 until: 08/13/2010)
Ing. Peter Melicher
Park Angelinum 11
Košice 040 01
From: 05/24/2007 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Ján Mitterpák - predseda
Idanská 4
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 09/14/2007)
Ing. Marek Mitterpák , PhD.
Idanská 4
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 11/04/2016
  (from: 11/19/2016 until: 06/17/2020)
Ing. Marek Mitterpák , PhD.
Idanská 4
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 11/04/2016 Until: 06/07/2020
  (from: 06/18/2020 until: 06/17/2020)
RSDr. Ján Mitterpák
Klimkovičova 29
Košice 040 11
From: 06/27/2012
  (from: 08/01/2012 until: 11/18/2016)
RSDr. Ján Mitterpák
Klimkovičova 29
Košice 040 11
From: 06/27/2012 Until: 11/03/2016
  (from: 11/19/2016 until: 11/18/2016)
RSDr. Ján Mitterpák - predseda
Idanská 4
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 09/15/2007 until: 08/13/2010)
RSDr. Ján Mitterpák - predseda
Idanská 4
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 08/13/2010)
Ing. Jozef Mižák
Zupkova 12
Košice 040 22
  (from: 01/21/2002 until: 03/17/2008)
Ing. Jozef Mižák
Zupkova 12
Košice 040 22
Until: 01/20/2008
  (from: 03/18/2008 until: 03/17/2008)
Jaroslav Nedoroščík
Brigádnicka 3
Košice 040 11
From: 03/16/2007
  (from: 04/25/2007 until: 03/17/2008)
Jaroslav Nedoroščík
Brigádnicka 3
Košice 040 11
From: 03/16/2007 Until: 01/20/2008
  (from: 03/18/2008 until: 03/17/2008)
Ing. Ľuboš Pajtaš
Mudroňova 34
Košice 040 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 03/28/2012)
Ing. Ľuboš Pajtaš
Mudroňova 34
Košice 040 01
From: 08/04/2010 Until: 12/29/2011
  (from: 03/29/2012 until: 03/28/2012)
Mgr. Martin Pastirik
Nižná Rybnica 27
Sobrance 073 01
From: 11/04/2016
  (from: 11/19/2016 until: 07/10/2018)
Mgr. Martin Pastirik
Nižná Rybnica 27
Sobrance 073 01
From: 11/04/2016 Until: 05/31/2017
  (from: 07/11/2018 until: 07/10/2018)
Ing. Ľuboš Pástor
Clementisova 9
Košice 040 22
Until: 12/16/2002
  (from: 01/21/2002 until: 01/28/2003)
Bc. Juraj Petráš
JRD 3
Ždaňa
From: 03/21/2014
  (from: 04/01/2014 until: 10/02/2014)
Bc. Juraj Petráš
JRD 3
Ždaňa
From: 03/21/2014 Until: 09/25/2014
  (from: 10/03/2014 until: 10/02/2014)
Ing. Juraj Petráš
JRD 3
Trstené pri Hornáde 044 11
From: 09/28/2017
  (from: 10/12/2017 until: 10/15/2020)
Ing. Juraj Petráš
JRD 3
Trstené pri Hornáde 044 11
From: 09/28/2017 Until: 09/30/2020
  (from: 10/16/2020 until: 10/15/2020)
Ing. Jozef Petraško
Federátov 11
Prešov 080 01
From: 08/04/2010
  (from: 08/14/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Jozef Petraško
Federátov 11
Prešov 080 01
From: 08/04/2010 Until: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 09/28/2010)
Ing. Ivan Pramuk
Kuzmányho 13
Košice 040 01
Until: 11/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 02/10/2004)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
From: 03/21/2014
  (from: 04/01/2014 until: 10/02/2014)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
From: 03/21/2014 Until: 09/25/2014
  (from: 10/03/2014 until: 10/02/2014)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
From: 09/25/2014
  (from: 10/03/2014 until: 10/11/2017)
Ing. Miroslav Prokopič
Karpatská 1
Košice
From: 09/25/2014 Until: 09/27/2017
  (from: 10/12/2017 until: 10/11/2017)
doc. Ing. Peter Skok , CSc.
Jiráskova 53
Prešov 080 05
From: 08/30/2010
  (from: 09/29/2010 until: 07/31/2012)
doc. Ing. Peter Skok , CSc.
Jiráskova 53
Prešov 080 05
From: 08/30/2010 Until: 06/26/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Štefan Šarák
Pekinská 17
Košice 040 01
Until: 12/16/2002
  (from: 01/21/2002 until: 01/28/2003)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
From: 06/27/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/26/2014)
Ing. Vladislav Ščešňák
Dulova Ves 112
Kokošovce 082 52
From: 06/27/2012 Until: 08/14/2014
  (from: 08/27/2014 until: 08/26/2014)
Ing. Vladimír Šnír
Hlavná 35
Košice 040 01
From: 12/16/2002
  (from: 01/29/2003 until: 01/02/2006)
Ing. Vladimír Šnír
Hlavná 35
Košice 040 01
From: 12/16/2002 Until: 11/10/2005
  (from: 01/03/2006 until: 01/02/2006)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice 040 11
From: 12/16/2002
  (from: 01/29/2003 until: 10/31/2006)
Ing. Štefan Šulek
Húskova 9
Košice 040 11
From: 12/16/2002 Until: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 10/31/2006)
Ing. Vladimír Turzák
Mengusovská 17
Košice 040 01
From: 10/12/2006
  (from: 11/01/2006 until: 06/19/2007)
Ing. Vladimír Turzák
Mengusovská 17
Košice 040 01
From: 10/12/2006 Until: 05/23/2007
  (from: 06/20/2007 until: 06/19/2007)
Ing. Ján Varga
Bernolákova 2
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 09/02/2020
  (from: 09/12/2020 until: 04/30/2022)
Ing. Ján Varga
Bernolákova 2
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 09/02/2020 Until: 04/30/2022
  (from: 05/01/2022 until: 04/30/2022)
Ing. František Zika
Štítova 5
Košice 040 01
Until: 11/28/2003
  (from: 01/21/2002 until: 02/10/2004)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 214/2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/01/2022 Until: 04/24/2024
  (from: 05/04/2024 until: 05/03/2024)
Ing. Juraj Krátky
Medzi Vodami 214/2
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022 until: 05/03/2024)
Ing. Peter Jurčo , MBA
Priehradná 569/21
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/01/2022 Until: 04/24/2024
  (from: 05/04/2024 until: 05/03/2024)
Ing. Peter Jurčo , MBA
Priehradná 569/21
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 05/01/2022
  (from: 05/01/2022 until: 05/03/2024)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 13.12.2001 v súlade so zák.č. 513/1991 Zb. Vznikla rozdelením akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12 v súlade s § 69 ods. 4 zák.č. 513/1991 Zb. na akciové spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., so sídlom Bratislava, Hraničná 12, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., so sídlom Bratislava, Miletičova 5 a Tepláreň Košice, a.s., so sídlom Košice, Teplárenská 3. Notárska zápisnica o založení akciovej spoločnosti Tepláreň Košice, a.s. zo dňa 13.12.2001. Stanovy akciovej spoločnosti podľa zák. 513/1991 Zb. Majetok, veci, práva, povinnosti a záväzky zrušenej akciovej spoločnosti v rozsahu podľa Zápisnice zo dňa 13.12.2001 prešli na Tepláreň Košice, a.s.
  (from: 01/21/2002)
Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 28.2.2002. Deň vzniku funkcie prokuristu Ing. Petra Schwartza 28.2.2002.
  (from: 05/03/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia - not. záp. č. N 1804/02 Nz 1804/02 zo dňa 16.12.2002. Rozhodnutie predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Zánik funkcie prukuristu: Ing. Peter Schwartz, r.č. , Slovenskej jednoty 46, Košice: 7.1.2003.
  (from: 01/29/2003)
Zmluva o zlúčení zo dňa 01.04.2022.
  (from: 05/01/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 05/01/2022 until: 04/25/2024)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 ,
Turbínová
3
  (from: 05/01/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Martinská teplárenská, a.s. 36403016 ,
Robotnícka
17
  (from: 05/01/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Trnavská teplárenská, a.s. 36246034 ,
Coburgova
84
  (from: 05/01/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Zvolenská teplárenská, a.s. 36052248 ,
Lučenecká cesta
25
  (from: 05/01/2022)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Žilinská teplárenská, a.s. 36403032 ,
Košická
11
  (from: 05/01/2022)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená medzi spoločnosťou Tepláreň Košice, a. s. so sídlom Teplárenská 3, 042 92 Košice, IČO 36 211 541 ako predávajúcim a spoločnosťou SPRAVBYTKOMFORT, a. s. Prešov so sídlom Volgogradská 88, 080 01 Prešov, IČO 31 718 523 ako kupujúcim zo dňa 21. decembra 2009.
  (from: 03/02/2010)
Date of updating data in databases:  05/20/2024
Date of extract :  05/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person