Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  318/R

Business name: 
STAVOKOV, spol. s r.o.
  (from: 10/07/1994)
Registered seat: 
Brnianska 12/2934
Trenčín 911 01
  (from: 08/17/2007)
Identification number (IČO): 
34 108 777
  (from: 10/07/1994)
Date of entry: 
10/07/1994
  (from: 10/07/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/07/1994)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja
  (from: 01/08/1998)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/08/1998)
výroba kovových výrobkov
  (from: 01/08/1998)
cestná nákladná doprava
  (from: 01/08/1998)
poskytovanie služieb autožeriavom
  (from: 01/08/1998)
ostatné vzdelávanie - školenia
  (from: 01/08/1998)
zámočníctvo
  (from: 01/08/1998)
výroba kovových konštrukcií a ich častí
  (from: 01/08/1998)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 01/08/1998)
výroba kovových prefabrikátov pre stavby
  (from: 01/08/1998)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 01/08/1998)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/08/1998)
stavba strešných konštrukcií a pokrývačské práce
  (from: 01/08/1998)
vnútorné stavebné práce
  (from: 01/08/1998)
tesárstvo
  (from: 01/08/1998)
výroba stavebných prvkov z betónu
  (from: 01/08/1998)
plynoinštalatérstvo, montáž plynových zariadení, médium zemný plyn
  (from: 01/08/1998)
elektroinštalácie
  (from: 01/08/1998)
výroba, montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov a rozvádzačov nízkeho napätia do 500 A v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/08/1998)
montáž káblových rozvodov
  (from: 01/08/1998)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/08/1998)
výroba drevených obalov a výroba jednoduchých výrobkov z dreva v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 01/08/1998)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 01/08/1998)
prenájom stavebných a demolizačných strojov a zariadení s obsluhujúcim personálom
  (from: 01/08/1998)
prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/08/1998)
predaj, údržba a oprava motorových vozidiel
  (from: 01/08/1998)
činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
  (from: 01/08/1998)
prenájom nehnuteľností
  (from: 01/08/1998)
podnikateľské poradenstvo /s výnimkou činnosti účtovných poradcov/
  (from: 01/08/1998)
účtovníctvo
  (from: 01/08/1998)
výskum trhu
  (from: 01/08/1998)
činniosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/08/1998)
čistenie budov
  (from: 01/08/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb a mostov
  (from: 08/28/2000)
montáž kovových konštrukcií
  (from: 08/28/2000)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/28/2009)
Partners: 
Ing. Ivan Čahoj
514
Svinná 913 24
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Zdenka Petríková
110
Dubodiel 913 23
Slovak Republic
  (from: 05/17/2022)
Ing. Miroslav Koptík
Nad teheľňou 7361/24
Trenčín 911 01
Slovak Republic
  (from: 08/11/2022)
PAST Holding, s. r. o. IČO: 51 051 648
Zochova 6-8
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
Slovak Republic
  (from: 12/30/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ivan Čahoj
Amount of investment: 5 075 EUR Paid up: 5 075 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Zdenka Petríková
Amount of investment: 5 075 EUR Paid up: 5 075 EUR
  (from: 05/17/2022)
Ing. Miroslav Koptík
Amount of investment: 2 539 EUR Paid up: 2 539 EUR
  (from: 08/11/2022)
PAST Holding, s. r. o.
Amount of investment: 13 204 EUR Paid up: 13 204 EUR
  (from: 12/30/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/10/1998)
Ing. Ivan Čahoj
514
Svinná
From: 10/07/1994
  (from: 05/17/2022)
Ing. Zuzana Bednárová
Na Zongorke 7365/29
Trenčín 911 01
From: 07/12/2021
  (from: 07/28/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý konateľ samostatne.
  (from: 12/30/2022)
Procuration: 
Ing. Miroslav Koptík
Nad tehelňou 7361/24B
Trenčín 911 01
From: 12/30/2022
  (from: 12/30/2022)
Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a to p.p. ( per prokuram).
  (from: 12/30/2022)
Capital: 
25 893 EUR Paid up: 25 893 EUR
  (from: 01/14/2014)
Supervisory board: 
JUDr. Eva Kubaská
Lazaretská 34
Bratislava 811 09
From: 01/14/2014
  (from: 01/14/2014)
Jozef Koprivňanský
Gen. M.R.Štefánika 382/29
Trenčín 911 01
From: 01/14/2014
  (from: 01/14/2014)
Ing. Ladislav Čábi
Mierová 12/51
Želiezovce 937 01
From: 04/12/2017
  (from: 04/12/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 07.09.1994 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 1812
  (from: 10/07/1994)
Valné zhromaždenie dňa 11.9.1996 rozhodlo o zvýšení základného imania spoločnosti (dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.1997)
  (from: 06/03/1997)
Valné zhromaždenie dňa 2.1.1997 zmenilo nových konateľov (dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 14.2.1997)
  (from: 06/05/1997)
Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia zo dňa 10.06.1997 bol prijatý dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/08/1998)
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 06.04.1998 bol prijatý dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/10/1998)
Na základe rozhodnutia mim,oriadneho valného zhromaždenia zo dňa 01.06.1998 bol prijatý dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/22/1999)
Na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.6.1999 bol prijatý dodatok č.6 k spoločenskej zmluve a na základe rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.5.2000 bol prijatý dodatok č.7 k spoločenskej zmluve.
  (from: 08/28/2000)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 17.9.2001 odvolalo konateľa.
  (from: 03/01/2002)
Dňa 21.10.2010 bol spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o. doručený exekučný príkaz na obchodný podiel spoločníka SIBAMAC, a.s.. Doručením exekučného príkazu zanikla účasť povinného - spoločnosti SIBAMAC, a.s. v obchodnej spoločnosti STAVOKOV, spol. s r.o..
  (from: 12/16/2010)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person