Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  125/T

Business name: 
SPARTAN, akciová spoločnosť
  (from: 05/24/1993 until: 08/30/1999)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 4
Trnava 918 30
  (from: 11/23/1993 until: 08/30/1999)
Identification number (IČO): 
00 598 216
  (from: 12/28/1989)
Date of entry: 
01/01/1990
  (from: 12/28/1989)
Date of deletion: 
08/31/1999
  (from: 08/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/1989)
Capital: 
100 000 000 Sk
  (from: 12/28/1989 until: 08/30/1999)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 140/99, Nz 138/99 rozhodlo o zrušení spoločnosti SPARTAN, akciová spoločnosť bez likvidácie podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka jej zlúčením so spoločnosťou SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) SPARTAN, akciová spoločnosť prechádzajú na jej právneho nástupcu: SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 31 354 572, so sídlom 811 04 Bratislava, Ostravská 3 a, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 5427/B. So súhlasom správcu dane sa dňom 31.08.1999 z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 125/T pri subjekte: Obchodné meno: SPARTAN, akciová spoločnosť Sídlo: Trnava, Nitrianska cesta 4 IČO: 00 598 216 vymazuje celý zápis.
  (from: 08/31/1999)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person