Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  226/R

Business name: 
PS Manet, a.s.
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Považské strojárne MANET, a.s.
  (from: 02/07/1995 until: 04/29/2001)
PS MOTOR MANET, a.s.
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Registered seat: 
Robotnícka ul.
Považská Bystrica 017 01
  (from: 03/10/1994 until: 02/27/2006)
Identification number (IČO): 
31 602 614
  (from: 03/10/1994)
Date of entry: 
03/10/1994
  (from: 03/10/1994)
Date of deletion: 
02/28/2006
  (from: 02/28/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Uznesením sp. zn. 2K 227/00 zo dňa 03.12.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.01.2003, Krajský súd v Bratislave zrušil konkurz na majetok úpadcu Považské strojárne MANET a.s., Robotnícka ul., Považská Bystrica, IČO 31 602 614 pre nedostatok predpokladov pre konkurz.
  (from: 02/28/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/10/1994)
Objects of the company: 
výroba a predaj motocyklov, náhradných dielov a príslušenstva
  (from: 03/10/1994 until: 02/27/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 03/10/1994 until: 02/27/2006)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/10/1994 until: 02/27/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Managing board
  (from: 03/10/1994 until: 04/29/2001)
Ing. Viliam Andrašík - Podpredseda
Zakvášov 1517/47-11
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 06/12/1997)
Ing. Juraj Augustín - predseda
Pražská 10
Košice
  (from: 06/24/1998 until: 12/21/1999)
Ing. Ľubomír Dobias - Člen
Lánska 925/1-26
Považská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Ing. Peter Jankejech - Člen
Rozkvet 2031/612
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 06/17/1996)
Ing. Miloš Kraus - Predseda
Mládežnícka 329/14
Považská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Ing. Juraj Lovíšek - Predseda
Jesenského 278/31
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 06/23/1998)
Ing. Pavol Mikuš - Člen
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (from: 06/18/1996 until: 06/12/1997)
Ing. Pavol Mikuš - Podpredseda
Rozkvet 2031/63-55
Považská Bystrica
  (from: 06/13/1997 until: 06/23/1998)
Ing. Marián Pilátik - Podpredseda
795
Papradno
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Jozef Tamaši - Člen
Rozkvet 2030/59-61
Považská Bystrica
  (from: 06/13/1997 until: 06/23/1998)
Jozef Tamáši - Člen
Rozkvet 2030/59-61
Považská Bystrica
  (from: 06/24/1998 until: 12/21/1999)
Ing. Karol Rožánek - člen
Hlinská 18
Žilina
  (from: 06/24/1998 until: 02/27/2006)
Dušan Krajčí - predseda
Dubová 13
Žilina
  (from: 12/22/1999 until: 02/27/2006)
Ing. František Herzáň - člen
Jána Milca 15
Žilina
  (from: 12/22/1999 until: 02/27/2006)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, z kotýrch je jeden vždy predseda predstavenstva, prípadne ďalšie osoby písomne splnomocnené. Podpisovanie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia pred- stavenstva, každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis vždy dvoch členov predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti a funkcie podpisujúcich pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 03/10/1994 until: 04/29/2001)
Capital: 
97 000 000 Sk
  (from: 01/09/1998 until: 02/27/2006)
96 745 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 01/08/1998)
90 227 000 Sk
  (from: 09/04/1995 until: 06/17/1996)
Shares: 
Number of shares: 970
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Number of shares: 97000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/09/1998 until: 04/29/2001)
Number of shares: 96745
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/18/1996 until: 01/08/1998)
Number of shares: 90227
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/04/1995 until: 06/17/1996)
Number of shares: 78227
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 03/10/1994 until: 09/03/1995)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Birstein - predseda
Farského 16
Bratislava
  (from: 01/09/1998 until: 04/29/2001)
Miroslav Bubák - Člen
Šoltésovej 371/53
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 04/29/2001)
Ing. Jozef Káan - Podpredseda
L.Sáru 9
Brezno
  (from: 06/13/1997 until: 04/29/2001)
Ing. Jozef Mitošinka - Predseda
Hliny 1420/20-7
Považská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Ing. Peter Mravčák - Predseda
Hanulová 17
Bratislava
  (from: 06/13/1997 until: 01/08/1998)
Ing. Alfréd Richter - Predseda
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 06/12/1997)
Ing. Július Takáč - Členovia
Hliníky 713/26
Považská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Jozef Zemančík
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (from: 03/10/1994 until: 02/06/1995)
Jozef Zemančík - Člen
SNP 1473/120
Považská Bystrica
  (from: 02/07/1995 until: 06/12/1997)
Ladislav Štica - predseda
Jadrová 9
Bratislava
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Ing. Ivona Vavrová - člen
Jasovská 9
Bratislava
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Dr. Martin Blaškovič - člen
Hlaváčikova 41
Bratislava
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
PhDr. Benjamín Luknár - člen
Rustaveliho 3
Bratislava
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Anton Čerňan - člen
Šoltésovej 1665/167
Považská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Miroslav Bubák - člen
Šoltésovej 371/53
Považská Bystrica
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 01. 03. 1994 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. prijatím stanov. Starý spis: Sa 619 Základné imanie: predstavuje ................... 78.227.000,- Sk pozostávajúci z nepeňažného vkladu, oceneného znaleckým posudkom Doc. Ing. Júliusa Veselku, CSc., zo dňa 28. 02. 1994 pod čís. 8/94 znal. denníka č. 1 v celkovej sume 90.648.370,- Sk, z ktorého sa na nepeňažný vklad započítava 77.727.000,- Sk a peňažného vkladu ........... 500.000,- Sk
  (from: 03/10/1994 until: 02/27/2006)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.1.1995 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 619
  (from: 02/07/1995 until: 02/27/2006)
Zapisuje sa Dodatok č. 2 k Stanovám schvále- ný dňa 26.5.1995 Valným zhromaždením Stary spis: Sa 619
  (from: 09/04/1995 until: 02/27/2006)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 24.04.1996 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 619
  (from: 06/18/1996 until: 02/27/2006)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.02.1997 rozhodlo o zmenách v orgánoch spoločnosti.
  (from: 06/13/1997 until: 02/27/2006)
Valné zhromaždenie dňa 12.09.1997 /notárska zápisnica N 144/97, NZ 150/97 zo dňa 23.09. 1997/ rozhodlo o zmene stanov (dodatok č.4).
  (from: 01/09/1998 until: 02/27/2006)
Valné zhromaždenie dňa 01.12.1997 /notárska zápisnica N 626/97, NZ 625/97 / rozhodlo o zmene stanov (úplné znenie).
  (from: 01/10/1998 until: 02/27/2006)
Mimoriadne valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 34/98, NZ 33/98/ zo dňa 26.01. 1998 rozhodlo o zmenách stanov (úplné znenie)
  (from: 06/24/1998 until: 02/27/2006)
Mimoriadne valné zhromaždnie /notárska zápisnica N 264/98, NZ 263/98 zo dňa 20. 05. 1998/ rozhodlo o zmene stanov /úplné znenie/.
  (from: 01/11/1999 until: 02/27/2006)
Na zasadnutí dozornej rady dňa 3.8.1999 boli odvolaní členovia predstavenstva a zvolení noví členovia predstavenstva. Na zasadnutí predstavenstva dňa 4.8.1999 bol zvolený predseda predstavenstva.
  (from: 12/22/1999 until: 02/27/2006)
Valné zhromaždenie dňa 29.11.1999 schválilo zmenu stanov a.s. (osvedčenie o priebehu spísanej do notárskej zápisnice NZ 191/99 zo dňa 30.11.1999 a jej doplnením dodatkom č.1 NZ 62/01 zo dňa 19.3.2001). Zmena obchodného mena z pôvodného Považské strojárne MANET, a.s. na PS Manet, a.s.
  (from: 04/30/2001 until: 02/27/2006)
Uznesením Krajského súdu Bratislava zo dňa 6.4.2001 sp. zn. 2 K 227/00 bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu PS Manet, a.s., Robotnícka ul., Považská Bystrica, IČO 31 602 614 (pôvodné obchodné meno Považské strojárne MANET, a.s.). Za správcu konkurznej podstaty bola ustanovená JUDr. Soňa Baginová, komerčná právnička, ul. Royova 806, 020 01 Púchov.
  (from: 05/22/2001 until: 02/27/2006)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person