Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  186/R

Business name: 
Považské strojárne a.s.
  (from: 04/22/1992)
Registered seat: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica 017 34
  (from: 04/22/1992)
Identification number (IČO): 
31 561 705
  (from: 04/22/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 05/03/1993)
zmenárne
  (from: 05/03/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/03/1993)
stravovanie závodné (v tom bufety)
  (from: 05/03/1993)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.)
  (from: 05/03/1993)
výroba pracovaných odevov
  (from: 05/03/1993)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
  (from: 05/03/1993)
výroba stolárska
  (from: 05/03/1993)
tlač a viazanie kníh
  (from: 05/03/1993)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítač
  (from: 05/03/1993)
výroba predvalkov. plechov, drôtov a profilov a iné hutné spracovanie surového železa a ocele
  (from: 05/03/1993)
výroba drahých kovov, neželezných. vrátane ich hutn. výrobkov
  (from: 05/03/1993)
odlievanie kovov - zlievárenstvo
  (from: 05/03/1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/03/1993)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 05/03/1993)
výroba a opravy poľnophospodárskych strojov
  (from: 05/03/1993)
výroba spaľovaích motorov
  (from: 05/03/1993)
výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - prevodovky
  (from: 05/03/1993)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia podľa dohody
  (from: 05/03/1993)
montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení z výroba rozvodov nízkeho napätia
  (from: 05/03/1993)
jemná mechanika
  (from: 05/03/1993)
motnáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/03/1993)
činnosť v oblasti nehnuteľnosti
  (from: 05/03/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez osluhujúceho personálu, kancelárskych strojov a zariadení vr. zariadení na spracovanie údajov
  (from: 05/03/1993)
výroba motocyklov
  (from: 05/03/1993)
klampiarstvo
  (from: 05/03/1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 05/03/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993)
skladovanie
  (from: 05/03/1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 05/03/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/03/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/03/1993)
databanky
  (from: 05/03/1993)
údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/03/1993)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 05/03/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/03/1993)
sekretárske služby a preklady
  (from: 05/03/1993)
reklamné činnosti
  (from: 05/03/1993)
fotografické služby
  (from: 05/03/1993)
predškolská výchova
  (from: 05/03/1993)
ubytovacie služby - hotel s možnosťou stravovania do triedy * *
  (from: 05/03/1993)
vzdelávanie
  (from: 05/03/1993)
kurzy programovania a obsluhy personál- nych počítačov
  (from: 05/03/1993)
podľa požiadaviek
  (from: 05/03/1993)
zváračská škola
  (from: 05/03/1993)
organizovanie výuky cudzích jazykov
  (from: 05/03/1993)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
  (from: 05/03/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993)
výroba leteckého motora
  (from: 05/03/1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod Správa majetku a služby ----------------------------------- výroba pracovných odevov
  (from: 05/03/1993)
tlač a viazanie kníh
  (from: 05/03/1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/03/1993)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 05/03/1993)
jemná mechanika
  (from: 05/03/1993)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 05/03/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/03/1993)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracov. údajov
  (from: 05/03/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993)
skladovanie
  (from: 05/03/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/03/1993)
reklamné činnosti
  (from: 05/03/1993)
fotografické služby
  (from: 05/03/1993)
predškolská výchova
  (from: 05/03/1993)
poskytovanie ubytovania - HOTEL
  (from: 05/03/1993)
zmenárne
  (from: 05/03/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/03/1993)
stravovanie závodné /v tom bufety/
  (from: 05/03/1993)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
  (from: 05/03/1993)
pri akciovej spoločnosti: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnoco- vanie zbraní a streliva
  (from: 10/08/1993)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod ---------------------------------------Správa majetku a služby : ----------------------- obchodná činnosť s odpadmi
  (from: 01/17/1995)
obchodná činnosť so zvláštnym a nebezpečným odpadom
  (from: 07/20/1995)
Považské strojárne a.s. - výroba plynových vykurovacích zariadení
  (from: 05/14/1996)
výroba upevňovacích pásov
  (from: 05/14/1996)
ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť v rozsahu uvedenom v prílohe rozhodnutia MZ SR č. 735/1996-B, zo dňa 6.3.1996
  (from: 07/09/1996)
technik požiarnej ochrany
  (from: 11/03/1997)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 11/03/1997)
ochrana majetku a osôb
  (from: 11/03/1997)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/1996)
Ing. Peter Ondro - Predseda a člen
Štummerova 1838
Topoľčany
  (from: 05/16/2022)
Ing. Igor Gubala - podpredseda a člen
Tulská 1684/4
Žilina
  (from: 05/16/2022)
Ing. Gejza Böhm - člen
Budyšínska 14
Bratislava
  (from: 12/12/1996)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (from: 05/16/2022)
Ing. Tibor Ďurajka - člen
Lúčna 1014
Bytča
  (from: 05/16/2022)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Farského 16
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripája podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/09/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod SPRÁVA MAJETKU A SLUŽBY
  (from: 06/28/1993)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 06/28/1993)
Head: 
Ing. Jozef Polačko
Dedovec 1833/351
Považská Bystrica
  (from: 05/16/2022)
 
 
Capital: 
3 994 018 000 Sk
  (from: 03/19/1993)
Shares: 
Number of shares: 3994018
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/09/1996)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Herceg
Štefánikova 5
Bratislava 1 811 05
  (from: 10/17/2003)
Supervisory board: 
Pavol Šujak - člen
SNP 1459/83
Považská Bystrica
  (from: 05/16/2022)
Ing. Pavol Mikuš - člen
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (from: 07/09/1996)
Pavol Bohunský - člen
Stred 49-15/20
Považská Bystrica
  (from: 07/09/1996)
Dr. Eduard Horváth - predseda
Jasovská 17
Bratislava
  (from: 01/02/1998)
Ladislav Štica - člen
Jadrova 9
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
JUDr. Ladislav Kružlík - člen
Znievska 6
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Hrobáková 13
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Other legal facts: 
Odštepné závody boli zriadené rozhodnutím predstavenstva a.s. č. 1/1992 zo dňa 18.5.1992 a č. 2/1992 zo dňa 29.6.1992. Stary spis: Sa 335 Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ustanovením zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/22/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 03/19/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 07/15/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.1.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 02/11/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 07/20/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.6.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 335
  (from: 07/09/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 122/97, NZ 127/97 zo dňa 20.08.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 11/03/1997)
Valné zhromaždenie dňa 10.10.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade.
  (from: 01/02/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.1998 /notárska zápisnica N 183/98, NZ 184/98/ bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/06/1998)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8K 288/99-150 zo dňa 22.5.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.6.2000 vyhláseil konkurz na majetok Považské strojárne a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 31 561 705. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Herceg, Štefánikova 5, 811 05 Bratislava 1.
  (from: 10/17/2003)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person