Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  422/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SIETE s.r.o.
  (from: 07/14/1993)
Registered seat: 
Štverník 662
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 07/14/1993)
Identification number (IČO): 
31 439 519
  (from: 07/14/1993)
Date of entry: 
07/14/1993
  (from: 07/14/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/14/1993)
Objects of the company: 
výroba drôteného tovaru
  (from: 07/14/1993)
zámočníctvo
  (from: 07/14/1993)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 12/01/1996)
galvanizácia kovov
  (from: 12/01/1996)
cestná motorová doprava
  (from: 12/01/1996)
prevádzkovanie železníc s výnimkou celoštátnych (prevádzkovanie železničnej vlečky)
  (from: 12/01/1996)
Partners: 
SIETE-G, s.r.o IČO: 34 108 912
Radlinského 11
Bratislava 813 68
Slovak Republic
  (from: 07/16/1998)
PSB a.s. IČO: 31 412 491
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
SIETE-G, s.r.o IČO: 34 108 912
Radlinského 11
Bratislava 813 68
Slovak Republic
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
LIBA, spol. s r.o.
Nám. 4. apríla 411/24
Brezová pod Bradlom
Slovak Republic
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
LIBA, spol. s r.o.
Nám. 4. apríla 411/24
Brezová pod Bradlom
Slovak Republic
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Brezová pod Bradlom 906 13
Slovak Republic
  (from: 07/14/1993 until: 02/27/1995)
Contribution of each member: 
SIETE-G, s.r.o
Amount of investment: 145 356 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 145 356 000 Sk
  (from: 07/16/1998)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Amount of investment: 17 126 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 17 126 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
LIBA, spol. s r.o.
Amount of investment: 17 825 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 17 825 000 Sk
  (from: 02/28/1995 until: 12/01/1996)
PSB a.s. Brezová pod Bradlom
Amount of investment: 71 687 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 71 687 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
LIBA, spol. s r.o.
Amount of investment: 73 669 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 73 669 000 Sk
  (from: 12/02/1996 until: 04/02/1998)
PSB a.s.
Amount of investment: 71 687 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 71 687 000 Sk
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
SIETE-G, s.r.o
Amount of investment: 73 669 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 73 669 000 Sk
  (from: 04/03/1998 until: 07/15/1998)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/17/1999)
konatelia
  (from: 04/03/1998 until: 09/16/1999)
konatelia
  (from: 07/14/1993 until: 04/02/1998)
Ing. Martin Barbierik
Pakanská 1136/12
Myjava 907 01
  (from: 04/03/1998)
Jaroslav Lippa
S.D.Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 04/19/1999)
Ing. Ján Babinec
nám.4.apríla 411
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/19/1994 until: 04/02/1998)
Ing. Ján Babinec
nám.4.apríla 411
Brezová pod Bradlom
  (from: 04/03/1998 until: 09/16/1999)
Jozef Horváth
Sídlisko 570
Jablonica 906 31
  (from: 07/14/1993 until: 04/02/1998)
Jozef Horváth
Sídlisko 570
Jablonica 906 31
  (from: 04/03/1998 until: 04/18/1999)
Jaroslav Lippa
D. Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 12/18/1994)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná každý lpnateľ samostatne. Konateľ za spoločnosť podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 09/17/1999)
Za spoločnosť konajú vždy dvaja konatelia. Konatelia za spoločnosť podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja konatelia.
  (from: 04/03/1998 until: 09/16/1999)
Capital: 
145 356 000 Sk
  (from: 12/02/1996)
34 951 000 Sk
  (from: 07/14/1993 until: 12/01/1996)
Supervisory board: 
Ing. Peter Bodo - predseda
D. Jurkoviča 428/14
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999)
Mgr. Miroslava Očková - člen
Osuského 524/10
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999)
Vladimír Pánik - člen
D. Jurkoviča 427/8
Brezová pod Bradlom 906 13
  (from: 09/17/1999)
Ivan Adásek
Myjavská 462/18
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Jozef Chrastina
D. Jurkoviča 417
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Jaroslava Kavická
Budovateľská 377
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Branislav Krankus
Husova 528
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Jaroslav Lippa
S.D.Jurkoviča 423/11
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 04/18/1999)
Jozef Margala
Horný rad 535/7
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 04/02/1998)
Doc. Ing Miroslav Mečár , CSc.
Palkovičova 3
Bratislava
  (from: 12/01/1996 until: 09/16/1999)
Ing. Ján Németh
Švabinského 20
Bratislava 851 01
  (from: 04/19/1999 until: 09/16/1999)
Anna Sadloňová
Záhumnie 438
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 04/02/1998)
Ing. Branislav Škápik
Štverník 698
Brezová pod Bradlom
  (from: 07/14/1993 until: 11/30/1996)
Ing. Samuel Valášek
Horný rad 533
Brezová pod Bradlom
  (from: 12/01/1996 until: 09/16/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 28.5.1993 vo forme notárskej zápisnice, v súlade s § 57 a 105 a nasl. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 07/14/1993)
Zmena zakladateľskej listiny a stanov vo forme notárskej zápisnice spísanej notárkou so sídlom v Myjave Evou Holčíkovou dňa 20.6.1994 pod č. N 203/94, NZ 251/94.
  (from: 12/19/1994)
Zmluva o prevode obchodného podielu z 30.01.1995. Dodatok č. 1 z 30.01.1995 k zakladateľskej listine. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 02/28/1995)
Dodatok č. 2 zo dňa 28.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 12/01/1996)
Dodatok č. 3 zo dňa 28.11.1996 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 2478
  (from: 12/02/1996)
Valné zhromaždenie dňa 09.06.1997 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy - dodatok č. 4.
  (from: 04/03/1998)
Valné zhromaždenie /notárska zápisnica N 246/98, NZ 127/98 zo dňa 30.06.1998/ prijalo dodatok č. 5 k zakladateľskej listine.
  (from: 07/16/1998)
Notárska zápisnica N 429/98, Nz 427/98, zo dňa 7.8.1998.
  (from: 04/19/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 27.1.1999, N 36/99, Nz 36/99 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti a notárska zápisnica zo dňa 27.1.1999, N 36/99, Nz 36/99 o doplnení notárskej zápisnice o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia. Dodatok č.6 k zakladateľskej zmluve spoločnosti - plné znenie.
  (from: 09/17/1999)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. 3 K 303/00 zo dňa 18.7.2001 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka SIETE s.r.o., Štverník 662, Brezová pod Bradlom, IČO 31 439 519. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ľudovít Vrla, advokát, 905 01 Senica, Štefánikova 696.
  (from: 08/28/2001)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person