Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3684/B

Business name: 
SLOVENSKÝ DOM, a.s.
  (from: 12/15/2000)
Registered seat: 
Stará Vajnorská 39
Bratislava 831 04
  (from: 07/20/2005)
Identification number (IČO): 
36 465 151
  (from: 02/17/2000)
Date of entry: 
02/17/2000
  (from: 02/17/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/17/2000)
Objects of the company: 
leasingová činnosť
  (from: 02/17/2000)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/17/2000)
prenájom motorových vozidiel, dopravných zariadení, strojov, zariadení a prístrojov výpočtovej techniky
  (from: 02/17/2000)
prenájom nehnuteľností (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 02/17/2000)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 02/17/2000)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/17/2000)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 02/17/2000)
činnosť realitnej kancelárie-sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 02/17/2000)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 12/15/2000)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 12/15/2000)
maloobchod a veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi, železiarskym tovarom, inštalatérskym a vykurovacím zariadením, strojmi, technickými potrebami, stavebnými strojmi a ostatnými strojmi pre priemysel, výpočtovou a kancelárskou technikou
  (from: 12/15/2000)
správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 12/15/2000)
sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/15/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/15/2000)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 04/03/2002)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2006)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/28/2006)
izolatérstvo
  (from: 06/26/2008)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/26/2008)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/26/2008)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/26/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/06/2004)
JUDr. Jaroslav Nemčík - člen
Česká 21
Košice
From: 09/30/2003
  (from: 05/10/2004)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisuje člen predstavenstva samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/06/2004)
Capital: 
92 960 EUR Paid up: 92 960 EUR
  (from: 10/27/2010)
Shares: 
Number of shares: 280
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 10/27/2010)
Supervisory board: 
Gabriela Nemčíková
Česká 21
Košice 040 01
From: 06/27/2005
  (from: 07/20/2005)
Jozef Repovský
Tureň 107
Tureň 903 01
From: 06/27/2005
  (from: 07/20/2005)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov formou notárskej zápisnice N 11/2000, Nz 11/2000 zo dňa 24.1.2000 spísanou notárkou JUDr. Magdalénou Drgoňovou v Košiciach podľa § 154 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/17/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 15.5.2000.
  (from: 08/18/2000)
Zmena stanov zo dňa 28.8.2000 vo forme notárskej zápisnice N 202/2000, Nz 203/2000. Zmena stanov zo dňa 27.11.2000 vo forme notárskej zápisnice N 289/2000, Nz 290/2000. Zmena obchodného mena z "TORY, a.s." prevedené k 15.12.2000.
  (from: 12/15/2000)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 26.2.2002.
  (from: 04/03/2002)
Zmena stanov a.s. zo dňa 2.12.2002.
  (from: 04/06/2004)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia N 70/2006, Nz 19776/2006, NCRIs 19656/2006 zo dňa 23.5.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 06/28/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.06.2008 vo forme not. zápisnice N 189/2008, Nz 24485/2008
  (from: 06/26/2008)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person