Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1347/V

Business name: 
Košická energetická spoločnosť, a.s.
  (from: 09/01/2007)
Registered seat: 
Južná trieda 82
Košice 040 01
  (from: 12/11/2014)
Identification number (IČO): 
36 597 112
  (from: 08/26/2005)
Date of entry: 
08/26/2005
  (from: 08/26/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/2005)
Objects of the company: 
elektroenergetika, v rozsahu podnikania: dodávka elektriny, výroba elektriny
  (from: 10/02/2012)
výroba tepla v rozsahu podnikania celkový inštalovaný výkon 16,5 MW; z toho obnoviteľné zdroje 16,5 MW; rozvod tepla v rozsahu podnikania maximálny výkon pre dodávku tepla 17,5 MW
  (from: 10/02/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/26/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/26/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/26/2005)
administratívne, technické a organizačné práce súvisiace s informačnými technológiami
  (from: 08/26/2005)
organizovanie školení, prednášok a seminárov
  (from: 08/26/2005)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/01/2007)
projektovanie: a) pozemných stavieb b) inžinierskych stavieb s rozsahom oprávnenia: - líniové vedenia a rozvody - vodohospodárske stavby c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia - elektrotechnické zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV, vrátane bleskozvodov - zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia - tepelné zariadenia - vykurovacie a klimatizačné zariadenia d) projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení, prác, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti resp. činnosti vykonávanej banským spôsobom s výnimkou ťažby uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a ich úpravy
  (from: 07/23/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba tlakových zariadení
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 05/01/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/08/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/08/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/08/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/08/2009)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 07/08/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/08/2009)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/08/2009)
finančný leasing
  (from: 07/08/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/08/2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/08/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/08/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/2005)
Ing. Marek Andraščík - predseda
Českosl. Armády 12
Košice 040 01
From: 02/13/2017
  (from: 10/10/2017)
Ing. Viliam Ferencei - člen
Ždiarska 11
Košice 040 20
From: 02/13/2017
  (from: 10/10/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/27/2013)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 06/30/2009)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 000 EUR
  (from: 06/30/2009)
Supervisory board: 
ThDr. Magdaléna Ševčíková
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 08/28/2017
  (from: 10/10/2017)
Martin Andraščík
Nižný Orlík 111
Vyšný Orlík 090 11
From: 08/28/2017
  (from: 10/10/2017)
Ing. Marek Kravec
Ždiarska 23
Košice 040 12
From: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person