Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  11528/T

Business name: 
Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
  (from: 07/01/1999)
Registered seat: 
Školská 19
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999)
Identification number (IČO): 
36 232 700
  (from: 07/01/1999)
Date of entry: 
07/01/1999
  (from: 07/01/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1999)
Objects of the company: 
vodoinštalatérstvo
  (from: 07/01/1999)
prenájom, strojov, prístrojov a dopravných prostriedkov
  (from: 07/01/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/01/1999)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 09/30/2003)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/17/2011)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 07/15/2016)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/26/2019)
obstarávanie služieb (činností) spojených so zabezpečením riadnej prevádzky bytov a domov
  (from: 07/01/1999 until: 12/16/2011)
montáž, opravy a údržba plynových spotrebičov do výkonu 50 kw a domových inštalácií okrem zvárania
  (from: 07/01/1999 until: 07/14/2016)
inštalácia a opravy na elektrických zariadeniach do 1000 Va bleskozvodoch v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 07/01/1999 until: 07/14/2016)
zámočníctvo
  (from: 07/01/1999 until: 11/11/2022)
klampiarstvo
  (from: 07/01/1999 until: 11/11/2022)
Partners: 
Mesto Piešťany IČO: 00 612 031
Nám. SNP 3
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 07/01/1999)
Contribution of each member: 
Mesto Piešťany
Amount of investment: 2 243 412 EUR Paid up: 2 243 412 EUR
  (from: 01/01/2009)
Mesto Piešťany
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 12/28/2005)
Mesto Piešťany
Amount of investment: 67 585 000 Sk Paid up: 67 585 000 Sk
  (from: 12/29/2005 until: 12/31/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/05/2018)
konatelia
  (from: 07/01/1999 until: 01/04/2018)
Ing. Viliam Hubinský , CSc.
Nábrežie mládeže 552/13
Nitra 949 01
From: 08/10/2017
  (from: 10/27/2017)
Ján Ballay
Javorová 24
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 02/25/2010)
Ján Ballay
Javorová 24
Piešťany 921 01
From: 07/01/1999
  (from: 02/26/2010 until: 04/08/2010)
Ján Ballay
Skalná 3259/15
Piešťany 921 01
From: 07/01/1999
  (from: 04/09/2010 until: 09/30/2013)
Ján Ballay
Skalná 3259/15
Piešťany 921 01
From: 07/01/1999 Until: 09/30/2013
  (from: 10/01/2013 until: 09/30/2013)
Ing. Eva Kolláriková
Komenského 63
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 02/25/2010)
JUDr.Ing. Eva Kolláriková , PhD.
Komenského 63
Piešťany 921 01
From: 07/01/1999
  (from: 02/26/2010 until: 12/06/2013)
JUDr.Ing. Eva Kolláriková , PhD. MBA
Komenského 63
Piešťany 921 01
From: 07/01/1999
  (from: 12/07/2013 until: 12/28/2016)
JUDr.Ing. Eva Kolláriková , PhD. MBA
Komenského 63
Piešťany 921 01
From: 07/01/1999 Until: 12/22/2016
  (from: 12/29/2016 until: 12/28/2016)
JUDr. Pavol Vermeš , PhD.
Dubovany 268
Dubovany 922 08
From: 12/22/2016
  (from: 12/29/2016 until: 01/04/2018)
JUDr. Pavol Vermeš , PhD.
Dubovany 268
Dubovany 922 08
From: 12/22/2016 Until: 12/22/2017
  (from: 01/05/2018 until: 01/04/2018)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a dodatku konateľ, pripojí svoj podpis.
  (from: 01/05/2018)
Konatelia konajú v mene spoločnosti spoločne.
  (from: 10/27/2017 until: 01/04/2018)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne. Konateľ za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, k svojmu menu a dodatku konateľ, pripojí svoj podpis.
  (from: 10/01/2013 until: 10/26/2017)
Konatelia za spoločnosť konajú a podpisujú tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti svojho mena a dodatku konatelia pripoja svoj podpis. Pri prevode a výplate finančných prostriedkov konajú obidvaja konatelia spoločnosti spoločne.
  (from: 07/01/1999 until: 09/30/2013)
Capital: 
2 243 412 EUR Paid up: 2 243 412 EUR
  (from: 01/01/2009)
67 585 000 Sk Paid up: 67 585 000 Sk
  (from: 12/29/2005 until: 12/31/2008)
200 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 12/28/2005)
Supervisory board: 
PhDr. Martin Cifra
Bratislavská 2859/119
Piešťany 921 01
From: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023)
Ing. Michael Niepel
Mojmírova 8018/26A
Piešťany 921 01
From: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023)
Jaroslav Rybárik
Mateja Bela 4668/27
Piešťany 921 01
From: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023)
Ing. Marcela Sedláková
Fínska 7358/17
Piešťany 921 01
From: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023)
Mgr. Naďa Rybáriková
257
Ratnovce 922 31
From: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023)
Ing. František Bača
Teplická 27/106
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 06/10/2005)
Ing. František Bača
Teplická 27/106
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003 Until: 04/29/2005
  (from: 06/11/2005 until: 06/10/2005)
Ing.arch. Jana Bartošová
M. Bela 4752/42
Piešťany 921 01
From: 04/29/2005
  (from: 06/11/2005 until: 08/14/2007)
Ing.arch. Jana Bartošová
M. Bela 4752/42
Piešťany 921 01
From: 04/29/2005 Until: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Ing. Peter Benák
Hurbanova 12
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 09/29/2003)
Mária Beňová
Bernolákova 1484/9
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 03/11/2015)
Mária Beňová
Bernolákova 1484/9
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007 Until: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 03/11/2015)
Mgr. Elena Bieliková
Winterova 1753/12
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 06/10/2005)
Mgr. Elena Bieliková
Winterova 1753/12
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 06/11/2005 until: 08/14/2007)
Mgr. Elena Bieliková
Winterova 1753/12
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
JUDr. Katarína Cibulková
A.Trajan 7
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 06/10/2005)
JUDr. Katarína Cibulková
A.Trajan 7
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 06/11/2005 until: 08/14/2007)
JUDr. Katarína Cibulková
A.Trajan 7
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Martin Cifra
Bratislavská 2859/119
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 12/28/2016)
Martin Cifra
Bratislavská 2859/119
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007 Until: 12/22/2016
  (from: 12/29/2016 until: 12/28/2016)
Mgr. Martin Cifra
Bratislavská 2859/119
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 11/11/2022)
Ing. Jozef Dragula
M.Bela 24
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 09/29/2003)
JUDr. Iveta Duhárová
Krajinská 52
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 09/29/2003)
MUDr. Milan Gajdoš
Nálepkova 7122/28
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 03/11/2015)
MUDr. Milan Gajdoš
Nálepkova 7122/28
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007 Until: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 03/11/2015)
Mgr. Mária Gašparíková
M. Bela 4662/22
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 07/14/2011)
Mgr. Mária Gašparíková
M. Bela 4662/22
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007 Until: 01/26/2011
  (from: 07/15/2011 until: 07/14/2011)
PaedDr. Ing. František Glos , PhD.
Royova 1655/14
Piešťany 921 01
From: 01/08/2018
  (from: 01/27/2018 until: 08/08/2019)
PaedDr. Ing. František Glos , PhD.
Royova 1655/14
Piešťany 921 01
From: 01/08/2018 Until: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Eliška Gocká
E.F.Scherera 18
Piešťany 921 01
  (from: 07/01/1999 until: 09/29/2003)
Mgr. Michal Hynek
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 02/23/2017)
Mgr. Michal Hynek - predseda dozornej rady
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015
  (from: 02/24/2017 until: 01/26/2018)
Mgr. Michal Hynek - predseda dozornej rady
Krížna 3552/1
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015 Until: 01/08/2018
  (from: 01/27/2018 until: 01/26/2018)
Ing. Ján Jánošík
Winterova 1752/10
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 12/13/2016)
Ing. Ján Jánošík
Winterova 1752/10
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015 Until: 11/11/2016
  (from: 12/14/2016 until: 12/13/2016)
Dr. Andrej Klapica
Hoštáky 6327/31
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 08/08/2019)
Dr. Andrej Klapica
Hoštáky 6327/31
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015 Until: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Denis Kristek
A.Hlinku 37/13
Piešťany 921 01
From: 11/11/2016
  (from: 12/14/2016 until: 08/08/2019)
Ing. Denis Kristek
A.Hlinku 37/13
Piešťany 921 01
From: 11/11/2016 Until: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Mgr. Matúš Kromholc
Mateja Bela 4662/24
Piešťany 921 01
From: 12/22/2016
  (from: 12/29/2016 until: 08/08/2019)
Mgr. Matúš Kromholc
Mateja Bela 4662/24
Piešťany 921 01
From: 12/22/2016 Until: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Jozefína Medová
Adama Trajana 4830/13
Piešťany 921 01
From: 01/08/2018
  (from: 01/27/2018 until: 08/08/2019)
Jozefína Medová
Adama Trajana 4830/13
Piešťany 921 01
From: 01/08/2018 Until: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 08/08/2019)
Ing. Ladislav Mihalčík
A. Hlinku 55/55
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 06/10/2005)
Ing. Ladislav Mihalčík
A. Hlinku 55/55
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 06/11/2005 until: 08/14/2007)
Ing. Ladislav Mihalčík
A. Hlinku 55/55
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
RNDr. Ján Šmída
E. F. Scherera 4796/1
Piešťany 921 01
From: 05/26/2011
  (from: 07/15/2011 until: 03/11/2015)
RNDr. Ján Šmída
E. F. Scherera 4796/1
Piešťany 921 01
From: 05/26/2011 Until: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 03/11/2015)
Pavol Tapušík
Vodárenská 4601/74
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 09/30/2003 until: 06/10/2005)
Pavol Tapušík
Vodárenská 4601/74
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003
  (from: 06/11/2005 until: 08/14/2007)
Pavol Tapušík
Vodárenská 4601/74
Piešťany 921 01
From: 05/30/2003 Until: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 08/14/2007)
Pavol Tapušík
Vodárenská 4601/74
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007
  (from: 08/15/2007 until: 03/11/2015)
Pavol Tapušík
Vodárenská 4601/74
Piešťany 921 01
From: 06/29/2007 Until: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 03/11/2015)
RNDr. Peter Tremboš , PhD.
Bratislavská 2735/2
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015
  (from: 03/12/2015 until: 01/26/2018)
RNDr. Peter Tremboš , PhD.
Bratislavská 2735/2
Piešťany 921 01
From: 03/01/2015 Until: 01/08/2018
  (from: 01/27/2018 until: 01/26/2018)
Dott. Andrej Klapica
Hoštáky 6327/31
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019 Until: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023 until: 03/28/2023)
Dott. Andrej Klapica
Hoštáky 6327/31
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 03/28/2023)
PaedDr. Ing. František Glos , PhD.
Royova 1655/14
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019 Until: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023 until: 03/28/2023)
PaedDr. Ing. František Glos , PhD.
Royova 1655/14
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 03/28/2023)
Mgr. Matúš Kromholc
Mateja Bela 4662/24
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019 Until: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023 until: 03/28/2023)
PhDr. Martin Cifra
Bratislavská 2859/119
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019 Until: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023 until: 03/28/2023)
PhDr. Martin Cifra
Bratislavská 2859/119
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019
  (from: 11/12/2022 until: 03/28/2023)
Jarmila Miškovičová
Mateja Bela 4752/42
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019 Until: 02/27/2023
  (from: 03/29/2023 until: 03/28/2023)
Jarmila Miškovičová
Mateja Bela 4752/42
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 03/28/2023)
Mgr. Matúš Kromholc
Mateja Bela 4662/24
Piešťany 921 01
From: 06/10/2019
  (from: 08/09/2019 until: 03/28/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 21.06.1999 do notárskej zápisnice N 211/99, Nz 210/99 podľa slovenského práva.
  (from: 07/01/1999)
Notárskou zápisnicou N 364/99, Nz 367/99 spísanou 29.10.1999 na mimoriadnom valnom zhromaždení bola zmenená zakladateľská listina.
  (from: 02/21/2000)
Uznesenie Mestského zastupiteľstva Mesta Piešťany č. 111/99 zo dňa 11.06.1999.
  (from: 08/18/2003)
Zmena zakladateľskej listiny v úplnom znení ako dodatok č. 1, spísaný vo forme notárskej zápisnice N 300/2003, Nz 42579/2003, zo dňa 30.05.2003. Zmena stanov schválená na 2. mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 30.5.2003.
  (from: 09/30/2003)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/03/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person