Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3686/B

Business name: 
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii
  (from: 05/22/2008 until: 11/24/2016)
Registered seat: 
Pribinova 25
Bratislava 811 09
  (from: 03/07/2007 until: 11/24/2016)
Identification number (IČO): 
35 954 175
  (from: 09/13/2005)
Date of entry: 
09/13/2005
  (from: 09/13/2005)
Date of deletion: 
11/25/2016
  (from: 11/25/2016)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/25/2016)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/13/2005)
Capital: 
3 319 391,8874 EUR Paid up: 3 319 391,8874 EUR
  (from: 10/26/2010 until: 11/24/2016)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 10/28/2008
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 22. 10. 2008 č. k. 6K/34/2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť 28. 10. 2008 bol vyhlásený konkurz na majetok Európska zdravotná poišťovňa, a.s. v likvidácii
  (from: 12/10/2008)
Bankruptcy trustee: 
Ing. Eduard Hyránek , PhD.
Púchovská 12
Bratislava 811 09
From: 10/18/2008
  (from: 12/10/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/02/2008
  (from: 05/22/2008)
 Liquidators:
CLC advokátska kancelária s. r. o.
Panská 9
Bratislava 811 01
From: 05/12/2008 Until: 11/25/2016
  (from: 05/22/2008)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti robí v mene spoločnosti likvidátor, pričom likvidátor sa za spoločnosť podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s uvedením funkcie.
  (from: 05/22/2008)
Other legal facts: 
Európska zdravotná poisťovňa, a.s. v likvidácii sa vymazáva z obchodného registra.
  (from: 11/25/2016)
Date of updating data in databases:  08/11/2022
Date of extract :  08/14/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person