Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  705/R

Business name: 
Hossa Slovakia, s.r.o.
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
Registered seat: 
Bazovského 12
Trenčín 911 00
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
Identification number (IČO): 
34 123 466
  (from: 06/23/1995)
Date of entry: 
06/23/1995
  (from: 06/23/1995)
Person dissolved from: 
14. 2. 2012
  (from: 02/25/2012)
Date of deletion: 
02/25/2012
  (from: 02/25/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 02/25/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/23/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných ohla- sovacích živností
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
výroba anorganických pigmentov
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
výroba náterových hmôt
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
výroba polyesterového tmelu
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
Partners: 
Anastázia Beňová
215
Bolešov
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ernest Enderle
Šmidkeho 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ernest Enderle
Šmidkeho 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Ernest Enderle
Šmidkeho 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
František Hossa
Bazovského 12
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
František Hossa
Bazovského 12
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
František Hossa
Bazovského 12
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Jaroslav Michálek
Tatranská 27
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Ivan Rapant
782
Košeca
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Ivan Rapant
482
Košeca
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Viliam Ružička
Športovcov 661
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Viliam Ružička
ul. Športovcov 661
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Viliam Ružička
ul. Športovcov 661
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Ernest Enderle
Šmidkeho 18
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
František Hossa
Bazovského 12
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Viliam Ružička
Športovcov 661
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Ing. Ivan Rapant
782
Košeca
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Jaroslav Michálek
Tatranská 27
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Anastázia Beňová
215
Bolešov
Slovak Republic
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Contribution of each member: 
Ernest Enderle
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
František Hossa
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Ing. Milan Kalma
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Viliam Ružička
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Ernest Enderle
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
František Hossa
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Milan Kalma
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Viliam Ružička
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Ivan Rapant
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Ernest Enderle
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ernest Enderle
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
František Hossa
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
František Hossa
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Ing. Milan Kalma
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Milan Kalma
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Viliam Ružička
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Viliam Ružička
Amount of investment: 27 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 27 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Ing. Ivan Rapant
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Ivan Rapant
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Jaroslav Michálek
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Jaroslav Michálek
Amount of investment: 102 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 51 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Anastázia Beňová
( peňažný vklad )
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Anastázia Beňová
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/13/1995 until: 02/24/2012)
Individual managing director
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
  (from: 06/23/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
From: 06/23/1995
  (from: 12/01/2006 until: 06/24/2010)
Ing. Milan Kalma
J. Halašu 3
Trenčín
From: 06/23/1995 Until: 02/06/2010
  (from: 06/25/2010 until: 06/24/2010)
Ing. Ivan Rapant
482
Košeca
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
Ing. Ivan Rapant
482
Košeca
  (from: 01/15/1996 until: 11/30/2006)
Ing. Ivan Rapant
482
Košeca
From: 07/13/1995
  (from: 12/01/2006 until: 06/24/2010)
Ing. Ivan Rapant
482
Košeca
From: 07/13/1995 Until: 11/28/1998
  (from: 06/25/2010 until: 06/24/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 07/13/1995 until: 02/24/2012)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Capital: 
300 000 Sk Paid up: 224 000 Sk
  (from: 12/01/2006 until: 02/24/2012)
125 000 Sk
  (from: 07/13/1995 until: 01/14/1996)
100 000 Sk
  (from: 06/23/1995 until: 07/12/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 28CbR/183//2010-45 zo dňa 28. decembra 2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.02.2012 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Hossa Slovakia, s. r. o., so sídlom Bazovského 12, Trenčín, IČO 34 123 466, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložke číslo 705/R.
  (from: 02/25/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.05.1995 v sú- lade s ustanovením § 56-75 § 105 a násl. Obch. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 4025
  (from: 06/23/1995 until: 02/24/2012)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č.1 zo dňa 27.6.1995. Stary spis: S.r.o. 4025
  (from: 07/13/1995 until: 02/24/2012)
Spoločenská zmluva bola zmenená Dodatkom č. 2 zo dňa 21.12.1995. Stary spis: S.r.o. 4025
  (from: 01/15/1996 until: 02/24/2012)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person