Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  155/R

Business name: 
M - GUM a.s. - v likvidácii
  (from: 02/06/2009 until: 03/31/2010)
MATADOR a.s.
  (from: 07/22/1993 until: 02/05/2009)
Gumárne Barum, a.s.
  (from: 03/29/1991 until: 07/21/1993)
Registered seat: 
Streženická cesta 45
Púchov 020 01
  (from: 07/30/2008 until: 03/31/2010)
Terézie Vansovej 1054
Púchov 020 01
  (from: 07/10/2002 until: 07/29/2008)
Terézie Vansovej 1054/45
Púchov 020 01
  (from: 03/29/1991 until: 07/09/2002)
Identification number (IČO): 
00 152 820
  (from: 03/29/1991)
Date of entry: 
07/01/1990
  (from: 03/29/1991)
Date of deletion: 
04/01/2010
  (from: 04/01/2010)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
ukončenie likvidácie
  (from: 04/01/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/29/1991)
Objects of the company: 
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 06/16/1994 until: 01/09/2008)
výroba gumových pneumatík
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
výroba rôznych gumových výrobkov
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
veľkoobchod s gumovými výrobkami a surovinami
  (from: 04/26/1995 until: 07/21/2004)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
stredné odborné učilište
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
maloobchod s gumovými výrobkami
  (from: 04/26/1995 until: 07/21/2004)
výroba gumových a plastikových produktov
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
služby motoristom s výnimkou opráv motorových vozidiel
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
výroba pneumatík a ďaľších výrobkov gumárenského priemyslu, výroba strojov a zariadení pre gumárenský a plastikársky priemysel, vývoj a výskum v odbore, nákup a predaj výrobkov gumárenského a plastikárskeho priemyslu a gumárenských surovín, poskytovanie služieb s tým súvisiacich i nepriamo s výrobnou činnosťou spoločnosti
  (from: 03/29/1991 until: 01/21/1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle rozhodnutia FMZO č. 13/11156/KU/90, zo dňa 21.11.1990
  (from: 03/29/1991 until: 01/21/1993)
výroba gumových pneumatík
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
výroba rôznych gumových výrobkov
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
veľkoobchod s gumovými výrobkami a surovinami
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
stredné odborné učilište
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
maloobchod s gumovými výrobkami
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
výroba platní, fólií, hadíc a progilov z plastov
  (from: 06/21/1995 until: 01/09/2008)
výroba obalov z plastov
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
výroba výrobkov z plastov pre stavebníctvo
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
ostatný spracovateľský priemysel - sušenie dreva
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
veľkoobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
veľkoobchod s výrobkami z plastov
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
spracovanie druhotných surovín
  (from: 06/21/1995 until: 01/09/2008)
inžinierska činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybav. sídl. celkov/
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
poskytovanie liečebno-preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v zmysle rozhodnutia MZ SR čísl. 6395/1994-B, zo dňa 3.1.1995
  (from: 06/21/1995 until: 07/21/2004)
montáž meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 09/05/1996 until: 01/09/2008)
úprava vody, rozvod a predaj upravenej vody
  (from: 09/05/1996 until: 01/09/2008)
úprava vzduchu, rozvod a predaj pre technické účely
  (from: 09/05/1996 until: 01/09/2008)
nakladanie s odpadmi /zhromažďovanie, zber, výkup, skladovanie a preprava ojazdených plášťov/
  (from: 09/05/1996 until: 01/09/2008)
nakladanie s odpadmi - zber a recyklácia PE-fólie
  (from: 09/05/1996 until: 01/09/2008)
výroba produktov z plastov
  (from: 07/02/1997 until: 01/09/2008)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 07/02/1997 until: 01/09/2008)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 07/02/1997 until: 01/09/2008)
výroba obuvi
  (from: 07/02/1997 until: 07/21/2004)
výroba a opravy výrobkov z pogumových textilií
  (from: 07/02/1997 until: 07/21/2004)
výroba brašnárskeho a sedlárskeho tovaru vrátane výrobkov z koženej galantérie
  (from: 07/02/1997 until: 07/21/2004)
ochrana majetku a osôb
  (from: 07/02/1997 until: 07/21/2004)
nakladanie s odpadmi - recyklácia ojazdených plášťov a zvulkanizovaného gumového odpadu
  (from: 07/02/1997 until: 01/09/2008)
výroba účelových strojov hlavne pre gumárenskú výrobu
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
opravy chemicko-technologických zariadení
  (from: 04/26/1995 until: 01/09/2008)
vulkanizácia-pogumovanie kovových výrobkov
  (from: 09/05/1996 until: 07/21/2004)
výroba potravinárskych prípravkov - polotovary a hotové jedlá
  (from: 09/05/1996 until: 07/21/2004)
technik požiarnej ochrany
  (from: 05/24/1999 until: 01/09/2008)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 05/24/1999 until: 01/09/2008)
poskytovanie služieb v environmentálnej oblasti v rozsahu voľných živností
  (from: 05/24/1999 until: 01/09/2008)
upratovacie a čistiace služby
  (from: 05/24/1999 until: 07/21/2004)
testovanie zmesí a komponentov na výrobu pneumatík a ostatných výrobkov z gumy
  (from: 05/24/1999 until: 01/09/2008)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (from: 11/03/1999 until: 07/21/2004)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla, rozvod plynu
  (from: 06/27/2000 until: 01/09/2008)
rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 06/25/2001 until: 01/09/2008)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení
  (from: 06/25/2001 until: 01/09/2008)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 06/25/2001 until: 01/09/2008)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 06/25/2001 until: 01/09/2008)
výroba foriem pre lisovanie pneumatík
  (from: 07/22/2004 until: 01/09/2008)
služby v oblasti programovania CNC strojov
  (from: 07/22/2004 until: 01/09/2008)
ubytovacia a pohostinská činnosť
  (from: 06/16/1994 until: 03/31/2010)
závodné stravovanie
  (from: 06/16/1994 until: 03/31/2010)
zmenárenská činnosť
  (from: 06/16/1994 until: 03/31/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
faktoring
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
forfaiting
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
vybavovanie colno-deklaračnej agendy
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
poriadanie veľtrhov a výstav
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
reklamná činnosť
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
maloobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
prenájom nehnuteľností spojených so sprostredkovaním služieb
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/21/1995 until: 03/31/2010)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 09/05/1996 until: 03/31/2010)
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity
  (from: 09/05/1996 until: 03/31/2010)
zabezpečenie colného dlhu zárukou
  (from: 06/29/1998 until: 03/31/2010)
školenie pracovníkov v oblasti BOZP vrátane poskytovania služieb v tejto oblasti
  (from: 05/24/1999 until: 03/31/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/24/1999 until: 03/31/2010)
poskytovanie služieb v personálnej a sociálnej oblasti
  (from: 05/24/1999 until: 03/31/2010)
služby v oblasti logistiky
  (from: 05/24/1999 until: 03/31/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/10/2002 until: 03/31/2010)
Managing board
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Managing board
  (from: 07/02/1997 until: 06/26/2000)
Managing board
  (from: 07/22/1993 until: 07/01/1997)
Managing board
  (from: 03/29/1991 until: 07/21/1993)
Ing. Emil Dubec - člen
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ing. Emil Dubec - člen
Nám. Slobody 1405
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 03/29/1994)
Ing. Emil Dubec - člen
Nám. Slobody 1405
Púchov
  (from: 03/30/1994 until: 06/15/1994)
Ing. Ján Ducký - podpredseda
Bajzova 12
Bratislava
  (from: 11/09/1992 until: 03/29/1994)
Ing. Ján Ducký - predseda
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ing. Andrej Franko - člen
Rozkvet 2033/71
Považská Bystrica
  (from: 12/06/2000 until: 06/24/2001)
Ing. Ján Guniš - člen
  (from: 03/29/1991 until: 06/04/1992)
Ing. Gejza Hanták - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Gejza Hanták - člen
Vodárenská 10
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 03/29/1994)
Ing. Gejza Hanták - člen
Vodárenská 10
Púchov
  (from: 03/30/1994 until: 09/04/1996)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
  (from: 09/05/1996 until: 06/04/1997)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
From: 06/05/1997 Until: 06/08/2002
  (from: 06/05/1997 until: 07/09/2002)
Ing. Marian Hanták , PhD - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/29/2008)
Ing. Marian Hanták , PhD - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 06/18/2005 Until: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Ing. Marián Hanták , PhD. - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Marián Hanták , PhD. - člen
Sadová 607/19
Púchov - Horné Kočkovce
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. František Hromadík - člen
Mládežnícka 1431/6
Púchov
From: 06/27/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Jaroslav Kubečka - člen
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
  (from: 06/16/1994 until: 09/04/1996)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
  (from: 09/05/1996 until: 05/27/1998)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
  (from: 05/28/1998 until: 07/09/2002)
Ing. Libor Mišák - člen
Okružná 1421
Púchov
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 02/10/2003)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 932/27-7
Považská Bystrica
  (from: 11/09/1992 until: 03/29/1994)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 932/27-7
Považská Bystrica
  (from: 03/30/1994 until: 09/04/1996)
Ing. Anton Praženica - člen
Kuzmányho 932/27-7
Považská Bystrica
  (from: 09/05/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Štefan Prekop - člen
Komenského 1626/3
Púchov
From: 06/27/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Štefan Prekop - člen
Ružová 1773/3
Púchov
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 05/22/2003)
Ing. Štefan Prekop , PhD. - podpredseda
Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 06/08/2002
  (from: 05/23/2003 until: 07/07/2005)
Ing. Štefan Prekop , PhD. - podpredseda
Ružová 1773/3
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Štefan Rosina - člen
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (from: 04/27/1995 until: 09/04/1996)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (from: 09/05/1996 until: 05/27/1998)
Ing. Štefan Rosina - člen
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (from: 05/28/1998 until: 06/26/2000)
Ing. Štefan Rosina - generálny riaditeľ
Vodárenská 1243/6
Púchov
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ing. Štefan Rosina - predseda
Vajanského 163
Púchov
  (from: 06/05/1997 until: 06/26/2000)
Ing. Štefan Rosina - predseda, generálny riaditeľ
Vajanského 163
Púchov
  (from: 09/05/1996 until: 06/04/1997)
Ing. Štefan Rosina - predseda, generálny riaditeľ
Vodárenská 1243/6
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 09/04/1996)
Ing. Štefan Rosina , PhD. - podpredseda
J. Kráľa 1068/4
Púchov
  (from: 06/27/2000 until: 12/05/2000)
JUDr. Michal Rosina - člen
  (from: 03/29/1991 until: 06/04/1992)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/29/2008)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
From: 06/18/2005 Until: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
From: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 02/05/2009)
Doc. Ing. Štefan Rosina , PhD - podpredseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov 020 01
From: 06/28/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009 until: 02/05/2009)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/29/2008)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
From: 06/18/2005 Until: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
From: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 02/05/2009)
Ing. Miroslav Rosina , PhD - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
From: 06/28/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009 until: 02/05/2009)
Ing. Miroslav Rosina , PhD. - podpredseda
Vodárska 1361/6
Púchov
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Miroslav Rosina , PhD. - podpredseda
Vodárska 1361/6
Púchov
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Štefan Rosina , PhD - predseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Štefan Rosina , PhD - predseda
J. Kráľa 1064/8
Púchov
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Martin Rusnák
517
Lysá pod Makytou
From: 01/30/2003
  (from: 02/11/2003 until: 08/19/2003)
Ing. Martin Rusnák - člen
Strelenka 514
Lysá pod Makytou
From: 01/30/2003
  (from: 08/20/2003 until: 07/07/2005)
Ing. Martin Rusnák - člen
Strelenka 514
Lysá pod Makytou
From: 01/30/2003 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. František Sieklik - člen
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ing. František Sieklik , CSc. - podpredseda
Pribinova 1171/1
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 03/29/1994)
Ing. František Sieklik , CSc. - podpredseda
Pribinova 1171/1
Púchov
  (from: 03/30/1994 until: 09/04/1996)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Obrancov mieru 1150
Púchov
  (from: 04/27/1995 until: 09/04/1996)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Partizánska 82
Trenčianske Teplice
  (from: 09/05/1996 until: 05/27/1998)
Ing. Juraj Sirotný - člen
Partizánska 82
Trenčianske Teplice
  (from: 05/28/1998 until: 03/31/1999)
Ing. Vladimír Somora - člen
Sadová 617/39
Púchov
From: 06/27/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Vladimír Somora - podpredseda
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Vladimír Somora - podpredseda
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ferdinand Šlesár - člen
  (from: 03/29/1991 until: 11/08/1992)
Ferdinand Šlesár - člen
88
Horenická Hôrka
  (from: 11/09/1992 until: 03/29/1994)
Ferdinand Šlesár - člen
88
Horenická Hôrka
  (from: 03/30/1994 until: 09/04/1996)
Ferdinand Šlesár - člen
88
Horenická Hôrka
  (from: 09/05/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Michal Štubňa - člen
237
Nimnica
  (from: 06/25/2001 until: 07/09/2002)
Ing. Michal Štubňa - člen
237
Nimnica
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Michal Štubňa - člen
237
Nimnica
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Jozef Troják , CSc. - člen
  (from: 03/29/1991 until: 06/04/1992)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (from: 03/30/1994 until: 09/04/1996)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (from: 09/05/1996 until: 06/04/1997)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (from: 06/05/1997 until: 05/27/1998)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
  (from: 05/28/1998 until: 06/26/2000)
Ing. Jozef Vozár - predseda
115
Horovce
From: 06/27/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/29/2008)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
From: 06/18/2005 Until: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 07/29/2008)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
From: 06/28/2008
  (from: 07/30/2008 until: 02/05/2009)
Ing. Jozef Vozár - člen
115
Horovce 020 62
From: 06/28/2008 Until: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009 until: 02/05/2009)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Jozef Vozár - podpredseda
115
Horovce
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Jozef Vozár - predseda
115
Horovce 020 62
From: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009 until: 03/31/2010)
Ing. Vladislav Hennel - podpredseda
Nemocničná 989/4
Považská Bystrica 017 01
From: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009 until: 03/31/2010)
JUDr. Vojtech Agner - člen
Grösslingerova 63
Bratislava 811 09
From: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009 until: 03/31/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - podpredseda predstavenstva samostatne, alebo - člen predstavenstva s predsedom predstavenstva alebo podpredsedom predstavenstva spolu.
  (from: 07/08/2005 until: 03/31/2010)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predstavenstvo tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k označeniu funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis: - predseda predstavenstva samostatne, alebo - dvaja podpredsedovia predstavenstva spolu, alebo - podpredseda predstavenstva s členom predstavenstva spolu.
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Podpisovať za spoločnosť a teda zaväzovať ju sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva spolu.
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spolu.
  (from: 07/02/1997 until: 06/26/2000)
Podpisovať za spoločnosť sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis predsedu predstavenstva samostatne, alebo dvoch členov predstavenstva spolu alebo generálneho riaditeľa samostatne, v rozsahu udelenej plnej moci.
  (from: 07/22/1993 until: 07/01/1997)
Za spoločnosť vykonávajú podpisovanie určení členovia predstavenstva, riaditeľ spoločnosti a jeho zástupcovia v rozsahu stanovenom organizačným poriadkom. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutoční tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis určení členovia predstavenstva, riaditeľ alebo jeho zástupcovia.
  (from: 03/29/1991 until: 07/21/1993)
Procuration: 
JUDr. Pavol Jakubík
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Branch of the enterprise: 
Name: 
MATADOR a.s., odštepný závod
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
Registered seat: 
Terézie Vansovej 1054
Púchov 020 01
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
Head: 
Ing. Miroslav Rosina PhD.
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
From: 1.12.2006
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
Ing. Miroslav Rosina PhD.
Vodárska 1361/6
Púchov 020 01
From: 1.12.2006 Until: 4.9.2008
  (from: 09/25/2008 until: 09/24/2008)
Scope of business activity: 
výroba gumových pneumatík
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba rôznych gumových výrobkov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba gumových a plastikových produktov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
servis gumových pneumatík a ostatných gumárenských výrobkov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
protektorovanie a opravy gumových pneumatík
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba účelových strojov hlavne pre gumárenskú výrobu
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
ubytovacia a pohostinská činnosť
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
závodné stravovanie
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
zmenárenská činnosť
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
vnútroštátne zasielateľstvo
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
stredné odborné učilište
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
služby motoristom s výnimkou opráv motorových vozidiel
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
faktoring
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
forfaiting
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
vybavovanie colno-deklaračnej agendy
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
poriadanie veľtrhov a výstav
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
reklamná činnosť
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
maloobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
veľkoobchod okrem koncesovaných živností
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
opravy chemicko-technologických zariadení
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
prenájom strojov a strojných zariadení
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
spracovanie druhotných surovín
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba platní, fólií, hadíc a progilov z plastov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
prenájom nehnuteľností spojených so sprostredkovaním služieb
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
úprava vzduchu, rozvod a predaj pre technické účely
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
spracovanie dát a súvisiace činnosti
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
montáž meračov tepla a vodomerov na teplú a studenú vodu
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
úprava vody, rozvod a predaj upravenej vody
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
nakladanie s odpadmi - recyklácia ojazdených plášťov a zvulkanizovaného gumového odpadu
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
zabezpečenie colného dlhu zárukou
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
školenie pracovníkov v oblasti BOZP vrátane poskytovania služieb v tejto oblasti
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
testovanie zmesí a komponentov na výrobu pneumatík a ostatných výrobkov z gumy
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba produktov z plastov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla, rozvod plynu
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
poskytovanie služieb v enviromentálnej oblasti v rozsahu voľných živností
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
mechanické úpravy na zákazku alebo na zmluvnom základe
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
montáž, oprava a údržba tlakových zariadení
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
poskytovanie služieb v personálnej a sociálnej oblasti
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
služby v oblasti logistiky
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
nakladanie s odpadmi - zber a recyklácia PE-fólie
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
špecialista požiarnej ochrany
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
služby v oblasti programovania CNC strojov
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
technik požiarnej ochrany
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
nepravidelná neverejná osobná cestná doprava
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
nakladanie s odpadmi /zhromažďovanie, zber, výkup, skladovanie a preprava ojazdených plášťov/
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
vzdelávanie, rekvalifikácia, odborné kurzy a dlhodobé štúdijné aktivity
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
výroba foriem pre lisovanie pneumatík
  (from: 12/01/2006 until: 09/24/2008)
 
 
Capital: 
73 964 611,99 EUR Paid up: 73 964 611,99 EUR
  (from: 02/06/2009 until: 03/31/2010)
2 228 521 000 Sk Paid up: 2 228 521 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 02/05/2009)
2 403 121 000 Sk Paid up: 2 403 121 000 Sk
  (from: 07/10/2002 until: 10/22/2002)
2 403 121 000 Sk
  (from: 12/06/2001 until: 07/09/2002)
3 542 675 000 Sk
  (from: 05/24/1999 until: 12/05/2001)
1 771 337 500 Sk
  (from: 06/29/1998 until: 05/23/1999)
1 746 337 500 Sk
  (from: 06/21/1995 until: 06/28/1998)
1 746 037 500 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 06/20/1995)
726 730 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 04/26/1995)
1 617 700 000 Sk
  (from: 09/23/1992 until: 01/21/1993)
Shares: 
Number of shares: 2228521
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
Limitation of transferability of registered shares: akcie na meno možno previesť iba s písomným predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti v zmysle článku 5 stanov (odseky 14-20)
  (from: 02/06/2009 until: 03/31/2010)
Number of shares: 2228521
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: akcie na meno možno previesť iba s písomným predchádzajúcim súhlasom predstavenstva spoločnosti v zmysle článku 5 stanov (odseky 14-20)
  (from: 01/10/2008 until: 02/05/2009)
Number of shares: 2228521
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/23/2002 until: 01/09/2008)
Number of shares: 2403121
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/10/2002 until: 10/22/2002)
Number of shares: 174600
Type: zamestnanecké
Form: listinné
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 07/09/2002)
Number of shares: 2228521
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/06/2001 until: 07/09/2002)
Number of shares: 3368075
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/03/1999 until: 12/05/2001)
Number of shares: 12182
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/23/1992 until: 11/02/1999)
Number of shares: 10903
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 12 500 Sk
  (from: 09/05/1996 until: 11/02/1999)
Number of shares: 13182
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 06/29/1998 until: 11/02/1999)
Number of shares: 34920
Type: zamestnanecké
Nominal value: 5 000 Sk
  (from: 05/24/1999 until: 11/02/1999)
Number of shares: 1547750
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 05/24/1999 until: 11/02/1999)
Number of shares: 272575
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 500 Sk
  (from: 05/24/1999 until: 11/02/1999)
Number of shares: 34920
Type: zamestnanecké
Nominal value: 2 500 Sk
  (from: 06/21/1995 until: 05/23/1999)
Number of shares: 12182
Form: akcie na meno
Nominal value: 25 000 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 06/28/1998)
Number of shares: 10903
Type: na majiteľa
Nominal value: 12 500 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 09/04/1996)
Number of shares: 34800
Type: zamestnanecké
Nominal value: 2 500 Sk
  (from: 04/27/1995 until: 06/20/1995)
Number of shares: 27077
Type: zamestnanecké
Nominal value: 2 500 Sk
  (from: 04/26/1995 until: 04/26/1995)
Number of shares: 3995
Type: zamestnanecké
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 09/23/1992 until: 04/25/1995)
Number of shares: 10903
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 01/22/1993 until: 04/25/1995)
Supervisory board: 
JUDr. Oliver Baláž - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Peter Bielik - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Gejza Hanták - podpredseda
Vodárenská 1362/10
Púchov
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Marian Hanták , CSc. - člen
Pribinova 1171
Púchov
  (from: 04/27/1995 until: 09/04/1996)
Ing. Marián Hanták , CSc. - člen
Pribinova 1171
Púchov
From: 09/05/1996 Until: 06/08/2002
  (from: 09/05/1996 until: 07/09/2002)
JUDr. Alica Harišová - člen
47
Plevník - Drienové
  (from: 11/09/1992 until: 09/04/1996)
JUDr. Alica Harišová - člen
47
Plevník - Drienové
  (from: 09/05/1996 until: 01/12/1998)
Ján Chovanec - člen
144
Mestečko
  (from: 06/05/1992 until: 07/21/1993)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 11/09/1992 until: 09/04/1996)
JUDr. Pavol Jakubík - člen
Pred poľom 12
Trenčín
  (from: 09/05/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Ján Kaššovic - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Jozef Magula - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
JUDr. Milan Mikolášik - člen
Pod Zábrehom 1595
Púchov
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
JUDr. Milan Mikolášik - člen
Pod Zábrehom 1595
Púchov
From: 06/27/2000
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
JUDr. Milan Mikolášik - člen
Pod Zábrehom 1595
Púchov
From: 06/27/2000 Until: 04/20/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Ľubomír Orgoň - člen
Osloboditeľov 1405/1
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 09/04/1996)
Ing. Ľubomír Orgoň - člen
Osloboditeľov 1405/1
Púchov
  (from: 09/05/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Anton Praženica - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Miroslav Rosina , CSc. - predseda
Vodárska 1361/6
Púchov
  (from: 09/05/1996 until: 06/26/2000)
Ing. Miroslav Rosina , PhD. - podpredseda
Vodárska 1361/6
Púchov
From: 06/27/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Štefan Rosina - predseda
Vajanského 163/37
Púchov
  (from: 06/27/2000 until: 12/05/2000)
Ing. Štefan Rosina , PhD. - predseda
J.Kráľa 1068/4
Púchov
From: 12/06/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 12/06/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Rudolf Rusnák - člen
518
Lysá pod Makytou
From: 01/13/1998 Until: 06/08/2002
  (from: 01/13/1998 until: 07/09/2002)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
518
Lysá pod Makytou
From: 06/08/2002
  (from: 07/10/2002 until: 07/07/2005)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
518
Lysá pod Makytou
From: 06/08/2002 Until: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/07/2005)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
518
Lysá pod Makytou, Strelenka 020 54
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 07/30/2007)
Ing. Ondrej Rusňák - člen
346
Lysá pod Makytou
  (from: 06/05/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Ondrej Rusňák - predseda
346
Lysá pod Makytou
  (from: 04/27/1995 until: 09/04/1996)
Ing. Juraj Sirotný - člen
  (from: 06/05/1992 until: 11/08/1992)
Ing. Juraj Sirotný - predseda
Obrancov mieru 1150
Púchov
  (from: 11/09/1992 until: 04/26/1995)
Ing. Jozef Valach - člen
Rajecká 8
Bratislava
  (from: 07/22/1993 until: 09/04/1996)
Ing. Jozef Valach - člen
Rajecká 8
Bratislava
  (from: 09/05/1996 until: 07/01/1997)
Ing. Jaroslav Zigo - člen
142
Lúky
From: 06/27/2000 Until: 06/08/2002
  (from: 06/27/2000 until: 07/09/2002)
Ing. Rudolf Rusnák - predseda
Riečna 1842/91
Púchov - Hrabovka
From: 06/18/2005
  (from: 07/31/2007 until: 03/31/2010)
JUDr. Milan Mikolášik
Pod Zábrehom 1595/83
Púchov 020 01
From: 06/24/2005 Until: 12/06/2007
  (from: 01/10/2008 until: 01/09/2008)
Ing. Vladimír Somora
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 06/18/2005 Until: 12/07/2007
  (from: 01/10/2008 until: 01/09/2008)
Ing. Jaroslav Zigo
Moyzesova 1744/3
Púchov 020 01
From: 06/18/2005 Until: 12/07/2007
  (from: 01/10/2008 until: 01/09/2008)
Ing. Miroslav Útlý
Mládežnícka 1431/10
Púchov 020 01
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 03/31/2010)
Vladimír Seko
Okružná 1420/28
Púchov 020 01
From: 06/24/2005 Until: 12/06/2007
  (from: 01/10/2008 until: 01/09/2008)
Ing. Ján Šibík
SNP 1448/52-8
Považská Bystrica 017 07
From: 12/07/2007
  (from: 01/10/2008 until: 03/31/2010)
Ing. Vladimír Somora
Sadová 617/39
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 01/09/2008)
Ing. Jaroslav Zigo
Moyzesova 1744/3
Púchov 020 01
From: 06/18/2005
  (from: 07/08/2005 until: 01/09/2008)
JUDr. Milan Mikolášik
Pod Zábrehom 1595/83
Púchov 020 01
From: 06/24/2005
  (from: 07/08/2005 until: 01/09/2008)
Vladimír Seko
Okružná 1420/28
Púchov 020 01
From: 06/24/2005
  (from: 07/08/2005 until: 01/09/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2009
  (from: 02/06/2009)
 Liquidators:
Ing. Jozef Vozár
115
Horovce 020 62
From: 01/01/2009 Until: 04/01/2010
  (from: 02/06/2009)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti pri výkone svojej pôsobnosti samostatne.
  (from: 02/06/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR, čís. 91/1990, zo dňa 27.6.1990, ktorým vykonal podľa § 63 zák. č. 104/90 Zb. právo valného zhromaždenia. Zakladateľ schválil formou notárskej zápisnice Nz 565/92 zmeny stanov v č.l. 5.
  (from: 09/23/1992 until: 03/31/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.l2.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č.5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 24
  (from: 01/22/1993 until: 03/31/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 29.6.l993 bola schválená zmena stanov. Stary spis: Sa 24
  (from: 07/22/1993 until: 03/31/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.5.1994 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/26/1995 until: 03/31/2010)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 11.2.1995 bolo rozhodnuté o zlúčení spoločnosti s Matador-Z, a.s. Púchov, T. Vansovej 1054/45 s tým, že majetok, práva a záväzky prechádzajú v plnom rozsahu na MATADOR, a.s. Púchov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.2.1995 bola schválená zmena stanov.
  (from: 04/27/1995 until: 03/31/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 31.5.1995 bola schválená zmena stanov. Valné zhromaždenie konané dňa 31.5.1995 schválilo zlúčenie spoločnosti REPLAST, s.r.o. Púchov a Matador-stav, s.r.o. Púchov so spoločnosťou MATADOR, a.s. Púchov s tým, že majetok, práva a záväzky prechádzajú v plnom rozsahu na Matador, a.s. Púchov dňom 21.6.1995.
  (from: 06/21/1995 until: 03/31/2010)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 17.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (from: 09/05/1996 until: 03/31/2010)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 14.6.1997 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 163/97, NZ 158/97 zo dňa 14.6.1997).
  (from: 07/02/1997 until: 03/31/2010)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 157/98, NZ 165/98 zo dňa 15.5.1998/ rozhodlo o zmene stanov - doplnok č. 9.
  (from: 06/29/1998 until: 03/31/2010)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 152/99, Nz 150/99 zo dňa 24.4.1999/ rozhodlo o zmene stanov - dodatok č. 10.
  (from: 05/24/1999 until: 03/31/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 16.10.1999 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 412/99, Nz 399/99 zo dňa 16.10.1999).
  (from: 11/03/1999 until: 03/31/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 15.4.2000 bola schválená zmena stanov a.s. (notárska zápisnica N 151/00, Nz 148/00 zo dňa 15.4.2000).
  (from: 06/27/2000 until: 03/31/2010)
Na Valnom zhromaždení dňa 28.4.2001 bolo rozhodnuté o znížení základného imania z 3.542.675.000,- Sk na 2.403.121.000,- Sk, o zmene stanov a.s. a o zmene člena predstavenstva a.s. (notárska zápisnica N 169/2001, Nz 146/2001 zo dňa 28.4.2001).
  (from: 06/25/2001 until: 03/31/2010)
Riadne Valné zhromaždenie dňa 28.4.2001 schválilo dňom 1.7.2001 zlúčenie s obchodnými spoločnosťami REMEDIA Púchov, a.s. , IČO 36 315 559 a MBS Púchov, a.s., IČO 36 315 095, prevzatie ich majetku, práv, záväzkov a pohľadávok ako ich univerzálny právny nástupca.
  (from: 12/31/2001 until: 03/31/2010)
Valné zhromaždenie schválilo (N 270/2002, Nz 245/2002 zo dňa 10.6.2002) zmenu stanov spoločnosti a výmenu zamestnaneckých akcií.
  (from: 07/10/2002 until: 03/31/2010)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 21.9.2002 schválilo zníženie základného imania z 2.403.121.000,- Sk na 2.228.521.000,- Sk a zmenu stanov a.s. (notárska zápisnica N 451/2002, Nz 392/2002 zo dňa 21.9.2002).
  (from: 10/23/2002 until: 03/31/2010)
Zmluva o zlúčení spoločnosti MATADOR, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820 so spoločnosťou Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241 zo dňa 10.10.2002, uzavretá v súlade s ust. § 218k, ods. 1 Obch. zák. Obchodná spoločnosť MATADOR, a.s., Terézie Vansovej 1054, Púchov, IČO 00 152 820 je univerzálnym právnym nástupcom spoločnosti Scarme, a.s., ul. T.Vansovej 1054/45, Púchov, IČO 30 224 241, preberá všetky jej práva a povinnosti i majetok.
  (from: 01/23/2003 until: 03/31/2010)
Predstavenstvo na zasadnutí dňa 30.4.2003 zvolilo podpredsedu predstavenstva.
  (from: 05/23/2003 until: 03/31/2010)
Spoločnosť bola založená rozhodnutím Ministerstva priemyslu SR, čís. 91/1990, zo dňa 27.6.1990, ktorým vykonal podľa § 63 zák. č. 104/90 Zb. právo valného zhromaždenia. Základný kapitál: bude odvodený z hodnoty štátneho podniku Gumárne 1. mája Púchov podľa súvahy Úč. 2A-02 k 30.6.1990.
  (from: 03/29/1991 until: 09/22/1992)
Date of updating data in databases:  03/21/2023
Date of extract :  03/22/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person