Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1302/B

Business name of the organisational unit: 
ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
Registered seat of organisational unit: 
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 09/09/2009 until: 01/31/2013)
Identification number (IČO): 
35 953 195
  (from: 09/06/2005)
Date of entry: 
09/06/2005
  (from: 09/06/2005)
Date of deletion: 
02/01/2013
  (from: 02/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/01/2013)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/06/2005)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 07/26/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení organizačnej zložky zo dňa 20.12.2012. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 16.01.2013. Zrušeniu organizačnej zložky ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka predchádzal vklad organizačnej zložky do základného imania obchodnej spoločnosti ELTODO SK, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 46 924 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 5658/B, odd. Sa, v dôsledku čoho na spoločnosť ELTODO SK, a.s. prešiel celý majetok, najmä všetky hnuteľné veci, iné práva (nehmotný majetok), iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu tejto časti podniku, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov tejto časti podniku a záväzky súvisiace s touto časťou podniku. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka, miesto podnikania Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 953 195, zapísaná v odd. Po. vložke č. 1302/B.
  (from: 02/01/2013)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person