Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  18/N

Business name: 
K - XLI, v.o.s.
  (from: 06/13/1994 until: 02/09/2005)
Registered seat: 
č. 133
Nový Tekov 935 33
  (from: 06/13/1994 until: 02/09/2005)
Identification number (IČO): 
34 102 647
  (from: 06/13/1994)
Date of entry: 
06/13/1994
  (from: 06/13/1994)
Date of deletion: 
02/10/2005
  (from: 02/10/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 02/10/2005)
Legal form: 
General partnership
  (from: 06/13/1994)
Other legal facts: 
Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sr 18/N v y m a z u j e sa dňom 10.02.2005 obchodná spoločnosť K - XLI, v.o.s., so sídlom: 935 33, Nový Tekov č. 133, IČO: 34 102 647 na základe zrušenia spoločnosti výpoveďou podanou spoločníčkou Anitou Čuchorovou podľa § 88 ods.1 písmeno a) z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a rozhodnutia spoločníka Juraja Čuchora, že prevezme ako právny nástupca imanie zrušenej spoločnosti bez jej likvidácie.
  (from: 02/10/2005)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person