Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Po Insert No.:  1302/B

Business name of the organisational unit: 
ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
Registered seat of organisational unit: 
Podunajská 25
Bratislava 821 06
  (from: 09/09/2009 until: 01/31/2013)
Čulenova 5
Bratislava 816 37
  (from: 04/25/2008 until: 09/08/2009)
Čulenova 5
Bratislava 816 46
  (from: 09/06/2005 until: 04/24/2008)
Identification number (IČO): 
35 953 195
  (from: 09/06/2005)
Date of entry: 
09/06/2005
  (from: 09/06/2005)
Date of deletion: 
02/01/2013
  (from: 02/01/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/01/2013)
Legal form: 
Podnik zahraničnej osoby (organizačná zložka podniku zahraničnej osoby)
  (from: 09/06/2005)
Objects of the company: 
projektovanie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
poradenská činnosť v oblasti projektov elektro
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
výroba elektrických a elektronických zariadení
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
opravy a údržba elektrických strojov a prístrojov
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
výroba rozvádzačov nízkeho napätia a batérií, káblov a vodičov
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
výroba, montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 01/06/2006 until: 01/31/2013)
Head of organisational unit: 
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , PhD.
Červeňova 1328/13
Bratislava 811 03
From: 09/15/2012
  (from: 09/20/2012 until: 01/31/2013)
Ing. Jindřich Hess
Jevany, Spojovací 304
Praha - Východ 281 66
Česká republika
From: 04/25/2008
  (from: 04/25/2008 until: 01/13/2009)
Ing. Jindřich Hess
Jevany, Spojovací 304
Praha - Východ 281 66
Česká republika
From: 04/25/2008 Until: 12/04/2008
  (from: 01/14/2009 until: 01/13/2009)
Ing. Pavol Jánoš
Beniakova 5
Bratislava 841 05
From: 12/04/2008
  (from: 01/14/2009 until: 11/12/2009)
Ing. Pavol Jánoš
Beniakova 5
Bratislava 841 05
From: 12/04/2008 Until: 10/21/2009
  (from: 11/13/2009 until: 11/12/2009)
Ing. Petr Šmída
Zlatnická 239
Jenštejn 250 73
Česká republika
From: 10/21/2009
  (from: 11/13/2009 until: 01/05/2011)
Ing. Petr Šmída
Zlatnická 239
Jenštejn 250 73
Česká republika
From: 10/21/2009 Until: 11/11/2010
  (from: 01/06/2011 until: 01/05/2011)
Ing. Petr Šmída
Zlatnická 239
Jenštejn 250 73
Česká republika
From: 07/18/2012
  (from: 07/26/2012 until: 09/19/2012)
Ing. Petr Šmída
Zlatnická 239
Jenštejn 250 73
Česká republika
From: 07/18/2012 Until: 09/15/2012
  (from: 09/20/2012 until: 09/19/2012)
Ivan Hejtmánek
V Předpolí 1473/25
Praha 10 - Vršovice 100 00
Česká republika
From: 09/06/2005
  (from: 09/06/2005 until: 04/24/2008)
Ivan Hejtmánek
V Předpolí 1473/25
Praha 10 - Vršovice 100 00
Česká republika
From: 09/06/2005 Until: 04/01/2008
  (from: 04/25/2008 until: 04/24/2008)
Ing. Pavel Sněhota , Ph.D.
Špirkova 523/12
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 11/11/2010
  (from: 01/06/2011 until: 07/17/2012)
Ing. Pavel Sněhota , Ph.D.
Špirkova 523/12
Praha 4 142 00
Česká republika
From: 11/11/2010 Until: 07/04/2012
  (from: 07/18/2012 until: 07/17/2012)
Acting in the name of the company: 
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 07/26/2012)
Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený za podnikateľa robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky.
  (from: 09/06/2005 until: 07/17/2012)
Other legal facts: 
Rozhodnutie zriaďovateľa o zrušení organizačnej zložky zo dňa 20.12.2012. Písomný súhlas Daňového úradu Bratislava s výmazom zo dňa 16.01.2013. Zrušeniu organizačnej zložky ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka predchádzal vklad organizačnej zložky do základného imania obchodnej spoločnosti ELTODO SK, a.s., so sídlom Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 46 924 388, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 5658/B, odd. Sa, v dôsledku čoho na spoločnosť ELTODO SK, a.s. prešiel celý majetok, najmä všetky hnuteľné veci, iné práva (nehmotný majetok), iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia prevádzkovaniu tejto časti podniku, práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov tejto časti podniku a záväzky súvisiace s touto časťou podniku. Na základe uvedeného v y m a z u j e s a z obchodného registra v celom rozsahu ELTODO EG, a.s. - odštepný závod Slovensko, organizačná zložka, miesto podnikania Podunajská 25, 821 06 Bratislava, IČO: 35 953 195, zapísaná v odd. Po. vložke č. 1302/B.
  (from: 02/01/2013)
Rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky zo dňa 08.08.2005 v zmysle § 21 zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/06/2005 until: 01/31/2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa organizačnej zložky zo dňa 04.12.2008.
  (from: 01/14/2009 until: 01/31/2013)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 12.08.2009.
  (from: 09/09/2009 until: 01/31/2013)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 21.10.2009.
  (from: 11/13/2009 until: 01/31/2013)
Rozhodnutie zahraničnej osoby zo dňa 04.07.2012.
  (from: 07/18/2012 until: 01/31/2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 18.07.2012.
  (from: 07/26/2012 until: 01/31/2013)
Rozhodnutie zriaďovateľa zo dňa 30.08.2012.
  (from: 09/20/2012 until: 01/31/2013)
Foreign person: 
Business name: ELTODO EG, a.s.
Registered seat:
Novodvorská 1010/14
Praha 4 142 01
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe, obchodný register oddiel B, vložka č. 1573
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
Business name: ELTODO EG, a.s.
Registered seat:
Novodvorská 1010/14
Praha 4 142 01
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe, obchodný register oddiel B, vložka č. 1573
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Business name: ELTODO EG, a.s.
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe, obchodný register oddiel B, vložka č. 1573
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Business name: ELTODO EG, a.s.
Registered seat:
Novodvorská 1010/14
Praha 4 142 01
Česká republika
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe, obchodný register oddiel B, vložka č. 1573
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Business name: ELTODO EG, a.s.
Registered seat:
Legal form: akciová spoločnosť
Register and Registration number:
Mestský súd v Prahe, obchodný register oddiel B, vložka č. 1573
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Libor Hájek
Fadejěvova 1178/4
Praha 4 148 00
Česká republika
From: 09/11/2001
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Libor Hájek
Fadejěvova 1178/4
Praha 4 148 00
Česká republika
From: 09/11/2001 Until: 06/15/2006
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Ing. Libor Hájek
Fadějevova 1178/4
Praha 4 148 00
Česká republika
From: 06/15/2006
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Ing. Libor Hájek
Fadějevova 1178/4
Praha 4 148 00
Česká republika
From: 06/15/2006
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
Antonín Havlíček
Horní 26
Brno 639 00
Česká republika
From: 01/17/2002
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Antonín Havlíček
Horní 26
Brno 639 00
Česká republika
From: 01/17/2002 Until: 06/15/2006
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Jindřich Hess
Spojovací 304
Jevany 281 66
Česká republika
From: 03/03/2005
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Jindřich Hess
Spojovací 304
Jevany 281 66
Česká republika
From: 03/03/2005
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Jindřich Hess
Spojovací 304
Jevany 281 66
Česká republika
From: 03/03/2005
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
Jaroslav Laňka
Do zahrádek I 301 E
Praha 5 - Třebonice 155 21
Česká republika
From: 01/17/2002
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Jaroslav Laňka
Do zahrádek I 301 E
Praha 5 - Třebonice 155 21
Česká republika
From: 01/17/2002 Until: 06/15/2006
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Ing. Jaroslav Laňka
Podělusy 68
Týnec nad Sázavou 257 41
Česká republika
From: 06/15/2006
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Ing. Jaroslav Laňka
Podělusy 68
Týnec nad Sázavou 257 41
Česká republika
From: 06/15/2006
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
František Peringer
Boženy Němcové 35
Opava 746 01
Česká republika
From: 01/17/2002
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
František Peringer
Boženy Němcové 35
Opava 746 01
Česká republika
From: 01/17/2002 Until: 04/17/2007
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
František Peringer
Boženy Němcové 35
Opava 746 01
Česká republika
From: 06/06/2007
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
František Peringer
Boženy Němcové 35
Opava 746 01
Česká republika
From: 06/06/2007
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
Pavel Přibyl
Na Havránce 24
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/24/2002
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Pavel Přibyl
Na Havránce 24
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/24/2002 Until: 06/06/2007
  (from: 04/02/2008 until: 04/01/2008)
Prof.Ing. Pavel Přibyl , CSc.
Na Havránce 24
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/06/2007
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Prof.Ing. Pavel Přibyl , CSc.
Na Havránce 24
Praha 4 140 00
Česká republika
From: 06/06/2007 Until: 03/31/2009
  (from: 02/20/2010 until: 02/19/2010)
Ing. Jiří Řehák
Štěchovická 1906/15
Praha 10 100 00
Česká republika
From: 06/09/2009
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
Acting of management body: Za spoločnosť koná: a) všetci členovia predstavenstva spoločne alebo b) predseda a podpredsedovia samostatne alebo c) aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenej alebo inak vyhotovenej obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis: a) všetci členovia predstavenstva alebo b) predseda a podpredsedovia samostatne alebo c) dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 02/20/2010 until: 01/31/2013)
Acting of management body: Za spoločnosť koná: a) všetci členovia predstavenstva spoločne alebo b) predseda a podpredsedovia samostatne alebo c) aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenej alebo inak vyhotovenej obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis: a) všetci členovia predstavenstva alebo b) predseda a podpredsedovia samostatne alebo c) dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 04/02/2008 until: 02/19/2010)
Acting of management body: Za spoločnosť koná: a) všetci členovia predstavenstva spoločne alebo b) predseda a podpredsedovia samostatne alebo c) aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenej alebo inak vyhotovenej obchodnej firme spoločnosti pripoja svoj podpis: a) všetci členovia predstavenstva alebo b) predseda a podpredsedovia samostatne alebo c) dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 09/06/2005 until: 04/01/2008)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person