Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3897/B

Business name: 
IBM Slovensko, spol. s r.o. - v slovenskom jazyku, IBM Slovakia, Ltd. - v anglickom jazyku
  (from: 12/07/1992)
Registered seat: 
Mlynské nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 09/10/2021)
Krasovského 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  (from: 06/16/2018 until: 09/09/2021)
Mlynské Nivy 49
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 11/08/2016 until: 06/15/2018)
Apollo II, Mlynské Nivy 49
Bratislava 821 09
  (from: 03/24/2011 until: 11/07/2016)
Mlynské Nivy, Apollo II 49
Bratislava 821 09
  (from: 03/02/2011 until: 03/23/2011)
Polus Millenium Tower, Vajnorská 100/A
Bratislava 3 832 86
  (from: 07/03/2001 until: 03/01/2011)
Hanulova 5/b
Bratislava 842 01
  (from: 11/04/1993 until: 07/02/2001)
Vajanského nábrežie 6
Bratislava 811 02
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
Identification number (IČO): 
31 337 147
  (from: 12/07/1992)
Date of entry: 
12/07/1992
  (from: 12/07/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/07/1992)
Objects of the company: 
vedenie účtovníctva
  (from: 04/21/2004)
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti telekomunikačných zariadení
  (from: 12/17/2005)
montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
  (from: 12/17/2005)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 12/17/2005)
logistika - optimalizácia prepravných ciest
  (from: 12/17/2005)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 12/17/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/17/2005)
management
  (from: 12/17/2005)
fotografické služby
  (from: 12/17/2005)
zariaďovanie interiéru z vopred vyhotovených častí /prvkov/
  (from: 12/17/2005)
poskytovanie prístupu do siete internet
  (from: 08/14/2010)
prenos dát, prenos hlasu prostredníctvom siete internet
  (from: 08/14/2010)
iné elektronické komunikačné služby
  (from: 08/14/2010)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/04/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 07/04/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 07/04/2014)
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 07/04/2014)
Počítačové služby
  (from: 07/04/2014)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 07/04/2014)
Vydavateľská činnosť
  (from: 07/04/2014)
Administratívne služby
  (from: 07/04/2014)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/04/2014)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 07/04/2014)
Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/04/2014)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 07/04/2014)
Baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 07/04/2014)
Finančný leasing
  (from: 07/04/2014)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 07/04/2014)
Faktoring a forfaiting
  (from: 07/04/2014)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/04/2014)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/04/2014)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/04/2014)
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/04/2014)
Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojov
  (from: 07/04/2014)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/04/2014)
Výskum a vývoj v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 07/04/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/04/2014)
montáž nábytku z vopred vyhotovených častí /prvkov/
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
administratívne práce
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
manipulácia s tovarom
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečných odpadom
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
  (from: 10/18/2007 until: 07/03/2014)
faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2007 until: 07/03/2014)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/2007 until: 07/03/2014)
kopírovacie práce
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
nákup a predaj motorových vozidiel a súčiastok do motorových vozidiel
  (from: 12/17/2005 until: 10/17/2007)
leasing dopravných prostiedkov
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
grafické práce a zhotovovanie tlačových predlôh výpočtovou technikou
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
reprografické práce
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
upratovacie práce
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/21/2004 until: 07/03/2014)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 04/21/2004 until: 07/03/2014)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky vrátane systémovej údržby softweru
  (from: 04/21/2004 until: 07/03/2014)
poradenstvo v uvedených predmetoch činnosti
  (from: 04/21/2004 until: 07/03/2014)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/23/2004 until: 07/03/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 12/17/2005 until: 07/03/2014)
1. vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: -získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií; - softwaru; - zariadení a systémov na spracovávanie textov; - pamäťových medií a ďalších príslušenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
2. výkon činnosti obchodného zástupcu
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
3. výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
4. poskytovanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použitia výrobkov, zmienených v bode 1. a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použitím týchto výrobkov
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
5. prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv či už chránených alebo nechránených
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
6. výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
7. účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v bode 1.-6., rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činností, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: -vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, -zahranično-obchodné činnosti a zahranično-ekonomické služby
  (from: 12/07/1992 until: 11/03/1993)
vykonávanie obchodnej činnosti priamo alebo cestou prostredníkov najmä v oblasti získavania a prenosu informácií, ako i spracovávanie informácií a textov prostredníctvom vývoja, výroby, dovozu a vývozu prenájmu, marketingu, opráv a údržby, ako aj akýchkoľvek činností, týkajúcich sa: a/ získavania informácií, prenosu informácií, zariadení a systémov na spracovávanie informácií, b/ softwaru, c/ zariadení a systémov na spracovávanie textov, d/pamäťových medií a ďalších príslu- šenstiev, dodávok a náhradných dielov, ako aj literatúry a kancelárskeho materiálu
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
výkon činnosti obchodného zástupcu
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
výkon služieb v oblasti automatického spracovávania dát a informatiky
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
poskytoavanie rád, vzdelávanie a príprava v oblasti uplatňovania a použítia výrobkov, zmienených v 1 odseku a vykonávanie všetkých druhov služieb, v súvislosti s použítím týchto výrobkov
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
prijatie a výkon výskumných a vývojových činností a objednávok, účasť na výskumných a vývojových činnostiach, podobných podnikov a inštitúcií, ako aj získavanie a využitie vynálezcov a priemyselných práv čí už chránených alebo nechránených
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
výroba, marketing, sprostredkovanie a použitie všetkých obchodovateľných záležitostí a predmetov
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
účasť v iných obchodných činnostiach, vzťahujúcich sa priamo alebo nepriamo k činnostiam, uvedeným v odseku 1 - 6, rovnako ako vykonávanie akýchkoľvek činnostií, podporujúcich horeuvedené transakcie, zahrňujúce najmä: a/ vykonávanie obchodných činností na základe zmlúv, obzvlášť vykonávanie služieb v oblasti obchodných, technických a organizačných konzultácií, b/ zahranično-obchodné činosti a zahranično-ekonomické služby
  (from: 11/04/1993 until: 07/03/2014)
vykonávanie projektovej činnosti v investičnej výstavbe, vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/03/1995 until: 07/03/2014)
Partners: 
IBM Central and Eastern Europe B.V.
Johan Huizingallan 765
VH Amsterdam 1066
Kingdom of the Netherlands
  (from: 12/17/2005)
IBM WORLD TRADE CORPORATION
Old Orchard Rd.,3B-16, Armonk
New York 105 04
USA
  (from: 01/25/1996 until: 03/09/1997)
IBM WORLD TRADE EUROPE (MIDDLE EAST) AFRICA CORPORATION
Mount Pleasant, Route 9
Nort Tarrytown, New York, 10591
USA
  (from: 03/03/1995 until: 01/24/1996)
IMB WORLD TRADE EUROPE (MIDDLE EAST) AFRICA CORPORATION
Monat Pleasant, Route 9
Nort Tarrytown, New York, 10591
USA
  (from: 12/07/1992 until: 03/02/1995)
IBM WORLD TRADE CORPORATION
Old Orchard Rd.,3B-16, Armonk
New York 105 04
USA
  (from: 03/10/1997 until: 12/16/2005)
Contribution of each member: 
IBM Central and Eastern Europe B.V.
Amount of investment: 1 314 081 EUR Paid up: 1 314 081 EUR
  (from: 05/01/2009)
IMB WORLD TRADE EUROPE (MIDDLE EAST) AFRICA CORPORATION
Amount of investment: 8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 03/02/1995)
IBM WORLD TRADE EUROPE (MIDDLE EAST) AFRICA CORPORATION
Amount of investment: 24 588 000 Sk Paid up: 24 588 000 Sk
  (from: 03/03/1995 until: 01/24/1996)
IBM WORLD TRADE CORPORATION
Amount of investment: 24 588 000 Sk Paid up: 24 588 000 Sk
  (from: 01/25/1996 until: 03/09/1997)
IBM WORLD TRADE CORPORATION
Amount of investment: 39 588 000 Sk Paid up: 39 588 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 12/16/2005)
IBM Central and Eastern Europe B.V.
Amount of investment: 39 588 000 Sk Paid up: 39 588 000 Sk
  (from: 12/17/2005 until: 04/30/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/08/2016)
Individual managing director
  (from: 03/05/2016 until: 11/07/2016)
konatelia
  (from: 06/20/2015 until: 03/04/2016)
Individual managing director
  (from: 04/09/2015 until: 06/19/2015)
konatelia
  (from: 07/04/2014 until: 04/08/2015)
Individual managing director
  (from: 01/25/1996 until: 07/03/2014)
konatelia
  (from: 03/03/1995 until: 01/24/1996)
Individual managing director
  (from: 12/07/1992 until: 03/02/1995)
Ing. Ľuboš Hlinka
Pod záhradami 3201/64
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 02/05/2018
  (from: 03/21/2018)
Ing. Branislav Ondrík
Školská 916/52
Malinovo 900 45
From: 09/11/2020
  (from: 11/28/2020)
Ing. Martin Bednár
Heydukova 6
Bratislava
  (from: 12/07/1992 until: 07/14/1993)
Ing. Marián Bodi
Riazanská 2
Bratislava 831 03
From: 05/14/2011
  (from: 05/28/2011 until: 10/07/2011)
Ing. Marián Bódi
Úradnícka 5
Bratislava 831 03
From: 05/14/2011
  (from: 10/08/2011 until: 02/22/2016)
Ing. Marián Bódi
Úradnícka 5
Bratislava 831 03
From: 05/14/2011 Until: 01/19/2016
  (from: 02/23/2016 until: 02/22/2016)
Haakon Dahl
Hodžovo nám. 568/2
Bratislava
  (from: 01/25/1996 until: 04/14/1997)
Ing. Mário Finka
Jána Smreka 7
Bratislava
  (from: 07/15/1993 until: 03/02/1995)
Ing. Iveta Hrycková
Tulská 53
Banská Bystrica
  (from: 03/03/1995 until: 01/24/1996)
Ing. Boris Kékesi
Pribišova 25
Bratislava
  (from: 06/23/2000 until: 01/16/2003)
Ing. Boris Kékesi
Gorazdova 7179/21
Bratislava 811 04
From: 05/16/2000
  (from: 12/19/2006 until: 09/17/2007)
Ing. Boris Kékesi
Gorazdova 7179/21
Bratislava 811 04
From: 05/16/2000 Until: 08/30/2007
  (from: 09/18/2007 until: 09/17/2007)
Ing. Boris Kékesi
Pribišova 25
Bratislava
From: 05/16/2000
  (from: 01/17/2003 until: 12/18/2006)
Ing. Robert Kováč
Alžbetin Dvor 784
Miloslavov 900 42
From: 08/18/2016
  (from: 11/08/2016 until: 11/27/2020)
Ing. Robert Kováč
Alžbetin Dvor 784
Miloslavov 900 42
From: 08/18/2016 Until: 09/11/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Mgr. František Lévárdy
SNP 522/97
Senec 903 01
From: 01/19/2016
  (from: 02/23/2016 until: 03/28/2017)
Mgr. František Lévárdy
SNP 522/97
Senec 903 01
From: 01/19/2016 Until: 03/31/2017
  (from: 03/29/2017 until: 03/28/2017)
Ing. Miroslav Majoroš
Wolkrova 1135/5
Bratislava
  (from: 02/10/1998 until: 06/22/2000)
Mgr. Martin Murgáč
Vodárenská 848/5
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/29/2015
  (from: 06/20/2015 until: 03/04/2016)
Mgr. Martin Murgáč
Vodárenská 848/5
Dunajská Lužná 900 42
From: 04/29/2015 Until: 01/19/2016
  (from: 03/05/2016 until: 03/21/2016)
Espen Otto Ramsbacher
Bôrik 1628/15
Bratislava
  (from: 04/15/1997 until: 02/09/1998)
Ing. Branislav Šebo , MBA
Raková 658/45
Limbach 900 91
From: 10/05/2010
  (from: 10/16/2010 until: 04/08/2015)
Ing. Branislav Šebo , MBA
Raková 658/45
Limbach 900 91
From: 10/05/2010 Until: 03/02/2015
  (from: 04/09/2015 until: 04/08/2015)
Ing. Peter Valentovič
Na Revíne 29/D
Bratislava 831 01
From: 08/30/2007
  (from: 09/18/2007 until: 10/15/2010)
Ing. Peter Valentovič
Na Revíne 29/D
Bratislava 831 01
From: 08/30/2007 Until: 10/05/2010
  (from: 10/16/2010 until: 10/15/2010)
JUDr. František Vlasák
Tehelná 28
Nitra
  (from: 03/03/1995 until: 01/24/1996)
Acting in the name of the company: 
Konateľ bude spoločnosť zastupovať a za ňu podpisovať samostatne.
  (from: 01/25/1996)
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú jej konatelia vždy spoločne.
  (from: 03/03/1995 until: 01/24/1996)
V mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje jej konateľ samostatne.
  (from: 12/07/1992 until: 03/02/1995)
Capital: 
1 314 081 EUR Paid up: 1 314 081 EUR
  (from: 05/01/2009)
39 588 000 Sk Paid up: 39 588 000 Sk
  (from: 01/17/2003 until: 04/30/2009)
39 588 000 Sk
  (from: 03/10/1997 until: 01/16/2003)
24 588 000 Sk
  (from: 03/03/1995 until: 03/09/1997)
8 000 000 Sk
  (from: 12/07/1992 until: 03/02/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou spísanou formou notárskeho zápisu dňa 7.10.1992 pred ŠN Bratislava 1 pod č. N 495/92, Nz 464/92 podľa § 24 ods.1 a § 105-153 Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 7980
  (from: 12/07/1992)
Notárska zápisnica N 406/94 zo dňa 22.12.1994 boli prijaté zmeny v časti základného imania /zvýšenie zákl. imania nepeňažným plnením-započítaním phľadávok/ a v časti štatutárny orgán, konanie v mene spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 7980
  (from: 03/03/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.12.1995 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 534/95, Nz 519/95 napísanej dňa 13.12.1995 notárom JUDr. Blahom. Stary spis: S.r.o. 7980
  (from: 01/25/1996)
Notárska zápisnica zo dňa 21.11.1996 pod číslom N 527/96, Nz 501/96. Stary spis: S.r.o. 7980
  (from: 03/10/1997)
Notárska zápisnica N 85/97,Nz 82/97 spísaná dňa 11.3.1997 notárom JUDr. Romanom Blahom. Stary spis: S.r.o. 7980
  (from: 04/15/1997)
Rozhodnutie spoločníka o zmene konateľa spoločnosti spísané do notárskej zápisnice č. N 21/98, Nz 21/98 dňa 27.1.1998. Stary spis: S.r.o. 7980
  (from: 02/10/1998)
Notárska zápisnica č. N 467/98, Nz 465/98 o zmene zakladateľskej listiny - spoločenskej zmluvy v zmysle platnej novely Obchodného zákonníka, Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/27/1999)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene konateľa osvedčené do notárskej zápisnice č. N 81/00, Nz 79/00 dňa 16.5.2000.
  (from: 06/23/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 21.6.2001, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice č. N 129/01, Nz 127/01.
  (from: 07/03/2001)
Notárska zápisnica N 33/2004, Nz 21341/2004 zo dňa 11.3.2004.
  (from: 04/21/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 31.8.2004 vo forme notárskej zápisnice N 126/2004, Nz 67430/2004 spísanej notárkou JUDr. Janou Mikušovou.
  (from: 09/23/2004)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 30.08.2007.
  (from: 09/18/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.09.2007 - zmena v predmete podnikania.
  (from: 10/18/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 12.07.2010.
  (from: 08/14/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.10.2010.
  (from: 10/16/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.02.2011.
  (from: 03/02/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.06.2014.
  (from: 07/04/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.04.2015.
  (from: 06/20/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2016.
  (from: 02/23/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.01.2016.
  (from: 03/05/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.08.2016.
  (from: 11/08/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.03.2017.
  (from: 03/29/2017)
Date of updating data in databases:  09/28/2022
Date of extract :  09/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person