Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  125/T

Business name: 
SPARTAN, akciová spoločnosť
  (from: 05/24/1993 until: 08/30/1999)
SPARTAN, účastinná spoločnosť
  (from: 12/28/1989 until: 05/23/1993)
Registered seat: 
Nitrianska cesta 4
Trnava 918 30
  (from: 11/23/1993 until: 08/30/1999)
Nitrianska cesta 8
Trnava 918 30
  (from: 11/19/1992 until: 11/22/1993)
Nitrianska cesta 8
Trnava
  (from: 12/28/1989 until: 11/18/1992)
Identification number (IČO): 
00 598 216
  (from: 12/28/1989)
Date of entry: 
01/01/1990
  (from: 12/28/1989)
Date of deletion: 
08/31/1999
  (from: 08/31/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/28/1989)
Objects of the company: 
výroba nábytku a bytových doplnkov, ako aj servisná činnosť vykonávaná za týmto účelom
  (from: 12/28/1989 until: 05/23/1993)
vykonávanie komerčných aktivít súvisiacich s vlastnou výrobou
  (from: 12/28/1989 until: 05/23/1993)
veľkoobchod s drevom a nábytkom
  (from: 05/24/1993 until: 08/30/1999)
montovanie a kompletizácia nábytku a bytových doplnkov z dreva
  (from: 05/24/1993 until: 08/30/1999)
výroba nábytku a bytových doplnkov
  (from: 05/24/1993 until: 08/30/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
Managing board
  (from: 11/19/1992 until: 08/29/1995)
Managing board
  (from: 08/13/1992 until: 11/18/1992)
Managing board
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Ing. Ľudovít Melo - predseda
Hrebíčkova 4060
Topoľčany
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Ing. Ľubomír Nemec
Lachova 18
Bratislava
  (from: 08/30/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Ľubomír Nemec
Lachova 18
Bratislava 851 03
  (from: 04/22/1996 until: 02/16/1998)
Ing. Ľubomír Nemec
Lachova 18
Bratislava 851 03
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/1999)
Ing. Stanislav Susedka
Záhradná 6
Brestovany
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Štefan Sústrik
Palackého 16
Bratislava
  (from: 08/13/1992 until: 08/29/1995)
Ing. Štefan Sústrik
Jána Stanislava 25
Bratislava 841 05
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/1999)
Ing. Štefan Sústrik
Palackého 16
Bratislava
  (from: 08/30/1995 until: 04/21/1996)
Ing. Štefan Sústrik
Palackého 16
Bratislava 811 01
  (from: 04/22/1996 until: 02/16/1998)
Ing. Dezider Šturdík
Budovateľská 16
Bratislava
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Vojtech Višváder
Heydukova 7
Bratislava
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Kent Peter Olof Berntsson
Danielslundsgatan 29
Ängelholm
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Ostrovská 3753/3
Bratislava 811 04
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/1999)
Lars Göran Ehnhage
Skeabergsv 3
Halmstad
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Ostravská 3735/3
Bratislava
  (from: 08/30/1995 until: 04/21/1996)
Lars Goran Ehnhage
Skeabergsv 3
Halmstad
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Ostravská 3735/3
Bratislava
  (from: 04/22/1996 until: 02/16/1998)
Stig Holmquist
Maloertswaegen 9
Vejbystrand
Švédske kráľovstvo
  (from: 08/13/1992 until: 08/29/1995)
Niels Kjeldsen
Bykvaenget
Kokkedal
Dánske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Demänová 227
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/30/1995 until: 04/21/1996)
Arve Knut Ohlsson
Birger Sjobergsgatan 43
Helsingborg
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Ostravská 37535/3
Bratislava 811 04
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/1999)
Hannu Ryoeppoenen
Sandbjergvej 50
Vedbäk
Dánske kráľovstvo
  (from: 08/13/1992 until: 08/29/1995)
Christer Thordson
Carl Zwillingstrasse 17/2
Mödling
Rakúska republika
  (from: 08/13/1992 until: 08/29/1995)
Kurt Wirland
Vinsterstavägen 7
Växjö
Švédske kráľovstvo
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Kurt Wirland
Wienerbrückstrasse 39
Maria Enzersdorf-Südstadt
Rakúska republika
  (from: 08/13/1992 until: 08/29/1995)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo jeden člen predstavenstva spolu s prokuristom.
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
Za spoločnosť sú oprávnení podpisovať Štefan Sústrik, Palackého 16, Bratislava, Ľubomír Nemec, Lachova č.18, Bratislava, Enar Sven Martin Martinsson, bytom Ramsövägen 1, 352 44 Växjö, Sweden a to tak, že podpisovať budú vždy dvaja spoločne a nerozdielne.
  (from: 11/19/1992 until: 08/29/1995)
Účastinnú spoločnosť zastupuje a za účastinnú spoločnosť podpisuje Štefan Sústrik, bytom Palackého 16, Bratislava, člen predstavenstva.
  (from: 08/13/1992 until: 11/18/1992)
Za účastinnú spoločnosť podpisuje predseda predstavenstva.
  (from: 12/28/1989 until: 08/12/1992)
Procuration: 
Peter Becker
Ekgatan PL 520
Noor 243 34
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Ostravská 3735/3
Bratislava
  (from: 08/30/1995 until: 06/13/1999)
Per Olof Riese
Droltningvägen 42 E
Tidaholm
Švédske kráľovstvo
residence in the Slovak Republic :
Na hrebienku 19
Bratislava
  (from: 06/14/1999 until: 08/30/1999)
Capital: 
100 000 000 Sk
  (from: 12/28/1989 until: 08/30/1999)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
Supervisory board: 
Jozef Šavel
Jahodová 2021
Topoľčany 955 01
  (from: 11/19/1992 until: 08/29/1995)
Jozef Šavel
Jahodová 2021
Topoľčany 955 01
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
Kent Peter Olof Berntson
Danielslundsgatan 29
Ängelholm
Švédske kráľovstvo
  (from: 11/19/1992 until: 08/29/1995)
Lars Göran Ehnhage
Skeabergsvägen 3
Halmstad
Švédske kráľovstvo
  (from: 11/19/1992 until: 08/29/1995)
Stig Erik Lennart Holmqvist
Malortsvagen 9
Vejbystrand
Švédske kráľovstvo
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
N.A. Bruno Winborg
N. Kustvagen 3
Helsingborg
Švédske kráľovstvo
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 30.06.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 140/99, Nz 138/99 rozhodlo o zrušení spoločnosti SPARTAN, akciová spoločnosť bez likvidácie podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka jej zlúčením so spoločnosťou SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. Všetky práva, povinnosti a záväzky (i neznáme) SPARTAN, akciová spoločnosť prechádzajú na jej právneho nástupcu: SWEDWOOD SLOVAKIA, spol. s r.o. IČO: 31 354 572, so sídlom 811 04 Bratislava, Ostravská 3 a, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro, vložka č. 5427/B. So súhlasom správcu dane sa dňom 31.08.1999 z obchodného registra Okresného súdu Trnava v odd. Sa, vložka č. 125/T pri subjekte: Obchodné meno: SPARTAN, akciová spoločnosť Sídlo: Trnava, Nitrianska cesta 4 IČO: 00 598 216 vymazuje celý zápis.
  (from: 08/31/1999)
Účastinná spoločnosť bola založená na ustanovujúcom valnom zhromaždení dňa 07.09.1989 podľa zákona číslo 243/1949 Zb. o účastinných spoločnostiach a podľa zákona číslo 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevospracujúceho priemyslu SSR rozhodnutím zo dňa 26.05.1989 číslo 489/150-1989 udelilo povolenie na uzavretie zmluvy, udelilo štátne povolenie pre vznik účastinnej spoločnosti a schválilo stanovy spoločnosti.
  (from: 12/28/1989 until: 08/30/1999)
Zmena akcionárov: SWEDWOOD Czechoslovakia, ktorý odkúpil akcie ZNZ a.s. v hodnote 89 100 000,- Kčs a Transakty Praha a.s. v hodnote 6 000 000,- Kčs akcionármi akciovej spoločnosti sú: SWEDWOOD Csechoslovakia B.V. so sídlom v Amsterdame a IKANO Holding B.V. so sídlom v Amsterdame.
  (from: 08/13/1992 until: 08/30/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 29.04.1993 č. N 86/93, Nz 86/93, ktorou bolo osvedčené konanie valného zhromaždenia a prijatá zmena názvu akcionára IKANO na INGKA PRO HOLDING B.V. s ručením obmedzeným v zmysle výpisu z obchodného registra obchodnej a priemyselnej komory v Amsterdame, Holandsko zo dňa 14.05.1993.
  (from: 11/23/1993 until: 08/30/1999)
Zmena stanov spoločnosti schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 07.02.1995 - notárska zápisnica č. N 56/95, Nz 54/95.
  (from: 08/30/1995 until: 08/30/1999)
Valné zhromaždenie konané dňa 18.08.1997 (priebeh osvedčený notárskou zápisnicou č. N 85/97, Nz 69/97) schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/17/1998 until: 08/30/1999)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person