Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  186/R

Business name: 
Považské strojárne a.s.
  (from: 04/22/1992)
Registered seat: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica 017 34
  (from: 04/22/1992)
Identification number (IČO): 
31 561 705
  (from: 04/22/1992)
Date of entry: 
05/01/1992
  (from: 04/22/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/22/1992)
Objects of the company: 
cestná nákladná doprava
  (from: 05/03/1993)
zmenárne
  (from: 05/03/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/03/1993)
stravovanie závodné (v tom bufety)
  (from: 05/03/1993)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst.)
  (from: 05/03/1993)
výroba pracovaných odevov
  (from: 05/03/1993)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
  (from: 05/03/1993)
výroba stolárska
  (from: 05/03/1993)
tlač a viazanie kníh
  (from: 05/03/1993)
rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítač
  (from: 05/03/1993)
výroba predvalkov. plechov, drôtov a profilov a iné hutné spracovanie surového železa a ocele
  (from: 05/03/1993)
výroba drahých kovov, neželezných. vrátane ich hutn. výrobkov
  (from: 05/03/1993)
odlievanie kovov - zlievárenstvo
  (from: 05/03/1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/03/1993)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 05/03/1993)
výroba a opravy poľnophospodárskych strojov
  (from: 05/03/1993)
výroba spaľovaích motorov
  (from: 05/03/1993)
výroba traktorov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo - prevodovky
  (from: 05/03/1993)
výroba strojov pre určité hospodárske odvetvia podľa dohody
  (from: 05/03/1993)
montáž, oprava, údržba a revízie elektrických zariadení z výroba rozvodov nízkeho napätia
  (from: 05/03/1993)
jemná mechanika
  (from: 05/03/1993)
motnáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/03/1993)
činnosť v oblasti nehnuteľnosti
  (from: 05/03/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez osluhujúceho personálu, kancelárskych strojov a zariadení vr. zariadení na spracovanie údajov
  (from: 05/03/1993)
výroba motocyklov
  (from: 05/03/1993)
klampiarstvo
  (from: 05/03/1993)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 05/03/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993)
skladovanie
  (from: 05/03/1993)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 05/03/1993)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 05/03/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/03/1993)
databanky
  (from: 05/03/1993)
údržba a opravy kancelárskych a počítačových strojov a zariadení na spracovanie dát
  (from: 05/03/1993)
výskum a vývoj v oblasti technických a prírodných vied
  (from: 05/03/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/03/1993)
sekretárske služby a preklady
  (from: 05/03/1993)
reklamné činnosti
  (from: 05/03/1993)
fotografické služby
  (from: 05/03/1993)
predškolská výchova
  (from: 05/03/1993)
ubytovacie služby - hotel s možnosťou stravovania do triedy * *
  (from: 05/03/1993)
vzdelávanie
  (from: 05/03/1993)
kurzy programovania a obsluhy personál- nych počítačov
  (from: 05/03/1993)
podľa požiadaviek
  (from: 05/03/1993)
zváračská škola
  (from: 05/03/1993)
organizovanie výuky cudzích jazykov
  (from: 05/03/1993)
kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
  (from: 05/03/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993)
výroba leteckého motora
  (from: 05/03/1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod Správa majetku a služby ----------------------------------- výroba pracovných odevov
  (from: 05/03/1993)
tlač a viazanie kníh
  (from: 05/03/1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/03/1993)
skúšky a revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 05/03/1993)
jemná mechanika
  (from: 05/03/1993)
činnosť v oblasti nehnuteľností
  (from: 05/03/1993)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/03/1993)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracov. údajov
  (from: 05/03/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993)
skladovanie
  (from: 05/03/1993)
projektovanie elektrických zariadení
  (from: 05/03/1993)
reklamné činnosti
  (from: 05/03/1993)
fotografické služby
  (from: 05/03/1993)
predškolská výchova
  (from: 05/03/1993)
poskytovanie ubytovania - HOTEL
  (from: 05/03/1993)
zmenárne
  (from: 05/03/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 05/03/1993)
stravovanie závodné /v tom bufety/
  (from: 05/03/1993)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
  (from: 05/03/1993)
pri akciovej spoločnosti: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnoco- vanie zbraní a streliva
  (from: 10/08/1993)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod ---------------------------------------Správa majetku a služby : ----------------------- obchodná činnosť s odpadmi
  (from: 01/17/1995)
obchodná činnosť so zvláštnym a nebezpečným odpadom
  (from: 07/20/1995)
Považské strojárne a.s. - výroba plynových vykurovacích zariadení
  (from: 05/14/1996)
výroba upevňovacích pásov
  (from: 05/14/1996)
ambulantná a ústavná zdravotná starostlivosť v rozsahu uvedenom v prílohe rozhodnutia MZ SR č. 735/1996-B, zo dňa 6.3.1996
  (from: 07/09/1996)
technik požiarnej ochrany
  (from: 11/03/1997)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 11/03/1997)
ochrana majetku a osôb
  (from: 11/03/1997)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 08 ------------------------------------------Letecké motory : ---------------- obchodná činnosť s odpadom
  (from: 01/17/1995 until: 09/30/1997)
likvidácia odpadu spaľovaním
  (from: 07/20/1995 until: 05/12/2004)
obchodná činnosť s odpadmi - predaj škváry a trosky z uhlia
  (from: 07/20/1995 until: 05/12/2004)
pri Odštepnom závode 09 - Energetika: - odstraňovanie odpadu a odvod odpadových vôd
  (from: 10/08/1993 until: 05/12/2004)
pri Odštepnom závode - Vývojový ústav: - vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva
  (from: 10/08/1993 until: 10/08/1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 08 - Letecké motory -------------------------------- odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (from: 10/09/1993 until: 09/30/1997)
vývoj, výroba, opravy, úpravy, preprava, nákup, predaj, požičiavanie a znehodnocovanie zbraní a streliva
  (from: 10/09/1993 until: 01/01/1998)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 10 - NÁRADIE -------------------------- výroba kovových konštukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 10/09/1993 until: 01/01/1998)
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 01 -----------------------------------------Farmet : -------- nakladanie s odpadom - výkup a úprava odpadu medi a jej zliatín /č.odpadu 35310/
  (from: 01/17/1995 until: 01/01/1998)
revízie elektrických zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 10/08/1993)
vývoj, výroba a odbyt vo výrobných odboroch * agregáty pre letecký priemysel * polotovary farebnej metalurgie * obrábacie stroje, jednoúčelové stroje a zariadenia * prevodovky pre traktory, stavebné, cestné a poľnohospodárske stroje * špeciálne náradie * špeciálna technika * meracia technika * stroje pre nekonvenčné technológie * valivé ložiská * stacionárne benzínové motory a agregáty pre poľnohospodársku mechanizáciu * mopedy a motocykle
  (from: 04/22/1992 until: 05/02/1993)
výkon vyšších dodávateľských funkcií
  (from: 04/22/1992 until: 05/02/1993)
projektová činnosť v rozsahu udeleného oprávnenia
  (from: 04/22/1992 until: 05/02/1993)
obchodná činnosť a poskytovanie služieb vč. stavebných prác
  (from: 04/22/1992 until: 05/02/1993)
zahraničná obchodná činnosť, kooperačná a ostatné podnikateľské činnosti
  (from: 04/22/1992 until: 05/02/1993)
maloobchodná činnosť
  (from: 04/22/1992 until: 05/02/1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod - Vývojový ústav ---------------------------- - výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied a technických vied
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
sekretárske služby a preklady
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba leteckého motora
  (from: 05/03/1993 until: 09/30/1997)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov okrem výroby stojov a zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 09/30/1997)
Považské strojárne a.s. odst. závod 01 - Farmet ------------------------ výroba predvalkov, plechov, drôtov a profilov
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba drahých a ostatných kovov neželez- ných vrátane ich hutných výrobkov
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba kov. konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a tech. vied
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 02 - výroba strojov a zariadení ------------------------------------------- - výroba stolárska
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
výroba kovových konštrukcií a kovospracujúcich výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
výroba strojov pre určité hospod. odvetvie podľa dohody
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
montáž, opravy, údržba a revízie alektrických zariadení a výroba rozvodov nízkeho napätia
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
klampiarstvo
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru a iných výrobkov z usní a podobných hmôt
  (from: 05/03/1993 until: 10/07/1993)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 03 - Valož ---------------------- výroba kov. konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 05/21/1995)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 05/03/1993 until: 05/21/1995)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/03/1993 until: 05/21/1995)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 05 - Polnotech -------------------------- - výroba kovových konštrukcií a kovosprac. výrobkov, okrem výroby strojov a zariadení
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba a opravy poľnohospod. strojov
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba spaľovacích motorov
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
predaj, údržba a oprava motor. vozidiel
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
výroba traktorov pre poľnohospod. a les- níctvo - prevodovky
  (from: 05/03/1993 until: 01/01/1998)
Považské strojárne a.s. odšt. závod 08 - Letecké motory a náradie ------------------------------------------ odlievanie kovov /zlievárenstvo/
  (from: 05/03/1993 until: 10/08/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/1996)
Managing board
  (from: 04/22/1992 until: 07/08/1996)
Ing. Peter Ondro - Predseda a člen
Štummerova 1838
Topoľčany
  (from: 05/16/2022)
Ing. Igor Gubala - podpredseda a člen
Tulská 1684/4
Žilina
  (from: 05/16/2022)
Ing. Gejza Böhm - člen
Budyšínska 14
Bratislava
  (from: 12/12/1996)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (from: 05/16/2022)
Ing. Tibor Ďurajka - člen
Lúčna 1014
Bytča
  (from: 05/16/2022)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Farského 16
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Ing. Štefan B l a š k o - člen
Malobytčianska 82
Bytča
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Rudolf C h o v a n č í k - člen
Štúrova 42/15
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Igor Gubala - podpredseda
Tulská 1684/4
Žilina
  (from: 01/02/1998 until: 05/12/2004)
Ing. Jaroslav H a r v á n e k - Podpredseda
Sídlisko 1016/27
Bytča
  (from: 07/15/1993 until: 02/10/1994)
Ing. Jaroslav H a r v á n e k - predseda
Sídlisko 9.mája 1016/27
Bytča
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Jaroslav Harvánek
ul. Brezová 1016/27
Bytča
  (from: 10/17/1995 until: 05/14/1996)
Ing. Jaroslav Harvánek - člen
ul. Brezová 1016/27
Bytča
  (from: 05/15/1996 until: 12/11/1996)
Ing. Jozef Janošec - Člen
Popradská 4/3
Žilina
  (from: 07/15/1993 until: 04/05/1994)
Ing. Jozef Janošec - Predseda
Popradská 4/3
Žilina
  (from: 04/06/1994 until: 10/10/1994)
Ing. Jozef Janošec , CSc. - člen
Popradská 4/3
Žilina
  (from: 10/11/1994 until: 02/06/1995)
Ing. Miroslav Janza
Mládežnícka 318/3
Považská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 10/10/1994)
Ing. Miroslav Janza - člen
Mládežnícka 318/3
Považská Bystrica
  (from: 10/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Miroslav Janza - člen
Mládežnícka 318/3
Považská Bystrica
  (from: 05/15/1996 until: 12/11/1996)
Ing. Milan K r a j č í - člen
Stred 57-50/14
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Jozef Káan - člen
L. Sáru 9
Brezno
  (from: 12/12/1996 until: 01/01/1998)
Ing. Martin Kožányi - člen
Svätovojtešská 24
Bratislava
  (from: 12/12/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Milan Krajčí - člen
Stred 57-50/14
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 02/10/1994)
Ing. Miloš Kraus - Podpredseda
Mládežnícka 329/l4
Považská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 02/06/1995)
Ing. Miloš Kraus - Predseda
Mládežnícka 329/l4
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 04/05/1994)
Ing. Juraj Lovíšek - Podpredseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 05/14/1996)
Ing. Juraj Lovíšek - Podpredseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (from: 05/15/1996 until: 12/11/1996)
PhDr. Benjamín Luknár - Podpredseda
Rustaveliho 3
Bratislava
  (from: 11/03/1997 until: 01/01/1998)
JUDr. Alojz M a j s t r í k - člen
Sídlisko 9.mája 1015/52
Bytča
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Peter Ondro - Predseda
D. Jurkoviča 2362/2
Topoľčany
  (from: 12/12/1996 until: 05/12/2004)
Ing. Ján P a u č i n - člen
SNP 1449/54/9
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 06/17/1993)
Ing. Ján P i r i č - 1. podpredseda
Smrekova 20
Žilina
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Anton P r a ž e n i c a - člen
Kuzmányho 923/27
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Ján Pirič - člen
Smrekova 20
Žilina
  (from: 02/11/1994 until: 10/10/1994)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 923/27
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 02/06/1995)
Ing. Juraj Rečka - Podpredseda
Vajanského 71/2
Poprad
  (from: 12/12/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (from: 10/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (from: 05/15/1996 until: 12/11/1996)
Ing. Ivan Sivák - člen
Švantnerova 5
Bratislava
  (from: 12/12/1996 until: 11/02/1997)
Ing. Ján Š p i a k - člen
Dedovec 1796/314
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Ladislav V r b i c a - 2. podpredseda
Hliny 1360/183
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Jozef Z e m a n č í k - člen
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Jozef Zemančík - člen
1. mája 972/1
Považská Bystrica
  (from: 05/15/1996 until: 12/11/1996)
Jozef Zemančík - člen
ul. 1. mája 972/1
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 05/14/1996)
Ing. Peter Ondro - Predseda a člen
Štummerova 1838
Topoľčany
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2022)
Ing. Igor Gubala - podpredseda a člen
Tulská 1684/4
Žilina
  (from: 05/13/2004 until: 05/15/2022)
Ing. Vladimír Sako - člen
343/50
Veľké Rovné
  (from: 11/03/1997 until: 05/15/2022)
Ing. Tibor Ďurajka - člen
Lúčna 1014
Bytča
  (from: 11/03/1997 until: 05/15/2022)
Ing. Viktor Birnstein - člen
Farského 16
Bratislava
  (from: 11/03/1997 until: 05/15/2022)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (from: 01/02/1998 until: 05/15/2022)
Acting in the name of the company: 
Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripája podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/09/1996)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva, a to i každý samostatne Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/22/1992 until: 07/08/1996)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod SPRÁVA MAJETKU A SLUŽBY
  (from: 06/28/1993)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 06/28/1993)
Head: 
Ing. Jozef Polačko
Dedovec 1833/351
Považská Bystrica
  (from: 05/16/2022)
Ing. Jozef Polačko
Dedovec 1833/351
Považská Bystrica
  (from: 06/28/1993 until: 05/15/2022)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O9 - Energetika
  (from: 05/14/1996 until: 05/12/2004)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 05/14/1996 until: 05/12/2004)
Head: 
Oliver Gajdoš
ul. I.Krasku 251/5-24
Považská Bystrica
  (from: 05/14/1996 until: 05/12/2004)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (from: 05/14/1996 until: 01/01/1998)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 05/14/1996 until: 01/01/1998)
Head: 
Ing. Rudolf Pernis CSc.
SNP 1480/133
Považská Bystrica
  (from: 05/14/1996 until: 01/01/1998)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (from: 07/20/1995 until: 01/01/1998)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 07/20/1995 until: 01/01/1998)
Head: 
Ing. Jaroslav Dubec
151
Klieština
  (from: 07/20/1995 until: 01/01/1998)
 
 
Name: 
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 07 - POVZBROJ
  (from: 10/14/1996 until: 09/30/1997)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 10/14/1996 until: 09/30/1997)
Head: 
Ing. Pavol Sárinec
Stred 54/33-15
Považská Bystrica
  (from: 10/14/1996 until: 09/30/1997)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 08 - LETECKÉ MOTORY
  (from: 04/20/1995 until: 09/30/1997)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 09/30/1997)
Head: 
Ing. Pavol Ando
SNP 1459/82-1
Považská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 09/30/1997)
 
 
Name: 
Považské strojárne, a.s. odštepný závod 07 - POVZBROJ
  (from: 07/20/1995 until: 10/13/1996)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 07/20/1995 until: 10/13/1996)
Head: 
Ing. Dušan Melioris
SNP 1470/112-1
Považská Bystrica
  (from: 07/20/1995 until: 10/13/1996)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod - Vývojový ústav
  (from: 04/20/1995 until: 05/13/1996)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 05/13/1996)
Head: 
Ing. Milan Riško
SNP 1459/83
Považská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 05/13/1996)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (from: 04/20/1995 until: 05/13/1996)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 05/13/1996)
Head: 
Ing. Jozef Rolinčin
SNP 1459/82-7
Považská Bystrica
  (from: 04/20/1995 until: 05/13/1996)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O9 - Energetika
  (from: 04/22/1992 until: 05/13/1996)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 05/13/1996)
Head: 
Ing. Ľubomír Frollo
Mládežnícka 8
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 05/13/1996)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (from: 02/07/1995 until: 07/19/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 07/19/1995)
Head: 
Ing. Jozef Gardian
Dedovec 179
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 07/19/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O3 - V A L O Ž
  (from: 04/22/1992 until: 05/21/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 05/21/1995)
Head: 
Ing. Štefan Blaško
Malobytčianska 82
Bytča
  (from: 04/22/1992 until: 05/21/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod - Vývojový ústav
  (from: 10/09/1993 until: 04/19/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 10/09/1993 until: 04/19/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (from: 04/06/1994 until: 04/19/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 04/19/1995)
Head: 
Ing. Jozef Kvasnička
Mládežnícka ul. 328/10
Považská Bystrica
  (from: 04/06/1994 until: 04/19/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 08 - LETECKÉ MOTORY
  (from: 07/15/1994 until: 04/19/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1994 until: 04/19/1995)
Head: 
Ing. Ján Čičman
Zakvašov 1522/34
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1994 until: 04/19/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 05-POĽNOTECH
  (from: 02/07/1995 until: 04/19/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 04/19/1995)
Head: 
Anton Valient
412
Považská Teplá
  (from: 02/07/1995 until: 04/19/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (from: 07/15/1994 until: 02/06/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1994 until: 02/06/1995)
Head: 
Ing. Juraj Lovíšek
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1994 until: 02/06/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 05-POĽNOTECH
  (from: 07/15/1994 until: 02/06/1995)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1994 until: 02/06/1995)
Head: 
Ing. Jaroslav Dubec
Stred 43/21
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1994 until: 02/06/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 10 - NÁRADIE
  (from: 10/09/1993 until: 07/14/1994)
Registered seat: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica
  (from: 10/09/1993 until: 07/14/1994)
Head: 
Ing. Ľuboš Dubec
Hliny 1417/19-11
Považská Bystrica
  (from: 10/09/1993 until: 07/14/1994)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod 08 - LETECKÉ MOTORY
  (from: 10/09/1993 until: 07/14/1994)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 10/09/1993 until: 07/14/1994)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O5 - POLNOTECH
  (from: 09/10/1992 until: 07/14/1994)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 09/10/1992 until: 07/14/1994)
Head: 
Ing. Ľubomír Dobias
ČSSD 925/1-26
Považská Bystrica
  (from: 09/10/1992 until: 07/14/1994)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (from: 02/07/1994 until: 04/05/1994)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1994 until: 04/05/1994)
Head: 
Vladimír Vávra
Nemocničná 989/5-8
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1994 until: 04/05/1994)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O1 - F A R M E T
  (from: 04/22/1992 until: 02/06/1994)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 02/06/1994)
Head: 
Ing. Ján Špiak
Dedovec 1796/314
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 02/06/1994)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O8 LETECKÉ MOTORY A NÁRADIE
  (from: 04/22/1992 until: 10/08/1993)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 10/08/1993)
Head: 
Ing. Ján Pirič
Smrekova 20
Žilina
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1994)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod Vývojový ústav
  (from: 04/22/1992 until: 10/08/1993)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 10/08/1993)
Head: 
Ing. Dušan Melioris
SNP 170/113-1
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 04/19/1995)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod O2 VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ
  (from: 04/22/1992 until: 07/07/1993)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/07/1993)
Head: 
Ing. Rudolf Chovančík
Štúrova 42/15
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/07/1993)
 
 
Name: 
Považské strojárne a.s. odštepný závod SPRÁVA MAJETKU A SLUŽBY
  (from: 04/22/1992 until: 06/27/1993)
Registered seat: 
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 06/27/1993)
Head: 
Ing. Ján Paučin
SNP 1449/54-9
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 06/27/1993)
 
 
Capital: 
3 994 018 000 Sk
  (from: 03/19/1993)
3 994 018 000 Kčs
  (from: 04/22/1992 until: 03/18/1993)
Shares: 
Number of shares: 3994018
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/09/1996)
Number of shares: 3994018
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/19/1993 until: 07/08/1996)
Number of shares: 3874198
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 03/18/1993)
Number of shares: 119820
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/22/1992 until: 03/18/1993)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Peter Herceg
Štefánikova 5
Bratislava 1 811 05
  (from: 10/17/2003)
Supervisory board: 
Pavol Šujak - člen
SNP 1459/83
Považská Bystrica
  (from: 05/16/2022)
Ing. Pavol Mikuš - člen
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (from: 07/09/1996)
Pavol Bohunský - člen
Stred 49-15/20
Považská Bystrica
  (from: 07/09/1996)
Dr. Eduard Horváth - predseda
Jasovská 17
Bratislava
  (from: 01/02/1998)
Ladislav Štica - člen
Jadrova 9
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
JUDr. Ladislav Kružlík - člen
Znievska 6
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Hrobáková 13
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (from: 05/16/2022)
Ing. Jozef A l m á š i - člen
SNP 1472/119-7
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Jozef Almáši
SNP 1472/119-7
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 07/19/1995)
Ing. Jozef Almáši - člen
SNP 1472/119-7
Považská Bystrica
  (from: 07/20/1995 until: 07/08/1996)
Ing. Vladimír Blaškovič - člen
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 01/01/1998)
RNDr. Martin Blaškovič - Predseda
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 01/01/1998)
Ing. Martin Dorčák - člen
SNP 1473/121
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 07/19/1995)
Ing. Ľubomír F r o l l o - člen
Mládežnícka 8
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Dr. Ing. Pavel H r o c h , CSc. - podpredseda
ČSSD 932/17-44
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 03/18/1993)
Dr. Ing. Pavel H r o c h , CSc. - Podpredseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 02/10/1994)
Dr. Ing. Pavel H r o c h , CSc. - Predseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (from: 03/19/1993 until: 07/14/1993)
Ing. Michal Hirjak - člen
Klenova 5
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 01/01/1998)
Doc. Dr. Ing. Pavel Hroch , CSc. - Predseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (from: 10/11/1994 until: 07/19/1995)
Dr. Ing. Pavel Hroch , CSc. - Podpredseda
Lánska 932/17-44
Považská Bystrica
  (from: 02/11/1994 until: 10/10/1994)
Ing. Stanislav K a l i v o d a - člen
Hliny 1421/23-12
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Michal K r a j č o v i č , CSc. - člen
Košická 39
Bratislava
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Jozef Kniebügl - člen
Ľ. Podjavorinskej 30
Zlaté Moravce
  (from: 07/20/1995 until: 05/14/1996)
Ing. Juraj L o v í š e k - predseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 03/18/1993)
Ing. Pavol Ľupták - člen
Partizánska 83
Trenčianske Teplice
  (from: 07/20/1995 until: 05/14/1996)
Ing. Juraj Ondriš - Podpredseda
Romanova 33
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 01/01/1998)
Ing. Pavol Ondriš - člen
Segnáre 78
Bratislava
  (from: 05/15/1996 until: 01/01/1998)
Ing. Vladimír Ondriš
Segnáre 78
Bratislava
  (from: 07/09/1996 until: 01/01/1998)
Ing. Jozef R i z m a n - člen
Paračka 1027
Likavka
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Vladimír Rajčák - člen
Strečnianska 5
Bratislava
  (from: 07/15/1993 until: 05/14/1996)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I.Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 10/10/1994)
Juraj S e n k o
Hliníky 750/63
Považská Bystrica
  (from: 03/19/1993 until: 07/14/1993)
genmjr. Ing. Andrej Sabol - člen
Inovecká 7
Trenčín
  (from: 02/11/1994 until: 07/19/1995)
Juraj Senko - člen
Hliníky 750/63
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 07/08/1996)
RNDr. Ladislav Skalák , CSc. - člen
7l8
Dunajská Lužná
  (from: 07/15/1993 until: 02/10/1994)
Štefan Š p r o c h a - člen
Rozkvet 2031/60-8
Považská Bystrica
  (from: 04/22/1992 until: 03/18/1993)
Štefan Š p r o c h a - Podpredseda
Rozkvet 2031/60-8
Považská Bystrica
  (from: 03/19/1993 until: 07/14/1993)
Ing. Ivan Šobáň - člen
Nobelova 20
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 05/14/1996)
Štefan Šprocha - člen
Rozkvet 2031/60
Považská Bystrica
  (from: 05/15/1996 until: 07/08/1996)
Štefan Šprocha - člen
Rozkvet 2031/60-8
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 10/10/1994)
Štefan Šprocha - člen
Rozkvet 2031/61-8
Považská Bystrica
  (from: 10/11/1994 until: 01/16/1995)
Štefan Šprocha - Podpredseda
Rozkvet 2031/60
Považská Bystrica
  (from: 10/11/1994 until: 05/14/1996)
Ing. Stanislav Švec - člen
SNP 1463/94-5
Považská Bystrica
  (from: 07/20/1995 until: 05/14/1996)
Jozef T a m á š i - člen
171
Plevník
  (from: 04/22/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Ladislav Vaškovič - člen
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 07/15/1993 until: 07/19/1995)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSC. - Predseda
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 07/20/1995 until: 05/14/1996)
Jozef Zemančík - člen
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (from: 07/15/1993 until: 02/06/1995)
Pavol Šujak - člen
SNP 1459/83
Považská Bystrica
  (from: 07/09/1996 until: 05/15/2022)
Ladislav Štica - člen
Jadrova 9
Bratislava
  (from: 01/02/1998 until: 05/15/2022)
Ing. Mikuláš Andris - člen
Líščie Nivy 10
Bratislava
  (from: 01/02/1998 until: 05/15/2022)
JUDr. Ladislav Kružlík - člen
Znievska 6
Bratislava
  (from: 01/02/1998 until: 05/15/2022)
JUDr. Peter Zelenay - člen
Hrobáková 13
Bratislava
  (from: 01/02/1998 until: 05/15/2022)
Ing. Dana Haľamová - člen
Saratovská 16
Bratislava
  (from: 01/02/1998 until: 05/15/2022)
Other legal facts: 
Odštepné závody boli zriadené rozhodnutím predstavenstva a.s. č. 1/1992 zo dňa 18.5.1992 a č. 2/1992 zo dňa 29.6.1992. Stary spis: Sa 335 Spoločnosť bola založená zakl. zmluvou zo dňa 13.4.1992 a rozh. zakladateľa podľa § 154, 172 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. prijatím stanov v súlade s ustanovením zák. č. 92/91 Zb.
  (from: 04/22/1992)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 03/19/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l8.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 07/15/1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.1.1994 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 02/11/1994)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.6.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 335
  (from: 07/20/1995)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 6.6.1996 bola schválená zmena stanov Stary spis: Sa 335
  (from: 07/09/1996)
Valné zhromaždenie (notárska zápisnica N 122/97, NZ 127/97 zo dňa 20.08.1997) rozhodlo o zmene stanov a.s.
  (from: 11/03/1997)
Valné zhromaždenie dňa 10.10.1997 rozhodlo o zmenách v dozornej rade.
  (from: 01/02/1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 10.7.1998 /notárska zápisnica N 183/98, NZ 184/98/ bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/06/1998)
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 8K 288/99-150 zo dňa 22.5.2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť 14.6.2000 vyhláseil konkurz na majetok Považské strojárne a.s., Robotnícka ul., 017 34 Považská Bystrica, IČO 31 561 705. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Peter Herceg, Štefánikova 5, 811 05 Bratislava 1.
  (from: 10/17/2003)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/05/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person