Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10991/P

Business name: 
FIRN, s.r.o.
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
Registered seat: 
SNP 262
Svit 059 21
  (from: 05/14/1999 until: 11/23/2021)
Hviezdoslavova 270
Svit 059 21
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Identification number (IČO): 
36 453 544
  (from: 01/22/1998)
Date of entry: 
01/22/1998
  (from: 01/22/1998)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/22/1998)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie obchodu, služieb a dopravy
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
objekty s nebezpečenstvom výbuchu
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
montáž, oprava, údržba elektrických strojov a prístrojov, kancelárskej a reprodukčnej techniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, chladiarenských zariadení, ústredného vykurovania a vetrania, elektrických prístrojov pre domácnosť, meracej a regulačnej techniky
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
montáž počítačov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba výrobkov z plastov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
montáž technologického zariadenia čerpacích staníc na vodu
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba zámkov a kovaní
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba drôteného tovaru
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba zasnežovacích strojov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba čerpadiel a kompresorov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba ventilov a armatúr, liatinových trubiek, oceľových trubiek
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
povrchová úprava kovov
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
reklamné činnosti
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
výroba a montáž kovových výrobkov, kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
Partners: 
Roman Grich
Osloboditeľov 253
Batizovce
Slovak Republic
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Roman Grich
Osloboditeľov 253
Batizovce
Slovak Republic
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
Roman Grich
Osloboditeľov 253
Batizovce
Slovak Republic
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Ján Majer
SNP 8
Svit
Slovak Republic
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Ján Majer
SNP 8
Svit
Slovak Republic
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
Ján Majer
SNP 8
Svit
Slovak Republic
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Dušan Tupý
Horská 49
Svit
Slovak Republic
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Jaroslav Vaľo
Gaštanová 2
Kežmarok
Slovak Republic
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
Dušan Tupý
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Roman Grich
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Ján Majer
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Roman Grich
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
Ján Majer
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
Roman Grich
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Ján Majer
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Jaroslav Vaľo
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
konatelia
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Roman Grich
Osloboditeľov 253
Batizovce
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
Ján Majer
SNP 8
Svit
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
Dušan Tupý
Horská 49
Svit
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Jaroslav Vaľo
Gaštanová 2
Kežmarok
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú obidvaja konatelia spoločne tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú vždy dvaja konatelia tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Capital: 
201 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 05/14/1999 until: 11/02/1999)
105 000 Sk
  (from: 01/22/1998 until: 05/13/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou, uzavretou dňa 10.12. 1997 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 01/22/1998 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 1 zo dňa 14.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 05/14/1999 until: 11/23/2021)
Dodatok č. 2 zo dňa 18.5.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/03/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person