Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  73/B

Business name: 
Slovenská holsteinská asociácia - družstvo
  (from: 11/15/1999)
Registered seat: 
Nádražná 36
Ivanka pri Dunaji 900 28
  (from: 10/09/2001)
Identification number (IČO): 
00 587 729
  (from: 05/19/1993)
Date of entry: 
05/19/1993
  (from: 05/19/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/19/1993)
Objects of the company: 
vedenie plemennej knihy
  (from: 05/19/1993)
genetika, šľachtenie a reprodukcia hovädzieho dobytka
  (from: 05/19/1993)
kontrola úžitkovosti hovädzieho dobytka, vedenie a vyhodnocovanie príslušnej evidencie
  (from: 05/19/1993)
obchodná s sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/19/1993)
poradenská a vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 05/19/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/19/1993)
Ing. Branislav Vrška - Member of the Board of Directors
Vlčkovo 221
Dežerice 957 03
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Ing. Igor Lichanec , výkonný riaditeľ - Member of the Board of Directors
Stromová 883/7
Dunajská Lužná 900 42
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Doc. Ing. Juraj Candrák , PhD. - Member of the Board of Directors
153
Koniarovce 956 13
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Ing. Zdenko Karlík - Member of the Board of Directors
M. A. Beňovského 456/62
Vrbové 922 03
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Ing. Miloslav Šebek - Member of the Board of Directors
Poľná 916/127
Banská Bystrica 975 01
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
JUDr. Martin Záhumenský - Vice-chairman of the Board of Directors
1. Nový svet 815/23
Dvory nad Žitavou 941 31
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Ing. Vladimír Chovan - Chairman of the Board of Directors
Ulica Teodora Tekela 6479/5
Trnava 917 01
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Acting: 
Družstvo zastupuje predstavenstvo. Za predstavenstvo vystupuje navonok predseda lebo podpredseda. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrený podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 02/23/2022)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Štefkovič
Slnečná 1551/10
Partizánske 958 03
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Pavol Bíro - člen
111
Selice 925 72
From: 09/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Ing. Štefan Korec - predseda
M. R. Štefánika 176
Bošany 956 18
From: 02/16/2021
  (from: 02/23/2022)
Registered capital: 
1 659,7 EUR
  (from: 11/19/2009)
Other legal facts: 
Družstvo je založené v súlade s ustanoveniami § 766 a 69 ods. 2, 221 Obchodného zákonníka zánikom Zväzu chovateľov Holsteinského dobytka na Slovensku bez likvidácie a vznik nového družstva - Zväz chovateľov Holsteinského dobytka na Slovensku - družstvo. Stary spis: Dr 1790
  (from: 05/19/1993)
Členská schôdza zo dňa 20.12.1995 stanovy akciovej spoločnosti. Stary spis: Dr 1790
  (from: 09/13/1996)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 27.3.1996. Stary spis: Dr 1790
  (from: 10/24/1996)
Zápisnica zo zasadnutia členskej schôdze zo dňa 28.4.1999 na ktorom bola prijatá zmena stanov. Základný členský vklad: Členský vklad člena družstva - právnickej a fyzickej osoby s chovom kráv je 200,- Sk na kravu, podľa stavu kráv, ktorý uvedie v prihláške. Členský vklad právnických osôb bez chovu kráv je 50.000,- Sk. Členský vklad fyzických osôb bez chovu kráv je 200,- Sk.
  (from: 11/15/1999)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze konanej dňa 30.5.2001.
  (from: 10/09/2001)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze zo dňa 12.09.2006. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 12.09.2006. Zápisnica zo zasadnutia kontrolnej komisie zo dňa 12.09.2006.
  (from: 10/14/2006)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze zo dňa 27.5.2008.
  (from: 08/08/2008)
V y m a z u j e s a : Základný členský vklad: Členský vklad člena družstva - právnickej a fyzickej osoby s chovom kráv je 200,- Sk na kravu, podľa stavu kráv, ktorý uvedie v prihláške. Členský vklad právnických osôb bez chovu kráv je 50.000,- Sk. Členský vklad fyzických osôb bez chovu kráv je 200,- Sk. Z a p i s u j e s a : Základný členský vklad: Členský vklad člena družstva - právnickej a fyzickej osoby s chovom kráv je 6,64 € na kravu, podľa stavu kráv, ktorý uvedie v prihláške. Členský vklad právnických osôb bez chovu kráv je 1659,70 € . Členský vklad fyzických osôb bez chovu kráv je 6,64 € .
  (from: 11/19/2009)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 19.11.2009.
  (from: 01/01/2010)
Zápisnica zo zasadnutia náhradnej členskej schôdze zo dňa 22.09.2010.
  (from: 11/27/2010)
Zápisnica z predstavenstva SHA - družstvo zo dňa 9.12.2010.
  (from: 08/03/2011)
Zápisnica z náhradnej členskej schôdze družstva zo dňa 23.05.2017.
  (from: 12/19/2017)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person