Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1347/V

Business name: 
Košická energetická spoločnosť, a.s.
  (from: 09/01/2007)
Košická teplárenská spoločnosť, a.s.
  (from: 08/26/2005 until: 08/31/2007)
Registered seat: 
Južná trieda 82
Košice 040 01
  (from: 12/11/2014)
Teplárenská 3/A
Košice 042 92
  (from: 08/26/2005 until: 12/10/2014)
Identification number (IČO): 
36 597 112
  (from: 08/26/2005)
Date of entry: 
08/26/2005
  (from: 08/26/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/2005)
Objects of the company: 
elektroenergetika, v rozsahu podnikania: dodávka elektriny, výroba elektriny
  (from: 10/02/2012)
výroba tepla v rozsahu podnikania celkový inštalovaný výkon 16,5 MW; z toho obnoviteľné zdroje 16,5 MW; rozvod tepla v rozsahu podnikania maximálny výkon pre dodávku tepla 17,5 MW
  (from: 10/02/2012)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 08/26/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/26/2005)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 08/26/2005)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/26/2005)
administratívne, technické a organizačné práce súvisiace s informačnými technológiami
  (from: 08/26/2005)
organizovanie školení, prednášok a seminárov
  (from: 08/26/2005)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 05/01/2007)
projektovanie: a) pozemných stavieb b) inžinierskych stavieb s rozsahom oprávnenia: - líniové vedenia a rozvody - vodohospodárske stavby c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia - elektrotechnické zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV, vrátane bleskozvodov - zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia - tepelné zariadenia - vykurovacie a klimatizačné zariadenia d) projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení, prác, prípadne dokumentácie týkajúcej sa banskej činnosti resp. činnosti vykonávanej banským spôsobom s výnimkou ťažby uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a ich úpravy
  (from: 07/23/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/01/2007)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 05/01/2007)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba elektrických zariadení
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba tlakových zariadení
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba plynových zariadení
  (from: 05/01/2007)
montáž, rekonštrukcia, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 05/01/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/08/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 07/08/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 07/08/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 07/08/2009)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 07/08/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/08/2009)
sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/08/2009)
finančný leasing
  (from: 07/08/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/08/2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 07/08/2009)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/08/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/08/2009)
projektovanie: a) pozemných stavieb b) inžinierskych stavieb s rozsahom oprávnenia: - líniové vedenia a rozvody - vodohospodárske stavby c) technické, technologické a energetické vybavenie stavieb s rozsahom oprávnenia - elektrotechnické zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia do 52 kV, vrátane bleskozvodov - zdravotnotechnické zariadenia a inštalácie - plynové zariadenia - výrobné technologické zariadenia - tepelné zariadenia - vykurovacie a klimatizačné zariadenia d) projektovanie a navrhovanie objektov, zariadení, prác, prípadne dokumentácie týkajúcej sa bankovej činnosti resp. činnosti vykonávanej banským spôsobom s výnimkou ťažby uhlia, ropy a horľavého zemného plynu a ich úpravy
  (from: 05/01/2007 until: 07/22/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/2005)
Ing. Marek Andraščík - predseda
Českosl. Armády 12
Košice 040 01
From: 02/13/2017
  (from: 10/10/2017)
Ing. Viliam Ferencei - člen
Ždiarska 11
Košice 040 20
From: 02/13/2017
  (from: 10/10/2017)
Ing. Marek Andraščík - člen
Českosl. Armády 12
Košice 040 01
From: 06/01/2011
  (from: 06/08/2011 until: 02/26/2013)
Ing. Marek Andraščík - predseda
Českosl. Armády 12
Košice 040 01
From: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 10/09/2017)
Ing. Marek Andraščík - predseda
Českosl. Armády 12
Košice 040 01
From: 02/13/2013 Until: 02/13/2017
  (from: 10/10/2017 until: 10/09/2017)
Bc. Andrea Dolná - člen
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 08/31/2007)
Bc. Andrea Dolná - člen
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 04/10/2007 Until: 08/28/2007
  (from: 09/01/2007 until: 08/31/2007)
Ing. Vladimír Dolný - člen
Rovníková 9
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 04/30/2007)
Ing. Vladimír Dolný - člen
Rovníková 9
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
Ing. Vladimír Dolný - predseda a člen
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 06/07/2011)
Ing. Vladimír Dolný - predseda a člen
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 04/10/2007 Until: 04/10/2011
  (from: 06/08/2011 until: 06/07/2011)
Ing. Vladimír Dolný - predseda a člen
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 04/10/2011
  (from: 06/08/2011 until: 02/26/2013)
Ing. Vladimír Dolný - predseda a člen
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 04/10/2011 Until: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 02/26/2013)
Ing. Viliam Ferencei - člen
Ždiarska 11
Košice 040 20
From: 02/13/2013
  (from: 02/27/2013 until: 10/09/2017)
Ing. Viliam Ferencei - člen
Ždiarska 11
Košice 040 20
From: 02/13/2013 Until: 02/13/2017
  (from: 10/10/2017 until: 10/09/2017)
Ing. Ján Ferenci - predseda
Dargovská 3
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 01/31/2006)
Ing. Ján Ferenci - predseda
Dargovská 3
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 12/30/2005
  (from: 02/01/2006 until: 01/31/2006)
Ing. Radovan Krajíček - člen
Minská 680/1
Košice - Krásna 040 18
From: 01/25/2008
  (from: 02/07/2008 until: 01/30/2012)
Ing. Radovan Krajíček - člen
Minská 680/1
Košice - Krásna 040 18
From: 01/25/2008 Until: 01/25/2012
  (from: 01/31/2012 until: 01/30/2012)
Ing. Radovan Krajíček - člen
Minská 680/1
Košice-Krásna 040 18
From: 01/25/2012
  (from: 01/31/2012 until: 10/09/2017)
Ing. Radovan Krajíček - člen
Minská 680/1
Košice-Krásna 040 18
From: 01/25/2012 Until: 01/25/2016
  (from: 10/10/2017 until: 10/09/2017)
Pavol Liba - člen
Kurská 23
Košice 040 22
From: 12/30/2005
  (from: 02/01/2006 until: 04/30/2007)
Pavol Liba - člen
Kurská 23
Košice 040 22
From: 12/30/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
Ing. Tomáš Murajda - člen
Bojnická 19
Bratislava 831 04
From: 01/25/2008
  (from: 02/07/2008 until: 10/08/2010)
Ing. Tomáš Murajda - člen
Bojnická 19
Bratislava 831 04
From: 01/25/2008 Until: 09/30/2010
  (from: 10/09/2010 until: 10/08/2010)
Ing. Magdaléna Ševčíková - člen
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 08/31/2007)
Ing. Magdaléna Ševčíková - člen
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 04/10/2007 Until: 08/28/2007
  (from: 09/01/2007 until: 08/31/2007)
Ing. Vladimír Turzák - člen
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 01/31/2006)
Ing. Vladimír Turzák - člen
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 12/30/2005
  (from: 02/01/2006 until: 01/31/2006)
Ing. Vladimír Turzák - predseda
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 12/30/2005
  (from: 02/01/2006 until: 04/30/2007)
Ing. Vladimír Turzák - predseda
Hroncova 21
Košice 040 01
From: 12/30/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
Ing. Radovan Krajíček - člen
Minská 680/1
Košice - Krásna 040 18
From: 01/25/2016 Until: 11/16/2022
  (from: 12/22/2022 until: 12/21/2022)
Ing. Radovan Krajíček - člen
Minská 680/1
Košice - Krásna 040 18
From: 01/25/2016
  (from: 10/10/2017 until: 12/21/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/27/2013)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 02/07/2008 until: 02/26/2013)
V mene spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/01/2007 until: 02/06/2008)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva alebo člen predstavenstva s prokuristom, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/26/2005 until: 08/31/2007)
Capital: 
200 000 EUR Paid up: 200 000 EUR
  (from: 06/30/2009)
2 500 000 Sk Paid up: 2 500 000 Sk
  (from: 07/23/2008 until: 06/29/2009)
1 250 000 Sk Paid up: 1 250 000 Sk
  (from: 09/01/2007 until: 07/22/2008)
1 250 000 Sk Paid up: 585 000 Sk
  (from: 08/26/2005 until: 08/31/2007)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 000 EUR
  (from: 06/30/2009)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 07/23/2008 until: 06/29/2009)
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 09/01/2007 until: 07/22/2008)
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcionár je povinný pred prevodom tento úmysel písomne oznámiť akciovej spoločnosti. Zakladatelia sú oprávnení v lehote 30 dní od doručenia takéhoto oznámenia uplatniť si predkupné právo na odkúpenie týchto akcií. Po márnom uplynutí tejto lehoty môžu byť akcie prevedené na ktoréhokoľvek iného akcionára spoločnosti.
  (from: 08/26/2005 until: 08/31/2007)
Number of shares: 950
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je obmedzená. Akcionár je povinný pred prevodom tento úmysel písomne oznámiť akciovej spoločnosti. Zakladatelia sú oprávnení v lehote 30 dní od doručenia takéhoto oznámenia uplatniť si predkupné právo na odkúpenie týchto akcií. Po márnom uplynutí tejto lehoty môžu byť akcie prevedené na ktoréhokoľvek iného akcionára spoločnosti.
  (from: 08/26/2005 until: 08/31/2007)
Supervisory board: 
ThDr. Magdaléna Ševčíková
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 08/28/2017
  (from: 10/10/2017)
Martin Andraščík
Nižný Orlík 111
Vyšný Orlík 090 11
From: 08/28/2017
  (from: 10/10/2017)
Ing. Marek Kravec
Ždiarska 23
Košice 040 12
From: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018)
Ing. Peter Bodnár
Hronská 15
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 04/30/2007)
Ing. Peter Bodnár
Hronská 15
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
Ing. Róbert Brugoš
Podtatranského 1
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 04/30/2007)
Ing. Róbert Brugoš
Podtatranského 1
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
Bc. Andrea Dolná
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 08/28/2007
  (from: 09/01/2007 until: 07/22/2008)
Ing. Andrea Dolná
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 08/28/2007
  (from: 07/23/2008 until: 12/10/2014)
Ing. Andrea Dolná
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 08/28/2007 Until: 08/28/2012
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Ing. Andrea Dolná
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 08/28/2012
  (from: 12/11/2014 until: 10/09/2017)
Ing. Andrea Dolná
Rovníková 9
Košice 040 12
From: 08/28/2012 Until: 08/28/2017
  (from: 10/10/2017 until: 10/09/2017)
Peter Drončko
Kurská 14
Košice 040 22
From: 12/30/2005
  (from: 02/01/2006 until: 08/31/2007)
Peter Drončko
Kurská 14
Košice 040 22
From: 12/30/2005 Until: 08/28/2007
  (from: 09/01/2007 until: 08/31/2007)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 01/31/2006)
Pavol Liba
Kurská 23
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 12/30/2005
  (from: 02/01/2006 until: 01/31/2006)
Pavol Liba
Kurská 885/23
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
From: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 07/22/2008)
Pavol Liba
Kurská 885/23
Košice - Dargovských hrdinov 040 22
From: 04/10/2007 Until: 05/30/2008
  (from: 07/23/2008 until: 07/22/2008)
Ing. Aleš Missbach
Adlerova 3
Košice 040 01
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 04/30/2007)
Ing. Aleš Missbach
Adlerova 3
Košice 040 01
From: 08/26/2005 Until: 04/10/2007
  (from: 05/01/2007 until: 04/30/2007)
JUDr. Vincent Oravec
28
Sokoľany 044 56
From: 08/26/2005
  (from: 08/26/2005 until: 08/31/2007)
JUDr. Vincent Oravec
28
Sokoľany 044 56
From: 08/26/2005 Until: 08/28/2007
  (from: 09/01/2007 until: 08/31/2007)
Ing. Milan Petrilla
146
Vajkovce 044 43
From: 09/30/2010
  (from: 10/09/2010 until: 10/09/2017)
Ing. Milan Petrilla
146
Vajkovce 044 43
From: 09/30/2010 Until: 09/30/2015
  (from: 10/10/2017 until: 10/09/2017)
ThDr. Magdaléna Ševčíková
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 08/28/2007
  (from: 09/01/2007 until: 12/10/2014)
ThDr. Magdaléna Ševčíková
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 08/28/2007 Until: 08/28/2012
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
ThDr. Magdaléna Ševčíková
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 08/28/2012
  (from: 12/11/2014 until: 10/09/2017)
ThDr. Magdaléna Ševčíková
Štúrova 10
Dunajská Streda 929 01
From: 08/28/2012 Until: 08/28/2017
  (from: 10/10/2017 until: 10/09/2017)
Ing. Róbert Škriniar
Adlerova 18
Košice 040 22
From: 06/01/2008
  (from: 07/23/2008 until: 10/08/2010)
Ing. Róbert Škriniar
Adlerova 18
Košice 040 22
From: 06/01/2008 Until: 09/30/2010
  (from: 10/09/2010 until: 10/08/2010)
Ing. Milan Petrilla
Vajkovce 146
Vajkovce 044 43
From: 09/30/2015 Until: 09/30/2018
  (from: 10/05/2018 until: 10/04/2018)
Ing. Milan Petrilla
Vajkovce 146
Vajkovce 044 43
From: 09/30/2015
  (from: 10/10/2017 until: 10/04/2018)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person