Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11166/N

Business name: 
CARISMA, spol. s r.o.
  (from: 10/02/1998 until: 02/08/2021)
Registered seat: 
Okružná 31
Dvory nad Žitavou 941 31
  (from: 08/09/2017 until: 02/08/2021)
Identification number (IČO): 
36 529 346
  (from: 10/02/1998)
Date of entry: 
10/02/1998
  (from: 10/02/1998)
Person dissolved from: 
1. 12. 2020
  (from: 02/09/2021)
Date of deletion: 
02/09/2021
  (from: 02/09/2021)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/09/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/1998)
Capital: 
436 639 EUR Paid up: 436 639 EUR
  (from: 01/15/2020 until: 02/08/2021)
Other legal facts: 
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 30.11.2020 o zrušení spoločnosti CARISMA spol. s r.o., so sídlom Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36 529 346 bez likvidácie zlúčením so spoločnosťou Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 851 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 954 612. Zmluva o zlúčení zo dňa 30.11.2020 vo forme notárskej zápisnice č. N 915/2020, Nz 42358/2020 NCRIs 42973/2019, uzatvorená medzi obchodnou spoločnosťou CARISMA spol. s r.o., ako zanikajúcou spoločnosťou a spoločnosťou Slovanet, a.s. ako nástupníckou spoločnosťou. Spoločnosť Slovanet, a.s., so sídlom Záhradnícka 151, 851 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 35 954 612 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , oddiel Sa, vložka č. 3692/B, sa stáva dňom 09.02.2021 právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti CARISMA spol. s r.o., so sídlom Okružná 31, 941 31 Dvory nad Žitavou, IČO: 36 529 346 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 11166/N a preberá na seba všetky práva a záväzky zanikajúcej spoločnosti ku dňu 09.02.2021, teda dňom zápisu zlúčenia do Obchodného registra.
  (from: 02/09/2021)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 02/09/2021)
Legal successor: 
Slovanet, a. s.
Záhradnícka 151
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
  (from: 02/09/2021)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person