Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  37420/B

Business name: 
INVEST-KAPITAL, s. r. o.
  (from: 11/04/2017)
Registered seat: 
Žehrianska 6
Bratislava 851 01
  (from: 09/19/2014)
Identification number (IČO): 
35 953 217
  (from: 09/06/2005)
Date of entry: 
09/06/2005
  (from: 09/06/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/06/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/06/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/06/2005)
nákup, predaj a sprostredkovanie medicínskych a medicínskotechnických prístrojov, zariadení ako aj spotrebného tovaru príslušenstva, jednotlivých častí a náhradných súčiastok v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005)
čistenie bytových a nebytových priestorov, fasád budov
  (from: 09/06/2005)
fotografické a reprografické služby
  (from: 09/06/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/06/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 09/06/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/06/2005)
organizovanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/06/2005)
organizovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných podujatí
  (from: 09/06/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/19/2014)
Partners: 
Ján Kubovič
Ulica kpt. Nálepku 852/6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 08/23/2017)
Contribution of each member: 
Ján Kubovič
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 08/23/2017)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/06/2005)
Ján Kubovič
Ulica kpt. Nálepku 852/6
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 12/16/2015
  (from: 08/23/2017)
Acting in the name of the company: 
Štatutárnym a výkonným orgánom spoločnosti je konateľ. Každý konateľ je oprávnený konať a podpisovať v mene spoločnosti samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno, priezvisko, funkciu a podpis.
  (from: 09/06/2005)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 12/30/2015)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 24.08.2005 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 09/06/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.3.2008.
  (from: 04/08/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.09.2014
  (from: 09/19/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.10.2017. Zmena obchodného mena z pôvodného BPY, spol. s r.o. na nové INVEST-KAPITAL, s. r. o.
  (from: 11/04/2017)
Sale of an enterprise: 
*
Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku zu dňa 15.10.2017 uzavretou medzi spoločnosťou BPY, spol. s r.o. ako kupujúcim a spoločnosťou ISONZO, a.s., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 358 713 34, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3232/B ako predávajúcim. Predmetom zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 15.10.2017 bola kúpa vecí, pohľadávok, záväzkov, práv a iných majetkových hodnôt, oprávnenia používať obchodné INVEST-KAPITAL, ktoré boli vo výlučnom vlastníctve a tvorili časť podniku ISONZO, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava, IČO: 31 713 416, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3022/B
  (from: 11/10/2017 until: 11/28/2017)
Predaj časti podniku
Kúpa časti podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 20.10.2017 (osvedčené podpisy dňa 23.11.2017) uzavretou medzi spoločnosťou BPY, spol. s r.o. ako kupujúcim a spoločnosťou ISONZO, a.s., Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 358 713 34, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3232/B ako predávajúcim. Predmetom zmluvy o predaji časti podniku zo dňa 20.10.2017 bola kúpa vecí, pohľadávok, záväzkov, práv a iných majetkových hodnôt, oprávnenia používať obchodné meno INVEST-KAPITAL, ktoré boli vo výlučnom vlastníctve a tvorili časť podniku ISONZO, a.s., súvisiacich s vykonávaním činnosti likvidácie obchodnej spoločnosti Eurocapital, a.s. v likvidácii, Hattalova 12/C, 831 03 Bratislava, IČO: 31 713 416, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3022/B
  (from: 11/29/2017)
Date of updating data in databases:  10/21/2021
Date of extract :  10/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person